KAP ***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 18:57
KAP ***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 2.671.694 -1.377.027 730.815 17.918.062 48.106.958 138.050.502 70.777 138.121.279
Transferler
9.615.221 145.875 38.345.862 -48.106.958 0 0
Dönem Karı (Zararı)
60.251.635 60.251.635 132.075 60.383.710
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.959.358 -821.918 4.137.440 4.137.440
Sermaye Arttırımı
13.891.248 13.891.248 13.891.248
Dönem Sonu Bakiyeler
93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677
Transferler
847.688 59.403.947 -60.251.635 0 0
Dönem Karı (Zararı)
52.341.691 52.341.691 122.531 52.464.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.006.034 17.294 6.023.328 6.023.328
Sermaye Arttırımı
14.493.531 14.493.531 14.493.531
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
85.667.097 -5.003.522 5.003.522 -5.003.522 80.663.575 80.663.575
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-154.553 -154.553 336.425 181.872
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -2.181.651 6.727.900 110.509.796 52.341.691 369.698.397 661.808 370.360.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.311.995 69.623.326
Dönem Karı (Zararı)
52.464.222 60.383.710
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
52.464.222 60.383.710
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.999.036 33.687.663
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.818.858 22.530.832
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.286.223 114.333
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.286.223 114.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.257.322 3.060.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.022.672 2.743.250
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.234.650 317.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-43.138 -7.594
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
147.972 32.094
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-191.110 -39.688
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.689.000 -5.759.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.397.000 -5.759.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-292.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
40.670 315.646
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
40.670 315.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.487.554 13.433.117
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.178.962 -28.842.154
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-840.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.908.629 5.481.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.955.693 -3.766.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.952.936 9.248.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
229.685 -9.878.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
229.685 -9.878.792
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
4.900.592 -6.542.658
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
4.900.592 -6.542.658
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.791.967 -7.387.215
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
355.589 -142.956
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.699.297 -972.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.960.373 -192.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.738.924 -780.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.533.959 197.204
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
509.503 -1.293.491
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
509.503 -1.293.491
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
817.221 -6.253.540
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
818.577 -7.141.575
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.356 888.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.315.788 -2.049.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.131.526 -4.683.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.815.738 2.633.777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
100.284.296 65.229.219
Ödenen Faiz
11.759.885 12.147.051
Alınan Faiz
-14.088.852 -398.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.423.649 -1.455.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.219.685 -5.898.934
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-102.488.700 -83.337.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.599.976 12.476.634
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.599.976 12.476.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.525.902 -96.182.932
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.525.902 -96.182.806
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-126
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-651.626 -29.820
Alınan Faiz
14.088.852 398.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.232.399 13.692.841
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.160.628 13.891.248
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.160.628 13.891.248
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.003.522 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.003.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.221.661 80.880.060
Kredilerden Nakit Girişleri
23.221.661 80.880.060
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.414.452 -68.093.828
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.414.452 -68.093.828
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.356 -837.588
Ödenen Faiz
-11.759.885 -12.147.051
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
341.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.055.694 -21.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.055.694 -21.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.290.830 25.311.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.346.524 25.290.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.346.524 25.290.830
Finansal Yatırımlar
1.132.000 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 1.132.000 0
Ticari Alacaklar
98.962.426 73.148.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.872.828 7.113.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 85.089.598 66.035.133
Diğer Alacaklar
10.623.495 10.853.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.623.495 10.853.180
Stoklar
10 10.179.182 7.387.215
Peşin Ödenmiş Giderler
11.945.637 11.454.945
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.525.500 7.511.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.420.137 3.943.018
Diğer Dönen Varlıklar
4.688.401 11.118.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 4.688.401 11.118.588
ARA TOPLAM
194.877.665 139.253.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
194.877.665 139.253.668
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 14.836.000 10.439.000
Maddi Duran Varlıklar
327.196.472 237.704.012
Arazi ve Arsalar
13 43.350.000 0
Binalar
13 18.235.270 11.687.452
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 3.167 3.667
Taşıtlar
13 255.822.441 225.036.394
Mobilya ve Demirbaşlar
13 1.182.417 975.254
Özel Maliyetler
13 398.177 1.245
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 8.205.000 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.142.706 3.199.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
232 4.156
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
232 4.156
Peşin Ödenmiş Giderler
2.511.163 8.259.036
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 330.225 5.458.618
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.180.938 2.800.418
Diğer Duran Varlıklar
1.299.661 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 1.299.661 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
348.986.234 259.605.381
TOPLAM VARLIKLAR
543.863.899 398.859.049
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
622.340 7.802.487
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
622.340 7.802.487
Banka Kredileri
7 0 6.917.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 622.340 884.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.893.685 45.595.994
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.893.685 45.595.994
Banka Kredileri
7 40.893.685 45.595.994
Ticari Borçlar
48.199.781 38.352.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.658.562 2.700.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 41.541.219 35.651.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 6.237.446 4.703.487
Diğer Borçlar
2.269.406 2.243.012
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 27.750 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.241.656 2.243.012
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
832.000 322.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 832.000 322.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 4.604.907 49.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.138.794 5.802.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.918.530 1.817.052
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.220.264 3.985.614
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.120.587 4.895.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 3.120.587 4.895.655
ARA TOPLAM
114.918.946 109.768.137
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.918.946 109.768.137
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.456.210 46.079.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.456.210 46.079.901
Banka Kredileri
7 25.296.034 45.868.912
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 160.176 210.989
Diğer Borçlar
1.024.374 233.547
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 1.024.374 233.547
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.376.235 4.900.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.376.235 4.900.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 25.727.929 21.343.479
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.584.748 72.557.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.503.694 182.325.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
369.698.397 216.330.825
Ödenmiş Sermaye
18 108.000.000 93.506.469
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -5.003.522 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 85.667.097 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.455.435 5.432.107
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.455.435 5.432.107
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 13.637.086 7.631.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.181.651 -2.198.945
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.727.900 876.690
Yasal Yedekler
1.724.378 876.690
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
5.003.522
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
110.509.796 56.263.924
Net Dönem Karı veya Zararı
52.341.691 60.251.635
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
661.808 202.852
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
370.360.205 216.533.677
TOPLAM KAYNAKLAR
543.863.899 398.859.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 591.124.451 469.376.961
Satışların Maliyeti
19 -488.923.406 -375.305.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.201.045 94.071.736
BRÜT KAR (ZARAR)
102.201.045 94.071.736
Genel Yönetim Giderleri
20 -32.264.738 -17.680.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.583.728 7.604.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.242.737 -1.717.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.277.298 82.278.491
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 7.711.655 5.759.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2 -40.670 -315.646
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.948.283 87.721.845
Finansman Gelirleri
23 14.088.852 398.875
Finansman Giderleri
23 -13.388.518 -14.303.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.648.617 73.816.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.184.395 -13.433.117
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -17.774.765 -5.340.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.409.630 -8.092.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.464.222 60.383.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.464.222 60.383.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
122.531 132.075
Ana Ortaklık Payları
52.341.691 60.251.635
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.023.328 4.137.440
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 6.673.371 5.510.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 21.618 -1.027.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-671.661 -345.560
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -667.337 -551.040
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -4.324 205.480
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.023.328 4.137.440
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.487.550 64.521.150
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
122.531 132.075
Ana Ortaklık Payları
58.365.019 64.389.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009726


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.