KAP ***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

07.06.2021 - 18:18
KAP ***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 2.671.694 -1.377.027 730.815 17.918.062 48.106.958 138.050.502 70.777 138.121.279
Transferler
145.875 47.961.083 -48.106.958
Dönem Karı (Zararı)
8.351.176 8.351.176 51.783 8.402.959
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.293 -100.293 -100.293
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 2.671.694 -1.477.320 876.690 65.879.145 8.351.176 146.301.385 122.560 146.423.945
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677
Transferler
847.688 59.403.947 -60.251.635
Dönem Karı (Zararı)
7.558.762 7.558.762 96.106 7.654.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
259.592 259.592 259.592
Sermaye Arttırımı
6.493.531 6.493.531 6.493.531
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-154.553 -154.553 -4.900 -159.453
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 7.631.052 -1.939.353 1.724.378 115.513.318 7.558.762 230.488.157 294.058 230.782.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.685.269 16.830.142
Dönem Karı (Zararı)
7.654.868 8.402.959
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.654.868 8.402.959
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.997.918 11.685.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.423.630 5.017.519
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-229.572 29.206
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-229.572 29.206
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.304.759 1.209.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.304.759 1.209.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.652.024 2.714.010
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.486.084 3.631.310
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
56.951 -93.409
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
108.989 -823.891
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
404.361 293.745
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
404.361 293.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.602.169 2.421.394
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.522.760 -2.122.969
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.437.310 -252.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.270 -164.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.374.040 -87.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.502.409 -1.744.687
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-148.193 -1.508.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.354.216 -235.986
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.308.435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.098.257 2.062.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.841.855 -2.186.420
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.940.112 4.249.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
311.792 3.168.688
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
345.835 1.605.314
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.043 1.563.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.301.525 -5.357.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.162.815 -4.411.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.138.710 -946.190
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.130.026 17.965.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-394.930 -526.793
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.827 -608.247
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.769.909 -1.706.868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.466.562 2.161.611
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.466.562 2.161.611
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.147.695 -3.838.659
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.147.695 -3.838.532
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-127
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.776 -29.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.000.832 -16.584.522
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.493.531
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.493.531
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.262.054
Kredilerden Nakit Girişleri
2.262.054
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.862.239 -15.044.784
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.862.239 -15.044.784
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.040 -170.482
Ödenen Faiz
-3.486.084 -3.631.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.472 -1.461.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.472 -1.461.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.290.830 25.311.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.205.358 23.850.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.205.358 25.290.830
Ticari Alacaklar
83.706.803 73.148.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.130.291 7.113.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 76.576.512 66.035.133
Diğer Alacaklar
13.355.589 10.853.180
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 148.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.207.396 10.853.180
Stoklar
9 3.078.780 7.387.215
Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.478.943 11.454.945
Diğer Dönen Varlıklar
16 7.112.410 11.118.588
ARA TOPLAM
153.937.883 139.253.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.937.883 139.253.668
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.439.000 10.439.000
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 232.126.126 237.704.012
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.124.512 3.199.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.986 4.156
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.986 4.156
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.404.031 8.259.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
251.096.655 259.605.381
TOPLAM VARLIKLAR
405.034.538 398.859.049
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.031.906 7.802.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.031.906 7.802.487
Banka Kredileri
6 1.236.956 6.917.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 794.950 884.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.532.984 45.595.994
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.532.984 45.595.994
Banka Kredileri
6 45.532.984 45.595.994
Ticari Borçlar
41.507.720 38.352.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 858.893 2.700.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 40.648.827 35.651.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 5.270.231 4.703.487
Diğer Borçlar
1.642.225 2.243.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.642.225 2.243.012
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.466.537 322.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 5.424.961 49.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.011.607 5.802.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.025.993 1.817.052
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.985.614 3.985.614
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.017.266 4.895.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.017.266 4.895.655
ARA TOPLAM
110.905.437 109.768.137
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.905.437 109.768.137
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.905.213 46.079.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.905.213 46.079.901
Banka Kredileri
6 37.750.331 45.868.912
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 154.882 210.989
Diğer Borçlar
579.382 233.547
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 579.382 233.547
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.276.706 4.900.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.276.706 4.900.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 19.585.585 21.343.479
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.346.886 72.557.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
174.252.323 182.325.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
230.488.157 216.330.825
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 93.506.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.691.699 5.432.107
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.691.699 5.432.107
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.631.052 7.631.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.939.353 -2.198.945
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.724.378 876.690
Yasal Yedekler
1.724.378 876.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
115.513.318 56.263.924
Net Dönem Karı veya Zararı
7.558.762 60.251.635
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
294.058 202.852
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
230.782.215 216.533.677
TOPLAM KAYNAKLAR
405.034.538 398.859.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 142.979.101 114.052.859
Satışların Maliyeti
18 -123.697.881 -98.926.356
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.281.220 15.126.503
BRÜT KAR (ZARAR)
19.281.220 15.126.503
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.747.324 -4.071.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.738.522 4.701.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.022.457 -231.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.249.961 15.524.471
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-404.361 -293.745
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.845.600 15.230.726
Finansman Gelirleri
21 819.304
Finansman Giderleri
21 -4.407.867 -4.406.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.257.037 10.824.353
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.602.169 -2.421.394
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.424.961 -330.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.822.792 -2.091.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.654.868 8.402.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.654.868 8.402.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96.106 51.783
Ana Ortaklık Payları
7.558.762 8.351.176
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
259.592 -100.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
324.490 -125.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-64.898 25.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-64.898 25.073
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.592 -100.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.914.460 8.302.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.914.460 8.302.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940786


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.777 Değişim: -1,73% Hacim : 48.033 Mio.TL Son veri saati : 15:22
Düşük 7.749 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9921 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2097 Değişim: -0,01%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.860,80 Değişim: -0,31%
Düşük 1.855,85 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.