" />

KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 07:40
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 92.826.375 77.645.678
Satışların Maliyeti
20 -78.829.121 -71.950.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.997.254 5.695.279
BRÜT KAR (ZARAR)
13.997.254 5.695.279
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.478.779 -623.006
Pazarlama Giderleri
21 -694.148 -443.417
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -32.895 -14.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 556.074 806.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.176.416 -2.329.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.171.090 3.091.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 9.331 2.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 257.200 208.662
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.437.621 3.302.824
Finansman Gelirleri
24 1.674.363 2.512.586
Finansman Giderleri
24 -2.426.353 -4.483.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.685.631 1.331.650
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.892.974 -186.586
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.037.426 -41.418
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -855.548 -145.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.792.657 1.145.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.792.657 1.145.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.584 42.335
Ana Ortaklık Payları
6.748.073 1.102.729
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 24,52000000 4,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.080.650 2.663.290
Dönem Karı (Zararı)
6.792.657 1.145.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.353.734 748.825
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 265.158 233.210
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-428.460 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -428.460 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 917.121 151.772
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -541.166 551.965
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-331.279 -2.340.510
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.957.465 86.651
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -257.200 -208.662
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.892.974 186.586
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 2.505 -2.173
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.369.691 1.874.089
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
421.855 215.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.747.451 873.566
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.383.665 -5.821.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.875.118 -1.147.526
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.226.358 3.160.912
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.062.738 -10.370.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.110.446 13.287.630
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
393.766 -8.777
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-578.650 1.772.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.398.940 2.767.455
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.002.112 -81.734
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-316.178 -22.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
158.221 -319.016
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
566 2.444
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.997.763 -276.329
Alınan Temettüler
250.020 240.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 1.905.398 -285.131
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.443.665 -10.874.956
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 118.669 6.281.963
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.454.068 -7.211.401
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -18.838 -23.323
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.282.376 171.571
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-285.751 -9.582.843
Ödenen Temettüler
-12.500.000 0
Ödenen Faiz
-720.746 -679.796
Alınan Faiz
1.134.693 168.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.204.794 -8.530.682
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
331.279 2.340.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.873.515 -6.190.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.316.635 16.905.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.443.120 10.714.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 38.905.040 47.635.158
Finansal Yatırımlar
6 241.616 2.135.177
Ticari Alacaklar
8 17.067.008 21.417.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 27 2.840.982 3.187.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.226.026 18.229.648
Diğer Alacaklar
63.249 40.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
63.249 40.622
Türev Araçlar
17 2.409.802 3.597.033
Stoklar
9 35.411.730 36.046.008
Peşin Ödenmiş Giderler
13 360.056 748.787
Diğer Dönen Varlıklar
14 6.359.319 8.090.400
ARA TOPLAM
100.817.820 119.710.705
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.817.820 119.710.705
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
71.759 66.325
Türev Araçlar
17 17.921 57.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.985.486 2.962.632
Maddi Duran Varlıklar
11 34.581.800 32.904.315
Kullanım Hakkı Varlıkları
240.747 219.531
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
594.299 556.630
Şerefiye
599 599
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 593.700 556.031
Peşin Ödenmiş Giderler
13 641.990 618.384
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 8.359.756 9.195.612
Diğer Duran Varlıklar
14 2.784.228 2.601.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.277.986 49.181.630
TOPLAM VARLIKLAR
151.095.806 168.892.335
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 946.067 863.318
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 9.559.826 11.131.173
Ticari Borçlar
8 40.623.174 52.698.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 27 798.995 1.156.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.824.179 51.542.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 330.105 417.647
Diğer Borçlar
107.476 262.395
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 169.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107.476 92.554
Türev Araçlar
17 714.062 994.512
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
201.905 116.249
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.990.569 955.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.174.578 530.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
180.501 47.604
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
994.077 482.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 11.577.303 10.925.569
ARA TOPLAM
68.225.065 78.895.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.225.065 78.895.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 20.032.731 21.274.459
Türev Araçlar
17 0 298.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.410 3.199
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.288.281 1.190.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.288.281 1.190.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 44.464 44.464
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
632 715
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.377.518 22.811.153
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.602.583 101.706.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.997.606 66.743.279
Ödenmiş Sermaye
19 275.257 275.257
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.344.243 1.344.243
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.000.699 1.000.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.901.774 13.901.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.622.714 13.622.714
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.928.679 13.928.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-305.965 -305.965
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
279.060 279.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.176.028 1.169.774
Yabancı Para Çevrim Farkları
656.930 622.209
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-467.221 -423.080
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-467.221 -423.080
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
986.319 970.645
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.669.316 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.882.216 7.503.568
Net Dönem Karı veya Zararı
6.748.073 41.044.621
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
495.617 442.493
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.493.223 67.185.772
TOPLAM KAYNAKLAR
151.095.806 168.892.335


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
275.257 1.344.243 1.000.699 11.010.545 -12.721 10.997.824 88.998 11.086.822 297.679 -3.802.524 599.871 -2.904.974 503.343 4.008.731 3.494.837 7.503.568 18.808.958 272.042 19.081.000
Transferler
3.494.837 -3.494.837 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.981 -2.937.203 35.559 -2.796.663 1.102.729 1.102.729 -1.693.934 39.661 -1.654.273
Dönem Karı (Zararı)
1.102.729 1.102.729 1.102.729 42.335 1.145.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
104.981 -2.937.203 35.559 -2.796.663 -2.796.663 -2.674 -2.799.337
Dönem Sonu Bakiyeler
275.257 1.344.243 1.000.699 11.010.545 -12.721 10.997.824 88.998 11.086.822 402.660 -6.739.727 635.430 -5.701.637 503.343 7.503.568 1.102.729 8.606.297 17.115.024 311.703 17.426.727
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
275.257 1.344.243 1.000.699 13.928.679 -305.965 13.622.714 279.060 13.901.774 622.209 -423.080 970.645 1.169.774 503.343 7.503.568 41.044.621 48.548.189 66.743.279 442.493 67.185.772
Transferler
1.165.973 39.878.648 -41.044.621 -1.165.973
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.721 -44.141 15.674 6.254 6.748.073 6.748.073 6.754.327 53.124 6.807.451
Dönem Karı (Zararı)
6.748.073 6.748.073 6.748.073 44.584 6.792.657
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.721 -44.141 15.674 6.254 6.254 8.540 14.794
Kar Payları
-12.500.000 -12.500.000 -12.500.000 -12.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
275.257 1.344.243 1.000.699 13.928.679 -305.965 13.622.714 279.060 13.901.774 656.930 -467.221 986.319 1.176.028 1.669.316 34.882.216 6.748.073 41.630.289 60.997.606 495.617 61.493.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.792.657 1.145.064
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.794 -2.799.337
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
34.721 104.981
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
34.721 104.981
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.293 -3.979.639
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-55.293 -3.979.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15.674 35.559
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
10 15.674 35.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.692 1.039.762
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 19.692 1.039.762
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.794 -2.799.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.807.451 -1.654.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.124 39.661
Ana Ortaklık Payları
6.754.327 -1.693.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142576


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0856 Değişim: 0,02%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1123
Açılış: 33,0783
36,1198 Değişim: -0,11%
Düşük 36,0414 19.07.2024 Yüksek 36,1546
Açılış: 36,1546
2.602,22 Değişim: 0,05%
Düşük 2.597,42 19.07.2024 Yüksek 2.603,70
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.