" />

KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:21
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 94.501.535 43.254.101 40.992.827 17.034.983
Satışların Maliyeti
20 -86.952.425 -42.083.356 -37.934.898 -15.844.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.549.110 1.170.745 3.057.929 1.190.371
BRÜT KAR (ZARAR)
7.549.110 1.170.745 3.057.929 1.190.371
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.158.178 -983.547 -435.719 -333.823
Pazarlama Giderleri
21 -842.144 -465.908 -336.363 -157.127
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -29.556 -27.384 -10.190 -8.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 718.508 541.818 277.224 136.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.727.756 -1.474.562 -376.853 -628.356
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.509.984 -1.238.838 2.176.028 198.953
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
23 393 572 1.667 221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 305.510 -148.036 244.058 77.998
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.815.887 -1.386.302 2.421.753 277.172
Finansman Gelirleri
24 3.499.942 3.007.307 496.718 1.593.210
Finansman Giderleri
24 -5.823.772 -5.303.867 -1.763.035 -2.426.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.492.057 -3.682.862 1.155.436 -555.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
499.646 876.520 -145.079 160.919
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.672 -12.035 -3.374 -7.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 511.318 888.555 -141.705 168.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.991.703 -2.806.342 1.010.357 -394.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.991.703 -2.806.342 1.010.357 -394.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.365 63.637 22.387 25.164
Ana Ortaklık Payları
1.927.338 -2.869.979 987.970 -420.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 7,70000000 -11,46000000 3,95000000 -1,68000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.012.028 -5.528.990
Dönem Karı (Zararı)
1.991.703 -2.806.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.480.196 2.926.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 586.385 567.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.674
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 30.674
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 177.389 165.769
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 296.152 853.361
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.930.429 -2.028.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.821.165 194.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -305.510 148.036
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -499.646 -876.520
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -393 -572
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 3.182.989 3.819.825
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
152.094 52.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.328.701 -5.592.991
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.226.847 117.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.719.509 1.448.011
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-350.468 -784.960
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.559.288 2.204.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.081.845 -8.498.140
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-393.356 -172.064
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-161.078 92.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.143.198 -5.472.595
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.214 -6.603
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-119.956 -49.792
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-809.265 -542.776
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-2.264 -3.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.367 22.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-888.368 -681.281
Alınan Temettüler
9 80.000 120.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.561.092 4.118.278
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 12.982.635 36.227.065
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -15.481.506 -31.294.726
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -23.358 -42.948
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
433.762 415.876
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.261.918 -518.717
Ödenen Temettüler
-20.020 0
Ödenen Faiz
-1.728.547 -1.095.568
Alınan Faiz
1.537.860 427.296
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.358.329 -1.953.488
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24 1.930.429 2.028.498
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
572.100 75.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.506.177 8.740.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.078.277 8.815.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.797.151 19.825.292
Ticari Alacaklar
6 7.940.663 1.735.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 1.297.052 324.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.643.611 1.410.994
Diğer Alacaklar
7 24.345 18.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.345 18.690
Türev Araçlar
17 736.152 380.129
Stoklar
8 16.259.918 7.700.630
Peşin Ödenmiş Giderler
12 271.642 233.614
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.467.240 769.242
ARA TOPLAM
49.497.111 30.663.146
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.497.111 30.663.146
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.960 3.696
Türev Araçlar
17 82.328 87.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.562.874 1.326.490
Maddi Duran Varlıklar
10 22.237.507 21.875.889
Kullanım Hakkı Varlıkları
189.720 199.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 57.397 62.369
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.397 62.369
Peşin Ödenmiş Giderler
12 102.153 134.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 5.537.656 5.002.427
Diğer Duran Varlıklar
13 1.796.236 1.812.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.571.831 30.505.376
TOPLAM VARLIKLAR
81.068.942 61.168.522
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 414.318 2.097.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.006.964 6.403.937
Ticari Borçlar
6 31.220.516 14.137.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 27.203 218.486
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.193.313 13.918.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 103.050 151.927
Diğer Borçlar
16 39.543 64.113
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16, 27 0 30.763
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
39.543 33.350
Türev Araçlar
17 610.492 762.828
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.013 129.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.917 2.459
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 304.380 142.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
130.302 24.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
174.078 117.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.489.079 4.448.646
ARA TOPLAM
49.222.272 28.340.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.222.272 28.340.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 17.641.815 20.743.323
Türev Araçlar
17 36.748 45.490
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.158 9.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 355.952 356.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
355.952 356.405
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
692 747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.046.365 21.155.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.268.637 49.495.997
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.535.035 11.446.401
Ödenmiş Sermaye
19 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.487.238 7.487.238
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.439.187 7.439.187
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.447.028 7.447.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.841 -7.841
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
48.051 48.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.762.034 -1.923.330
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.884 -9.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.145.933 -2.243.649
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.145.933 -2.243.649
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
341.015 330.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.784.488 6.277.999
Net Dönem Karı veya Zararı
1.927.338 -2.493.511
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
265.270 226.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.800.305 11.672.525
TOPLAM KAYNAKLAR
81.068.942 61.168.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540
Transferler
525.837 -525.837 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.067 -464.096 -464.096 30.245 -429.784 -2.869.979 -2.869.979 -3.299.763 33.728 -3.266.035
Dönem Karı (Zararı)
-2.869.979 -2.869.979 -2.869.979 63.637 -2.806.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.067 -464.096 -464.096 30.245 -429.784 -429.784 -29.909 -459.693
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 7.259 -2.564.212 -2.564.212 276.864 -2.280.089 503.343 6.277.999 -2.869.979 3.408.020 9.663.072 207.433 9.870.505
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.923.330 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525
Transferler
-2.493.511 2.493.511 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.706 97.716 97.716 10.874 161.296 1.927.338 1.927.338 2.088.634 59.166 2.147.800
Dönem Karı (Zararı)
1.927.338 1.927.338 1.927.338 64.365 1.991.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.706 97.716 97.716 10.874 161.296 161.296 -5.199 156.097
Kar Payları
-20.020 -20.020
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 42.884 -2.145.933 -2.145.933 341.015 -1.762.034 503.343 3.784.488 1.927.338 5.711.826 13.535.035 265.270 13.800.305


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.991.703 -2.806.342 1.010.357 -394.966
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
156.097 -459.693 269.680 -62.866
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.706 4.067 7.595 -18.423
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.606 -591.203 315.665 -74.095
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
68.606 -591.203 315.665 -74.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
10.874 30.245 2.698 15.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9 10.874 30.245 2.698 15.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.911 97.198 -56.278 14.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 23.911 97.198 -56.278 14.205
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.097 -459.693 269.680 -62.866
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.147.800 -3.266.035 1.280.037 -457.832
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.166 33.728 26.963 11.635
Ana Ortaklık Payları
2.088.634 -3.299.763 1.253.074 -469.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974867


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.