KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 - 18:27
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 19.820.990 16.939.537
Satışların Maliyeti
20 -18.293.664 -17.848.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.527.326 -909.126
BRÜT KAR (ZARAR)
1.527.326 -909.126
Genel Yönetim Giderleri
21 -353.932 -328.237
Pazarlama Giderleri
21 -193.450 -119.287
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -9.712 -10.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 175.207 135.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.759.656 -484.420
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-614.217 -1.716.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 222 -45
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 9.542 -168.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-604.453 -1.884.615
Finansman Gelirleri
24 2.222.063 733.944
Finansman Giderleri
24 -2.577.662 -1.647.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-960.052 -2.797.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
218.982 548.718
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.353 -2.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
224.335 551.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-741.070 -2.249.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
-741.070 -2.249.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.425 15.925
Ana Ortaklık Payları
-760.495 -2.265.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) -3,04000000 -9,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-449.584 -2.342.625
Dönem Karı (Zararı)
-741.070 -2.249.085
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.362.139 2.042.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 192.934 186.165
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.003.880
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 1.003.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 70.632 55.215
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 54.280 203.301
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-65.011 -496.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
347.810 199.859
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -9.542 168.432
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-218.982 -548.718
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -222 45
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 1.936.081 1.227.704
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
54.159 42.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.000.884 -2.108.431
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.028.057 370.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.722 1.253.932
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.261.993 -457.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.684.488 3.164.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.382.277 -6.142.795
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-761.798 -448.186
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-587.103 151.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-379.815 -2.314.709
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.650 -4.616
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-62.119 -23.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-173.908 -199.401
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
306
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.814 -319.401
Alınan Temettüler
9 80.000 120.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.740.966 2.361.976
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 10.343.922 9.654.728
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -8.270.806 -7.052.976
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -20.761 -18.710
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
244.735 79.352
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-566.406 -171.497
Ödenen Temettüler
-20.020 0
Ödenen Faiz
-493.811 -305.470
Alınan Faiz
524.113 176.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.117.474 -180.050
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24 64.881 495.705
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.182.355 315.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.506.177 8.740.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.688.532 9.056.450


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.144.505 19.825.292
Ticari Alacaklar
6 3.757.556 1.735.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 525.729 324.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.231.827 1.410.994
Diğer Alacaklar
7 22.590 18.690
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.590 18.690
Türev Araçlar
17 1.617.336 380.129
Stoklar
8 11.385.118 7.700.630
Peşin Ödenmiş Giderler
12 124.392 233.614
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.039.735 769.242
ARA TOPLAM
39.091.232 30.663.146
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.091.232 30.663.146
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.096 3.696
Türev Araçlar
17 112.669 87.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.257.210 1.326.490
Maddi Duran Varlıklar
10 21.973.702 21.875.889
Kullanım Hakkı Varlıkları
199.664 199.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 60.950 62.369
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
60.950 62.369
Peşin Ödenmiş Giderler
12 108.138 134.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 5.271.919 5.002.427
Diğer Duran Varlıklar
13 1.707.538 1.812.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.695.886 30.505.376
TOPLAM VARLIKLAR
69.787.118 61.168.522
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.502.475 2.097.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 9.381.865 6.403.937
Ticari Borçlar
6 20.521.975 14.137.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 391.607 218.486
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.130.368 13.918.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 102.436 151.927
Diğer Borçlar
16 43.295 64.113
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16, 27 0 30.763
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.295 33.350
Türev Araçlar
17 159.070 762.828
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
48.353 129.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 162 2.459
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 194.318 142.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
52.149 24.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
142.169 117.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.915.635 4.448.646
ARA TOPLAM
38.869.584 28.340.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.869.584 28.340.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 19.773.947 20.743.323
Türev Araçlar
17 62.145 45.490
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.913 9.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 342.121 356.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
342.121 356.405
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
729 747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.189.855 21.155.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.059.439 49.495.997
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.512.638 11.446.401
Ödenmiş Sermaye
19 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.501.206 7.477.416
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.439.187 7.439.187
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.447.028 7.447.028
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-7.841 -7.841
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
48.051 48.051
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.968 -9.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.110.566 -1.913.508
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.441.885 -2.243.649
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.441.885 -2.243.649
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
331.319 330.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 3.784.488 6.277.999
Net Dönem Karı veya Zararı
-760.495 -2.493.511
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
215.041 226.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.727.679 11.672.525
TOPLAM KAYNAKLAR
69.787.118 61.168.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540
Transferler
525.837 -525.837 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -2.265.010 -2.265.010 -2.348.134 2.765 -2.345.369
Dönem Karı (Zararı)
-2.265.010 -2.265.010 -2.265.010 15.925 -2.249.085
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -83.124 -13.160 -96.284
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 17.570 -2.207.110 -2.207.110 256.111 -1.933.429 503.343 6.277.999 -2.265.010 4.012.989 10.614.701 176.470 10.791.171
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.923.330 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525
Transferler
-2.493.511 2.493.511 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.790 -198.236 -198.236 1.178 -173.268 -760.495 -760.495 -933.763 8.937 -924.826
Dönem Karı (Zararı)
-760.495 -760.495 -760.495 19.425 -741.070
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.790 -198.236 -198.236 1.178 -173.268 -173.268 -10.488 -183.756
Kar Payları
-20.020 -20.020
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 13.968 -2.441.885 -2.441.885 331.319 -2.096.598 503.343 3.784.488 -760.495 3.023.993 10.512.638 215.041 10.727.679


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-741.070 -2.249.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-183.756 -96.284
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.790 14.378
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-253.881 -142.332
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-253.881 -142.332
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.178 9.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9 1.178 9.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.157 22.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
45.157 22.178
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-183.756 -96.284
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-924.826 -2.345.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.937 2.765
Ana Ortaklık Payları
-933.763 -2.348.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934738


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: 0,67% Hacim : 5.408 Mio.TL Son veri saati : 12:45
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.405
8,6713 Değişim: 0,36%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,6810
Açılış: 8,64
10,3727 Değişim: 0,60%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3754
Açılış: 10,3104
496,56 Değişim: -0,09%
Düşük 495,75 24.06.2021 Yüksek 496,56
Açılış: 496,56
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.