KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2021 - 18:36
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 63.243.815 89.600.776
Satışların Maliyeti
20 -61.479.585 -84.716.489
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.764.230 4.884.287
BRÜT KAR (ZARAR)
1.764.230 4.884.287
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.344.225 -1.277.213
Pazarlama Giderleri
21 -633.052 -482.074
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -34.972 -24.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 616.900 838.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -987.908 -1.709.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-619.027 2.230.137
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.805
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-152
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -29.615 197.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-646.837 2.427.378
Finansman Gelirleri
24 3.213.676 1.522.758
Finansman Giderleri
24 -6.362.233 -4.261.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.795.394 -311.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.372.469 896.678
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.310 -9.471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.385.779 906.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.422.925 585.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.422.925 585.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.586 59.493
Ana Ortaklık Payları
-2.493.511 525.837
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) -9,96000000 2,10000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.114.010 11.334.588
Dönem Karı (Zararı)
-2.422.925 585.330
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.920.295 2.574.177
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 742.238 706.116
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-87.855
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -87.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 157.500 151.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.174.768 1.371.357
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.634.829 -883.805
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
392.344 537.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 29.615 -197.393
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.372.469 -896.678
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 3.442.893 1.917.033
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.805 152
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.444.698 1.916.881
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.765 -43.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.728.593 8.354.542
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.056.261 656.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.449.379 -381.602
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-65.279 -58.935
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.767.951 -2.615.981
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.707.698 10.348.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-469.142 572.752
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
697.121 -167.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.225.963 11.514.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.256 -105.823
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-98.697 -73.638
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-942.404 -1.240.172
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.696 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.188 1.195
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.188 1.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.082.896 -1.337.367
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.082.896 -1.337.367
Alınan Temettüler
9 120.000 96.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.958.947 -6.790.553
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 41.075.708 49.759.252
Kredilerden Nakit Girişleri
5 41.075.708 49.759.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -34.590.312 -50.788.791
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -34.590.312 -50.788.791
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.208 -34.535
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
539.254 84.997
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-880.836 -649.449
Ödenen Temettüler
-5.606 -3.793.851
Ödenen Faiz
-1.630.755 -1.961.722
Alınan Faiz
513.702 593.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.130.553 3.303.863
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.634.829 883.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.765.382 4.187.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.740.795 4.553.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.506.177 8.740.795


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.825.292 10.652.009
Ticari Alacaklar
6 1.735.549 4.787.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 324.555 995.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.410.994 3.792.069
Diğer Alacaklar
7 18.690 45.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.690 45.617
Türev Araçlar
17 380.129 303.992
Stoklar
8 7.700.630 9.468.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12 233.614 236.762
Diğer Dönen Varlıklar
13 769.242 2.424.088
ARA TOPLAM
30.663.146 27.918.955
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.663.146 27.918.955
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.696 0
Türev Araçlar
17 87.883 98.741
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.326.490 1.362.777
Maddi Duran Varlıklar
10 21.875.889 20.334.715
Kullanım Hakkı Varlıkları
199.005 200.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 62.369 51.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
62.369 51.744
Peşin Ödenmiş Giderler
12 134.786 198.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 5.002.427 3.767.503
Diğer Duran Varlıklar
13 1.812.831 1.577.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.505.376 27.592.603
TOPLAM VARLIKLAR
61.168.522 55.511.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.097.808 1.798.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 6.403.937 3.379.019
Ticari Borçlar
6 14.137.468 17.816.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 218.486 226.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.918.982 17.590.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 151.927 147.409
Diğer Borçlar
16 64.113 55.409
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16, 27 30.763 28.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.350 27.112
Türev Araçlar
17 762.828 79.247
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
129.254 20.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.459 2.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 142.088 117.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24.572 15.777
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
117.516 101.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.448.646 4.703.955
ARA TOPLAM
28.340.528 28.120.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.340.528 28.120.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 20.743.323 13.898.092
Türev Araçlar
17 45.490 31.950
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.504 7.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 356.405 316.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
356.405 316.052
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
747 838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.155.469 14.254.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.495.997 42.375.018
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.446.401 12.962.835
Ödenmiş Sermaye
19 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.487.238 6.437.136
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.439.187 6.418.891
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.447.028 6.425.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.841 -6.897
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
48.051 18.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.923.330 -1.850.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.822 3.192
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.243.649 -2.100.116
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.243.649 -2.100.116
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
330.141 246.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.277.999 5.752.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.493.511 525.837
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
226.124 173.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.672.525 13.136.540
TOPLAM KAYNAKLAR
61.168.522 55.511.558


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829
Transferler
3.712.789 -3.712.789 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 -11.918 6.413.870 19.788 6.433.658 3.192 -5.892 -5.892 -24.738 -30.630 525.837 525.837 6.932.057 52.505 6.984.562
Dönem Karı (Zararı)
525.837 525.837 525.837 59.493 585.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 -11.918 6.413.870 19.788 6.433.658 3.192 -5.892 -5.892 -24.738 -30.630 6.406.220 -6.988 6.399.232
Kar Payları
-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.853.497 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.853.497 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540
Transferler
525.837 -525.837 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.021.240 -944 1.020.296 29.806 1.050.102 -13.014 -143.533 -143.533 83.522 -60.011 -2.493.511 -2.493.511 -1.516.434 58.025 -1.458.409
Dönem Karı (Zararı)
-2.493.511 -2.493.511 -2.493.511 70.586 -2.422.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.021.240 -944 1.020.296 29.806 1.050.102 -13.014 -143.533 -143.533 83.522 -60.011 977.077 -12.561 964.516
Kar Payları
-5.606 -5.606
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.913.508 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.422.925 585.330
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.050.095 6.433.511
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 1.134.711 7.139.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-818 -15.270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
29.806 19.788
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -406 -1.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 30.212 20.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-113.604 -710.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-113.604 -710.771
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-85.579 -34.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
-13.014 3.192
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-13.014 3.192
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.837 -18.726
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-118.837 -18.726
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
83.522 -24.738
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
43.261 -34.666
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
40.261 9.928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.250 5.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-37.250 5.993
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
964.516 6.399.232
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.458.409 6.984.562
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.025 52.505
Ana Ortaklık Payları
-1.516.434 6.932.057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909170


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 2,24% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0752 Değişim: 0,06%
Düşük 8,0621 15.04.2021 Yüksek 8,1021
Açılış: 8,0707
9,6982 Değişim: 0,16%
Düşük 9,6627 15.04.2021 Yüksek 9,7160
Açılış: 9,6826
450,55 Değişim: 0,05%
Düşük 450,10 15.04.2021 Yüksek 452,28
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.