KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 18:15
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 26.219.118 44.660.839 9.279.581 23.952.951
Satışların Maliyeti
20 -26.238.744 -41.998.470 -8.390.081 -22.281.875
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-19.626 2.662.369 889.500 1.671.076
BRÜT KAR (ZARAR)
-19.626 2.662.369 889.500 1.671.076
Genel Yönetim Giderleri
21 -649.724 -570.270 -321.487 -289.897
Pazarlama Giderleri
21 -308.781 -209.507 -189.494 -123.734
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -18.700 -13.289 -8.605 -6.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 405.246 406.725 270.219 230.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -846.206 -715.395 -361.786 -149.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.437.791 1.560.633 278.347 1.332.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 351 119 396 259
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -226.034 109.748 -57.602 46.676
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.663.474 1.670.500 221.141 1.379.436
Finansman Gelirleri
24 1.414.097 1.026.957 680.153 322.115
Finansman Giderleri
24 -2.877.600 -2.423.827 -1.230.468 -1.117.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.126.977 273.630 -329.174 583.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
715.601 249.979 166.883 302.145
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.116 -6.388 -1.756 -2.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 719.717 256.367 168.639 305.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.411.376 523.609 -162.291 885.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.411.376 523.609 -162.291 885.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.473 28.329 22.548 15.466
Ana Ortaklık Payları
-2.449.849 495.280 -184.839 870.438
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 -9,78000000 1,98000000 -0,74000000 3,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-329.167 7.801.098
Dönem Karı (Zararı)
-2.411.376 523.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.558.786 1.491.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 375.498 344.861
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -66.289
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -66.289
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 118.699 135.978
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 460.499 999.733
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-999.890 -763.236
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
43.183 17.730
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 226.034 -109.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -715.601 -249.979
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -351 -119
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 1.983.578 1.194.954
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
67.137 -12.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
573.202 5.965.544
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.075.701 -3.272.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.455.549 -38.642
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-456.000 -66.872
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.965.110 -1.553.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.671.823 10.354.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.171 599.500
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
342.836 -57.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-279.388 7.980.189
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.228 -105.137
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-43.551 -73.954
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-329.414 -635.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
427 1.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-449.841 -732.680
Alınan Temettüler
9 120.000 96.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.076.107 -4.278.098
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 26.822.732 24.960.949
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -19.094.323 -24.547.944
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -29.157 -20.427
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
136.898 153.895
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-405.151 -132.390
Ödenen Temettüler
0 -3.793.851
Ödenen Faiz
-676.391 -1.044.124
Alınan Faiz
321.499 145.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.417.526 2.887.749
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24 999.890 762.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.417.416 3.650.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.740.795 4.553.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.158.211 8.203.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.177.886 10.652.009
Ticari Alacaklar
6 1.721.218 4.787.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 522.235 995.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.198.983 3.792.069
Diğer Alacaklar
7 46.082 45.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.082 45.617
Türev Araçlar
17 779.239 303.992
Stoklar
8 5.503.471 9.468.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12 268.500 236.762
Diğer Dönen Varlıklar
13 893.552 2.424.088
ARA TOPLAM
27.389.948 27.918.955
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.389.948 27.918.955
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
17 79.494 98.741
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.031.541 1.362.777
Maddi Duran Varlıklar
10 20.469.870 20.334.715
Kullanım Hakkı Varlıkları
182.686 200.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 53.534 51.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.534 51.744
Peşin Ödenmiş Giderler
12 154.667 198.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.570.213 3.767.503
Diğer Duran Varlıklar
13 1.619.244 1.577.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.161.249 27.592.603
TOPLAM VARLIKLAR
55.551.197 55.511.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 5.142.413 1.798.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.605.055 3.379.019
Ticari Borçlar
6 10.177.800 17.816.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 313.869 226.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.863.931 17.590.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 88.089 147.409
Diğer Borçlar
16 35.986 55.409
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16, 27 2.801 28.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.185 27.112
Türev Araçlar
17 423.177 79.247
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.803 20.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 293 2.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 231.293 117.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
75.327 15.777
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
155.966 101.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.694.629 4.703.955
ARA TOPLAM
26.443.538 28.120.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.443.538 28.120.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 18.401.791 13.898.092
Türev Araçlar
17 30.856 31.950
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.545 7.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 335.337 316.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
335.337 316.052
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
793 838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.779.322 14.254.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.222.860 42.375.018
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.132.539 12.962.835
Ödenmiş Sermaye
19 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.437.136 6.437.136
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.418.891 6.418.891
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.425.788 6.425.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.897 -6.897
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18.245 18.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.230.752 -1.850.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.682 3.192
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.517.851 -2.100.116
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.517.851 -2.100.116
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
261.417 246.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.277.999 5.752.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.449.849 525.837
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
195.798 173.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.328.337 13.136.540
TOPLAM KAYNAKLAR
55.551.197 55.511.558


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 0 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829
Transferler
3.712.789 -3.712.789 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -1.078 -93.456 -93.456 6.950 -87.584 495.280 495.280 6.854.315 19.265 6.873.580
Dönem Karı (Zararı)
495.280 495.280 495.280 28.329 523.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -1.078 -93.456 -93.456 6.950 -87.584 6.359.035 -9.064 6.349.971
Kar Payları
-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 5.021 6.430.809 19.288 6.450.097 -1.078 -2.187.680 -2.187.680 278.307 -1.910.451 503.343 5.752.162 495.280 6.247.442 12.885.093 140.465 13.025.558
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540
Transferler
525.837 -525.837 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 22.490 -417.735 -417.735 14.798 -380.447 -2.449.849 -2.449.849 -2.830.296 22.093 -2.808.203
Dönem Karı (Zararı)
-2.449.849 -2.449.849 -2.449.849 38.473 -2.411.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 22.490 -417.735 -417.735 14.798 -380.447 -380.447 -16.380 -396.827
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 25.682 -2.517.851 -2.517.851 261.417 -2.230.752 503.343 6.277.999 -2.449.849 3.828.150 10.132.539 195.798 10.328.337


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.411.376 523.609 -162.291 885.904
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 6.446.619
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 0 7.139.764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 20.831
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 20.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 0 -713.976
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -713.976
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-396.827 -96.648 -300.543 32.919
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.490 -1.078 8.112 -694
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-517.108 -124.686 -374.776 39.986
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-517.108 -124.686 -374.776 39.986
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
14.798 6.950 5.306 1.610
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9 14.798 6.950 5.306 1.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 82.993 22.166 60.815 -7.983
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
82.993 22.166 60.815 -7.983
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-396.827 6.349.971 -300.543 32.919
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.808.203 6.873.580 -462.834 918.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.093 19.265 19.328 14.070
Ana Ortaklık Payları
-2.830.296 6.854.315 -482.162 904.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868390


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 0,00% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3691 Değişim: 0,03%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,3821
Açılış: 16,3646
17,5282 Değişim: 0,34%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5722
Açılış: 17,4695
971,47 Değişim: -0,34%
Düşük 970,71 26.05.2022 Yüksek 975,66
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.