KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 18:17
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 67.970.220 63.749.246 23.309.381 30.247.066
Satışların Maliyeti
21 -64.150.485 -56.549.450 -22.152.015 -26.337.227
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.819.735 7.199.796 1.157.366 3.909.839
BRÜT KAR (ZARAR)
3.819.735 7.199.796 1.157.366 3.909.839
Genel Yönetim Giderleri
22 -892.254 -648.235 -321.984 -237.352
Pazarlama Giderleri
22 -332.771 -205.683 -123.264 -80.913
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -18.754 -15.663 -5.465 -6.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 601.840 508.152 195.115 238.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.008.882 -4.279.650 -293.487 -3.021.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.168.914 2.558.717 608.281 802.239
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 385 0 266 112
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -6.598 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 172.084 191.202 62.336 46.545
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.341.383 2.743.321 670.883 848.896
Finansman Gelirleri
25 963.760 5.162.486 -63.197 3.060.460
Finansman Giderleri
25 -3.177.916 -5.830.612 -754.089 -3.231.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
127.227 2.075.195 -146.403 678.178
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
256.210 -102.431 6.231 -127.491
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -6.392 -174.730 -4 -136.270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 262.602 72.299 6.235 8.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
383.437 1.972.764 -140.172 550.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
383.437 1.972.764 -140.172 550.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.655 26.034 15.326 9.085
Ana Ortaklık Payları
339.782 1.946.730 -155.498 541.602
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 27 1,36000000 7,77000000 -0,62000000 2,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.846.733 2.854.585
Dönem Karı (Zararı)
383.437 1.972.764
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.146.018 1.136.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 522.790 466.184
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-87.855 1.708
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -87.855 1.708
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 127.509 113.040
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.207.948 573.958
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-549.113 -4.766.116
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
239.835 -131.742
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -172.084 -191.202
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -256.210 102.431
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -385 6.598
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 1.141.543 4.971.880
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.960 -10.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.476.015 -167.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-626.039 -4.402.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-527.138 -1.237.992
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-127.916 -288.577
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.636.110 -3.205.933
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.360.445 8.491.217
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
976.419 -296.578
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
56.354 772.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.005.470 2.941.062
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-104.918 -25.183
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-53.819 -61.294
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-909.665 -535.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.695 970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.007.360 -656.110
Alınan Temettüler
9 96.000 120.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.742.921 -6.126.036
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 39.137.343 29.690.145
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -39.655.310 -32.194.993
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -24.191 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
68.357 547.234
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-376.228 -345.057
Ödenen Temettüler
20 -3.793.851 -3.406.452
Ödenen Faiz
-1.478.721 -685.768
Alınan Faiz
379.680 268.855
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.194.147 -3.806.591
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25 548.364 4.766.116
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.742.511 959.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.553.080 7.592.735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.295.591 8.552.260


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.106.005 5.982.828
Ticari Alacaklar
6 6.063.377 5.428.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 28 1.164.442 1.132.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.898.935 4.296.621
Diğer Alacaklar
7 64.775 29.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.775 29.048
Türev Araçlar
18 349.777 175.532
Stoklar
8 9.488.710 6.764.745
Peşin Ödenmiş Giderler
13 231.036 108.689
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.641.738 2.472.625
ARA TOPLAM
28.945.418 20.962.205
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.945.418 20.962.205
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
18 121.937 168.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.368.310 1.266.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 0 4.621
Maddi Duran Varlıklar
11 20.033.798 12.339.167
Kullanım Hakkı Varlıkları
210.639 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 45.742 58.185
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.742 58.185
Peşin Ödenmiş Giderler
13 349.124 378.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.113.651 3.566.132
Diğer Duran Varlıklar
14 1.492.102 1.292.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.735.303 19.073.522
TOPLAM VARLIKLAR
55.680.721 40.035.727
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 344.411 1.141.869
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.515.714 2.971.529
Ticari Borçlar
6 17.833.590 7.496.141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 28 172.497 77.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.661.093 7.419.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 79.053 127.500
Diğer Borçlar
17 33.867 39.300
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17, 28 3.960 24.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.907 15.021
Türev Araçlar
18 288.176 236.050
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.043 4.878
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 223 98.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 200.568 80.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
78.192 8.863
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
122.376 71.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.052.085 3.753.177
ARA TOPLAM
27.357.730 15.949.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.357.730 15.949.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 14.990.058 13.836.142
Türev Araçlar
18 46.465 42.237
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.593 3.638
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 278.165 257.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
278.165 257.392
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
866 951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.323.147 14.140.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.680.877 30.089.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.838.850 9.824.629
Ödenmiş Sermaye
20 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
20 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.450.097 3.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.430.809 5.021
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.425.788 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.021 5.021
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
19.288 -1.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.801.196 -1.822.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.904 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.073.710 -2.094.224
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.073.710 -2.094.224
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
276.418 271.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 503.343 597.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.752.162 5.739.481
Net Dönem Karı veya Zararı
339.782 3.712.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
160.994 121.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.999.844 9.945.829
TOPLAM KAYNAKLAR
55.680.721 40.035.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -1.141.847 -1.141.847 180.874 -960.973 279.668 5.651.805 3.811.546 9.463.351 10.373.347 104.314 10.477.661
Transferler
339.393 3.472.153 -3.811.546 -339.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.506.208 -1.506.208 29.092 -1.477.116 1.946.730 1.946.730 469.614 -23.205 446.409
Dönem Karı (Zararı)
1.946.730 1.946.730 1.946.730 26.034 1.972.764
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.506.208 -1.506.208 29.092 -1.477.116 -1.477.116 -49.239 -1.526.355
Kar Payları
-21.975 -3.384.477 -3.384.477 -3.406.452 -3.406.452
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -2.648.055 -2.648.055 209.966 -2.438.089 597.086 5.739.481 1.946.730 7.686.211 7.436.509 81.109 7.517.618
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829
Transferler
3.712.789 -3.712.789 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -3.904 20.514 20.514 5.061 21.671 339.782 339.782 6.808.072 39.794 6.847.866
Dönem Karı (Zararı)
339.782 339.782 339.782 43.655 383.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -3.904 20.514 20.514 5.061 21.671 6.468.290 -3.861 6.464.429
Kar Payları
-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 5.021 6.430.809 19.288 6.450.097 -3.904 -2.073.710 -2.073.710 276.418 -1.801.196 503.343 5.752.162 339.782 6.091.944 12.838.850 160.994 12.999.844


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
383.437 1.972.764 -140.172 550.687
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.446.619 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.139.764 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20.831 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.831 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-713.976 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-713.976 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.810 -1.526.355 114.458 -1.085.895
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.904 0 -2.826 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.760 -1.933.822 142.446 -1.375.546
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17.760 -1.933.822 142.446 -1.375.546
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5.061 29.092 -1.889 19.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5.061 29.092 -1.889 19.144
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.107 378.375 -23.273 270.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.107 378.375 -23.273 270.507
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.464.429 -1.526.355 114.458 -1.085.895
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.847.866 446.409 -25.714 -535.208
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.794 -23.205 20.529 -22.275
Ana Ortaklık Payları
6.808.072 469.614 -46.243 -512.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797305


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 0,00% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4977 Değişim: 0,13%
Düşük 15,4666 16.05.2022 Yüksek 15,5061
Açılış: 15,4775
16,1448 Değişim: 0,19%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
901,50 Değişim: -0,04%
Düşük 900,25 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.