KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2019 - 18:48
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 88.552.170 53.948.110
Satışların Maliyeti
24 -79.327.847 -47.734.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.224.323 6.213.898
BRÜT KAR (ZARAR)
9.224.323 6.213.898
Genel Yönetim Giderleri
25 -1.001.517 -865.401
Pazarlama Giderleri
25 -284.806 -268.889
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -21.061 -15.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 930.619 261.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -3.111.258 -467.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.736.300 4.857.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -9.378 -10.199
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 265.880 244.639
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.992.802 5.091.899
Finansman Gelirleri
28 3.286.945 1.162.799
Finansman Giderleri
28 -5.555.367 -1.780.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.724.380 4.474.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.065 -633.482
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -218.388 -464.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 255.453 -168.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.761.445 3.840.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.761.445 3.840.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.656 29.010
Ana Ortaklık Payları
3.712.789 3.811.546
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değer 1 kr. olan pay başına kazanç (kr.) 30 14,83000000 15,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -6.124 -6.124 -1.862 -7.986 -1.132.725 -1.132.725 145.855 -986.870 331.337 5.363.804 1.793.267 7.157.071 8.088.386 78.647 8.167.033
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.793.267 -1.793.267 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.913 3.913 712 4.625 -9.122 -9.122 35.019 25.897 3.811.546 3.811.546 3.842.068 25.667 3.867.735
Dönem Karı (Zararı)
3.811.546 3.811.546 3.811.546 29.010 3.840.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.913 3.913 712 4.625 -9.122 -9.122 35.019 25.897 30.522 -3.343 27.179
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-172 -51.669 -1.505.266 -1.505.266 -1.557.107 -1.557.107
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 0 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -1.141.847 -1.141.847 180.874 -960.973 279.668 5.651.805 3.811.546 9.463.351 10.373.347 104.314 10.477.661
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 0 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -1.141.847 -1.141.847 180.874 -960.973 279.668 5.651.805 3.811.546 9.463.351 10.373.347 104.314 10.477.661
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
339.393 3.472.153 -3.811.546 -339.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.232 7.232 -393 6.839 -952.377 -952.377 90.483 -861.894 3.712.789 3.712.789 2.857.734 16.886 2.874.620
Dönem Karı (Zararı)
3.712.789 3.712.789 3.712.789 48.656 3.761.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.232 7.232 -393 6.839 -952.377 -952.377 90.483 -861.894 -855.055 -31.770 -886.825
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-21.975 -3.384.477 -3.384.477 -3.406.452 -3.406.452
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 0 5.021 5.021 -1.543 3.478 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.351.978 2.917.438
Dönem Karı (Zararı)
3.761.445 3.840.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.491.882 1.782.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 622.494 573.640
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
86.609 1.246
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 86.609 1.246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 117.957 110.197
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 940.320 160.195
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28 -2.918.108 -461.105
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
130.739 -92.662
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -265.880 -244.639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -37.065 633.482
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 9.378 10.199
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
28 3.777.952 1.033.591
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27.486 57.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.675.072 -2.152.135
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-403.568 -1.873.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.990.959 -148.602
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
103.671 -43.856
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.560.264 -1.683.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-719.275 1.222.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-202.463 225.506
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
97.786 149.265
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.578.255 3.470.507
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-140.935 -488.895
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-85.342 -64.174
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-715.982 -1.030.148
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -5.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.081 4.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-941.063 -1.099.950
Alınan Temettüler
10 224.000 70.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.593.759 221.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 38.952.115 43.859.854
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -41.005.302 -42.051.025
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
405.021 180.446
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-666.358 -93.501
Ödenen Temettüler
-3.406.452 -1.557.107
Ödenen Faiz
-1.248.137 -673.139
Alınan Faiz
375.354 556.410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.957.763 2.109.228
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.918.108 461.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.039.655 2.570.333
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.592.735 5.022.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.553.080 7.592.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.761.445 3.840.556
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.917 4.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.273 4.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-393 712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-393 712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.963 -985
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.963 -985
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-893.742 22.511
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.228.996 -22.913
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.228.996 -22.913
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
90.483 35.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
72.644 32.218
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
17.839 2.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
244.771 10.405
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
244.771 10.405
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-886.825 27.179
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.874.620 3.867.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.886 25.667
Ana Ortaklık Payları
2.857.734 3.842.068


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.982.828 8.802.069
Ticari Alacaklar
6 5.428.738 5.027.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 31 1.132.117 1.399.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.296.621 3.627.432
Diğer Alacaklar
7 29.048 84.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.048 84.267
Türev Araçlar
20 175.532 346.909
Stoklar
8 6.764.745 5.291.090
Peşin Ödenmiş Giderler
14 108.689 62.397
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.472.625 752.259
ARA TOPLAM
20.962.205 20.366.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.962.205 20.366.024
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 0 9.000
Türev Araçlar
20 168.266 100.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.266.334 1.134.364
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.621 4.621
Maddi Duran Varlıklar
12 12.339.167 12.303.437
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 58.185 65.187
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.185 65.187
Peşin Ödenmiş Giderler
14 378.000 99.276
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 3.566.132 3.067.871
Diğer Duran Varlıklar
15 1.292.817 1.012.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.073.522 17.796.955
TOPLAM VARLIKLAR
40.035.727 38.162.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.141.869 340.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.971.529 4.932.839
Ticari Borçlar
6 7.496.141 8.213.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 31 77.096 115.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.419.045 8.097.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 127.500 119.833
Diğer Borçlar
19 39.300 36.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19, 31 24.279 23.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.021 13.334
Türev Araçlar
20 236.050 177.137
Ertelenmiş Gelirler
16 4.878 20.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 98.749 21.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 80.345 89.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.863 12.629
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
71.482 77.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.753.177 3.723.374
ARA TOPLAM
15.949.538 17.675.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.949.538 17.675.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13.836.142 9.777.270
Türev Araçlar
20 42.237 3.364
Ertelenmiş Gelirler
16 3.638 4.112
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 257.392 223.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
257.392 223.734
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 951 1.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.140.360 10.009.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.089.898 27.685.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.824.629 10.373.347
Ödenmiş Sermaye
23 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
23 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.478 -3.361
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.021 -2.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.021 -2.211
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.543 -1.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.822.867 -960.973
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.094.224 -1.141.847
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.094.224 -1.141.847
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
271.357 180.874
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 597.086 279.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.739.481 5.651.805
Net Dönem Karı veya Zararı
3.712.789 3.811.546
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
121.200 104.314
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.945.829 10.477.661
TOPLAM KAYNAKLAR
40.035.727 38.162.979http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739634


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: 0,24% Hacim : 10.321 Mio.TL Son veri saati : 14:43
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.411
9,2825 Değişim: 0,23%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7646 Değişim: 0,17%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
526,04 Değişim: -0,07%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.