KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2023 - 23:54
KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 -971.461 172.110.196 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926
Transferler
1.461.739 126.435.966 -127.897.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
871.993 182.092.847 182.964.840 182.964.840
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 -99.468 172.110.196 1.514.932 101.170.588 182.092.847 731.454.766 731.454.766
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 -99.468 172.110.196 1.514.932 101.170.588 182.092.847 731.454.766 731.454.766
Dönem Karı (Zararı)
182.092.847 -182.092.847
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
188.025 9.686.737 -9.686.737 1.373.916.222 1.373.728.197 1.373.728.197
Sermaye Arttırımı
218.120.000 -218.120.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.793.673 3.793.673 3.793.673
Dönem Sonu Bakiyeler
490.770.000 1.894.212 121.459 -287.493 172.110.196 11.201.669 59.250.370 1.373.916.222 2.108.976.635 2.108.976.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.164.365 178.974.760
Dönem Karı (Zararı)
1.373.916.223 182.092.847
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.373.916.223 182.092.847
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
182.673.185 143.195.895
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 45.092.974 21.956.618
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.912.973 -18.075.778
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-9 -2.734.973 7.643.042
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -19.178.000 -26.898.000
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.179.180
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 6.750.516 4.399.712
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.750.516 4.399.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 141.368.524 68.405.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 141.368.524 68.405.387
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.950.323
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 17.481.526 30.897.341
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.107.382 -2.337.708
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.107.382 -2.337.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.641.704.421 -146.032.180
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -160.192.970
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -573.379.358 -154.959.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -573.379.358 -154.959.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.878.311 -16.298.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-195.878.311 -16.298.203
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -729.662.643 -35.717.648
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -361.878.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 202.549.773 38.690.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 202.549.773 38.690.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 3.632.113
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
173.105.149 22.252.725
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
173.105.149 22.252.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.115.013 179.256.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.045.101 -323.563
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -4.251 -63.597
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
105.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-370.118.095 -101.532.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 17.013.898 4.857.027
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 17.013.898 4.857.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -384.224.840 -46.610.440
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -384.224.840 -46.610.440
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 -2.907.153 -59.778.697
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -2.907.153 -59.778.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
528.155.599 -82.912.756
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.170.888.619 1.063.480.712
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.170.888.619 1.063.480.712
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -490.504.304 -1.053.313.672
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -490.504.304 -1.053.313.672
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.318.977 -23.079.047
Ödenen Faiz
24 -127.909.739 -70.000.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.873.139 -5.470.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.873.139 -5.470.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.550.485 21.020.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 87.423.624 15.550.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 87.423.624 15.550.485
Finansal Yatırımlar
8 160.192.970
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
8 160.192.970
Ticari Alacaklar
6 889.691.036 324.895.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-27 11.856 11.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 889.679.180 324.883.598
Diğer Alacaklar
7 86.022.840 25.608.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 86.022.840 25.608.034
Stoklar
9 1.223.090.275 492.718.895
Peşin Ödenmiş Giderler
10 371.494.391 9.616.217
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-27 143.405.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 228.089.184 9.616.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 29.562
Diğer Dönen Varlıklar
22 92.609.466 22.409.639
ARA TOPLAM
2.910.554.164 890.798.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.910.554.164 890.798.585
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 72.491.000 53.313.000
Maddi Duran Varlıklar
12 766.303.907 429.453.711
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 766.303.907 429.453.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 52.561.579 61.785.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 419.400 158.179
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 419.400 158.179
Peşin Ödenmiş Giderler
11 62.685.842 59.778.689
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 62.685.842 59.778.689
Diğer Duran Varlıklar
18 110.108.278 40.845.245
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 110.108.278 40.845.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.064.570.006 645.334.036
TOPLAM VARLIKLAR
3.975.124.170 1.536.132.621
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 932.709.591 295.823.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 932.709.591 295.823.139
Banka Kredileri
5 932.709.591 295.823.139
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 121.433.441 100.691.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
121.433.441 100.691.224
Banka Kredileri
5 97.160.594 71.280.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.272.847 29.411.101
Ticari Borçlar
6 398.132.508 200.811.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 398.132.508 200.811.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.299.985 2.479.847
Diğer Borçlar
7 48.119.205 2.619.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 48.119.205 2.619.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 154.873.549 31.036.294
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
10 154.873.549 31.036.294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 4.251 53.113
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.154.514 6.587.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.154.514 6.587.751
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.180.245 1.979.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.180.245 1.979.186
ARA TOPLAM
1.673.907.289 642.080.986
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.673.907.289 642.080.986
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 149.224.620 142.710.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 149.224.620 142.710.475
Banka Kredileri
5 142.766.411 117.176.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.458.209 25.534.207
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.097.177 6.391.762
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.097.177 6.391.762
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 30.918.449 13.494.632
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.240.246 162.596.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.866.147.535 804.677.855
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.108.976.635 731.454.766
Ödenmiş Sermaye
19 490.770.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
171.822.703 172.010.728
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
171.822.703 172.010.728
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.110.196 172.110.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-287.493 -99.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 11.201.669 1.514.932
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19 11.201.669 1.514.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 59.250.370 101.170.588
Net Dönem Karı veya Zararı
1.373.916.222 182.092.847
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.108.976.635 731.454.766
TOPLAM KAYNAKLAR
3.975.124.170 1.536.132.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.995.649.957 1.065.066.116
Satışların Maliyeti
20 -2.416.287.819 -751.268.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.579.362.138 313.797.390
BRÜT KAR (ZARAR)
1.579.362.138 313.797.390
Genel Yönetim Giderleri
21 -30.980.553 -17.575.165
Pazarlama Giderleri
21 -147.268.213 -63.865.529
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.644.236 -1.800.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 180.393.566 88.074.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -95.381.130 -36.234.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.482.481.572 282.396.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 25.756.095 29.406.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -8.706 -37.720
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.508.228.961 311.764.805
Finansman Gelirleri
24 18.112.619 21.744.853
Finansman Giderleri
24 -134.943.832 -120.519.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.391.397.748 212.990.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.481.526 -30.897.341
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.251 -53.113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -17.477.275 -30.844.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.373.916.222 182.092.847
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.373.916.222 182.092.847
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26 1.373.916.222 182.092.847
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-188.025 871.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -241.057 1.089.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53.032 -217.998
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
53.032 -217.998
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-188.025 871.993
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.373.728.197 182.964.840
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.373.728.197 182.964.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122055


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.017 Değişim: -0,11% Hacim : 34.887 Mio.TL Son veri saati : 12:24
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,9009 Değişim: 0,02%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4432 Değişim: -0,06%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.924,73 Değişim: 0,03%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.