KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2021 - 18:11
KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703
Transferler
107.190.322 -107.190.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-417.396 25.542.420 25.125.024 25.125.024
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.860.499 33.904 -25.246.090 25.542.420 305.505.726 305.505.726
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926
Transferler
9.026 127.888.679 -127.897.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.086 -64.086 -64.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
659.737 9.360.672 10.020.409 10.020.409
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -311.724 62.219 102.559.215 9.360.672 558.446.249 558.446.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.334.729 42.571.496
Dönem Karı (Zararı)
9.360.672 25.542.420
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.658.418 26.098.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.337.463 5.404.331
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.962.339
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.962.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.413.345 1.390.356
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-48.141 1.534.194
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.461.486 -143.838
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.184.611 14.577.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.184.611 15.340.676
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-762.818
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.752.584 2.578.516
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
208.254 175.108
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-237.839 9.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.638.683 -8.917.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.802 -38.954.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-89.802 -38.954.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.990.880 -13.213.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.990.880 -13.213.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
83.902.957 78.047.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.725.817 -29.860.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-104.725.817 -29.860.200
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.283.099 -4.936.149
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.283.099 -4.936.149
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.380.407 42.723.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.309 -152.247
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.083.089 -4.015.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
665.580 -18.858
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
665.580 -18.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.748.669 -3.996.407
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.748.669 -3.996.407
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.281.882 -34.107.683
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-20.458.782 -34.107.683
Kredilerden Nakit Girişleri
-20.458.782 -34.107.683
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.257.295
Ödenen Faiz
-2.565.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.030.242 4.448.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.030.242 4.448.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.020.591 448.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.990.349 4.897.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 7.990.349 21.020.591
Ticari Alacaklar
5 177.757.739 177.684.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 177.757.739 177.684.568
Diğer Alacaklar
14.926.710 13.934.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.926.710 13.934.824
Stoklar
6 356.562.593 440.465.550
Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.340.495 12.239.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.340.495 12.239.052
Diğer Dönen Varlıklar
11 13.027.920 10.139.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 13.027.920 10.139.595
ARA TOPLAM
586.605.806 675.484.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
586.605.806 675.484.180
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26.415.000 26.415.000
Maddi Duran Varlıklar
8 411.477.055 411.733.472
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 411.477.055 411.733.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
69.070.629 71.039.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
173.409 119.816
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
173.409 119.816
Peşin Ödenmiş Giderler
2.857.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.857.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.491.715 17.567.594
Diğer Duran Varlıklar
34.598.036 43.010.341
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
34.598.036 43.010.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
559.225.844 572.742.825
TOPLAM VARLIKLAR
1.145.831.650 1.248.227.005
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 181.776.642 188.651.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 181.776.642 188.651.634
Banka Kredileri
14 181.776.642 188.651.634
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 107.257.196 105.226.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
107.257.196 105.226.574
Banka Kredileri
14 86.929.612 84.741.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 20.327.584 20.484.831
Ticari Borçlar
5 56.216.209 160.942.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 56.216.209 160.942.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.135.616 2.131.721
Diğer Borçlar
2.259.220 2.189.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.259.220 2.189.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 22.445.859 10.640.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 22.445.859 10.640.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
63.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.752.416 2.441.299
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.752.416 2.441.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
610.706 579.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
610.706 579.692
ARA TOPLAM
375.453.864 472.866.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.453.864 472.866.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
206.047.265 221.878.749
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
206.047.265 221.878.749
Banka Kredileri
14 170.805.502 181.947.427
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 35.161.590 39.610.618
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.173 320.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.884.272 4.991.741
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
5.884.272 4.991.741
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.931.537 226.870.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
587.385.401 699.737.079
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
558.446.249 548.489.926
Ödenmiş Sermaye
272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
171.798.472 171.138.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
171.798.472 171.138.735
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.110.196 172.110.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-311.724 -971.461
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
62.219 53.193
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
62.219 53.193
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
102.559.215 -25.265.378
Net Dönem Karı veya Zararı
9.360.672 127.897.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
558.446.249 548.489.926
TOPLAM KAYNAKLAR
1.145.831.650 1.248.227.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 177.836.238 216.205.547
Satışların Maliyeti
12 -142.174.253 -161.573.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.661.985 54.632.376
BRÜT KAR (ZARAR)
35.661.985 54.632.376
Genel Yönetim Giderleri
-3.943.715 -2.850.030
Pazarlama Giderleri
-12.356.897 -8.754.089
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-512.624 -239.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.000.841 5.904.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.386.552 -2.952.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.463.038 45.741.366
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
374.756 9.934
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.837.794 45.751.300
Finansman Gelirleri
13 3.443.674 1.856.922
Finansman Giderleri
13 -14.712.542 -21.890.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.568.926 25.717.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-208.254 -175.108
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-208.254 -175.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.360.672 25.542.420
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.360.672 25.542.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.360.672 25.542.420
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
659.737 -417.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
824.671 -521.745
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-164.934 104.349
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-164.934 104.349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
659.737 -417.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.020.409 25.125.024
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.020.409 25.125.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938464


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.427 Değişim: -0,32% Hacim : 4.050 Mio.TL Son veri saati : 11:27
Düşük 1.422 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,6320 Değişim: 0,19%
Düşük 8,6029 17.06.2021 Yüksek 8,6540
Açılış: 8,6158
10,3277 Değişim: -0,14%
Düşük 10,3070 17.06.2021 Yüksek 10,3908
Açılış: 10,3419
501,10 Değişim: -0,18%
Düşük 500,62 17.06.2021 Yüksek 505,92
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.