KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:13
KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -57.584 34.327 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323
Transferler
12.905 35.625.471 -35.625.471 12.905 12.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.195.074 -255.981 33.157.071 31.706.016 31.706.016
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.252.658 47.232 -132.692.392 33.157.071 206.295.244 206.295.244
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703
Transferler
19.289 107.171.034 -107.190.323
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-154.077 48.535.598 48.381.521 48.381.521
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.597.180 53.193 -25.265.378 48.535.598 328.762.224 328.762.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.729.362 33.628.915
Dönem Karı (Zararı)
48.535.598 33.157.071
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
48.535.598 33.157.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.117.936 38.668.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.870.474 4.179.598
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
689.133 281.532
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
689.133 281.532
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.219.104 536.945
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.087 40.517
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.117.017 496.428
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.583.227 26.448.537
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.800.933 31.025.718
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-217.706 -4.577.181
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.110.482 6.501.594
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.514.566 720.627
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
160.082
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
160.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.383.665 -38.247.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.976.131 -71.135.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.976.131 -71.135.792
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
71.703.726 86.799.571
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.109 -27.148.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.109 -27.148.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.255.821 -26.763.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.720.662 -16.889.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.535.159 -9.873.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.037.199 33.578.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-307.837 -138.142
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
188.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.499.429 -12.860.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-10.499.429 -12.860.884
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-11.490.983 -13.070.802
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
991.554 209.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.749.281 -15.441.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.705.458 228.392.068
Kredilerden Nakit Girişleri
256.705.458 228.392.068
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-311.920.297 -212.696.418
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-304.206.247 -197.254.719
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-7.714.050 -15.441.699
Ödenen Faiz
-27.534.442 -31.137.350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.480.652 5.326.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.480.652 5.326.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 448.677 437.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 16.929.329 5.763.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 16.929.329 448.677
Ticari Alacaklar
4,5 167.750.237 148.463.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.086.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 167.750.237 135.376.520
Diğer Alacaklar
6.367.539 7.284.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.367.539 7.284.460
Stoklar
6 206.146.433 277.850.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 27.780.272 7.219.464
Diğer Dönen Varlıklar
11 15.247.011 9.036.911
ARA TOPLAM
440.220.821 450.302.910
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
440.220.821 450.302.910
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
24.218.825 24.661.745
Maddi Duran Varlıklar
9 239.934.055 203.933.685
Kullanım Hakkı Varlıkları
56.390.940 54.251.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 210.617 255.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 210.617 255.707
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.951.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı
52.323.279 47.770.194
Diğer Duran Varlıklar
11 19.474.116 25.510.949
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
396.503.306 356.383.964
TOPLAM VARLIKLAR
836.724.127 806.686.874
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.436.916 95.099.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 126.436.916 95.099.067
Banka Kredileri
14 126.436.916 95.099.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 103.679.299 116.653.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 103.679.299 116.653.864
Banka Kredileri
14 103.679.299 116.653.864
Ticari Borçlar
5 100.714.023 101.019.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 100.714.023 101.019.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.995.283 1.462.065
Diğer Borçlar
1.794.563 979.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.794.563 979.292
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.288.700 12.364.345
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.152.349 1.928.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
352.426 385.368
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.799.923 1.543.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.106.206 715.963
ARA TOPLAM
342.167.339 330.223.070
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
342.167.339 330.223.070
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 160.727.137 192.697.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 160.727.137 192.697.577
Banka Kredileri
14 160.727.137 192.697.577
Diğer Borçlar
801.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
801.754
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.265.673 3.385.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.265.673 3.385.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.794.564 196.083.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
507.961.903 526.306.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
328.762.224 280.380.703
Ödenmiş Sermaye
272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.773.140 30.927.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.773.140 30.927.217
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.370.320 32.370.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.597.180 -1.443.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.193 33.904
Yasal Yedekler
53.193 33.904
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.265.378 -132.436.412
Net Dönem Karı veya Zararı
48.535.598 107.190.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
328.762.224 280.380.703
TOPLAM KAYNAKLAR
836.724.127 806.686.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 410.429.141 317.795.545 194.223.594 161.787.623
Satışların Maliyeti
12 -305.929.152 -234.440.871 -144.355.981 -119.659.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.499.989 83.354.674 49.867.613 42.128.255
BRÜT KAR (ZARAR)
104.499.989 83.354.674 49.867.613 42.128.255
Genel Yönetim Giderleri
-5.626.472 -3.814.918 -2.776.442 -1.616.654
Pazarlama Giderleri
-18.326.992 -12.369.947 -9.572.903 -6.315.429
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-546.962 -500.873 -307.601 -280.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.464.624 8.455.303 4.559.972 4.835.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.272.922 -4.005.238 -1.320.740 -1.590.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.191.265 71.119.001 40.449.899 37.160.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
105.040 107.624 95.106 107.624
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-160.082 -160.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.136.223 71.226.625 40.384.923 37.268.406
Finansman Gelirleri
13 2.553.336 5.239.523 696.414 1.901.874
Finansman Giderleri
13 -44.668.527 -42.588.450 -22.777.833 -17.700.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.021.032 33.877.698 18.303.504 21.469.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.514.566 -720.627 4.689.674 2.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.514.566 -720.627 4.689.674 2.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.535.598 33.157.071 22.993.178 21.472.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.535.598 33.157.071 22.993.178 21.472.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.535.598 33.157.071 22.993.178 21.472.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-192.596 -1.532.146 329.149 -1.532.146
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-192.596 -1.532.146 329.149 -1.532.146
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.519 337.072 -65.830 337.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-154.077 -1.195.074 263.319 -1.195.074
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.381.521 31.961.997 23.256.497 20.277.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.381.521 31.961.997 23.256.497 20.277.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870004


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5338 Değişim: -0,85%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0878 Değişim: -0,94%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
776,83 Değişim: -1,43%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.