KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

28.02.2022 - 19:40
KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Bulunmamaktadır.Fakat 4 defa yatırımcı ziyareti gerçekleşmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Dönem içersinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
İlgili Genel Kurul'da özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955914
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Yalnızca Türkçe dilinde sunulmuştur
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Oybirliği bulunmayan islem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bağlı ortaklığımızın elden çıkarılmasına ilişkin bildiri https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993362
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden herhangi bir işlem söz konusu değildir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirketin kurumsal internet sitesi www.tugcelik.com.tr adresi olup bağış politikasının yer aldığı bölüm linki http://www.tugcelik.com.tim-politikasi_1362.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
İlgili politikanın kabülüne ilişkin G.K tutanağının yer aldığı bağlantısı belirttiğimiz gibidir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949899
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Şirket Esas Sözleşmesinin 12.maddesinde yer almaktadır
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
08.07.2021 tarihinde 2020 yılına ait şirket faaliyetlerinin görüşüldüğü Genel Kurul Toplantısına
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
A grubu paylar imtiyazlı paylar olup Genel kurulda bir paya 15 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy oranları
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 37,67
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde belirtilen link üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-kar-dagitim-politikasi-guncel_2498.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Genel Kurul tutanak dosyasında 5.maddede yer almaktadır https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955914
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Genel Kurul Gündemi dosyası 5.maddede yer almaktadır
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
08/07/2021 0 % 46,53 % 46,53 % 0 http://www.tugcelik.com.tr/tr/genel-kurul-toplanti-dokumanlari/ http://www.tugcelik.com.tr/tr/genel-kurul-toplanti-dokumanlari/ - bilgi yer almamaktadır 14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940973


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 4.sayfada yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 7.sayfada yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday gösterme komitesi ve kurumsal yönetim komitesi aynı üyelerden oluşmaktadır.Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 7.sayfada yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 6.sayfada yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitesinde ücret politikasına yer verilmiş olup kurumsal yönetim komitesi ilgili politikada iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-ucret-politikasi_7522.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketin ağırlıklı faaliyetleri ve faaliyete ilişkin gelişmeler faaliyet raporunda 10-19.sayfada yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Ücret politikası şirketin internet sitesinde ilgili bağlantıda yer almaktadır. http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-ucret-politikasi_7522.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 7.sayfada yer almaktadır
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 66 4 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 4 4


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Murahhas üye Mehmet NERGİZ
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Riskin erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite aynı üyelerden oluşmaktadır.Yıl içerisinde 4 defa toplanmıştır
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Seri II.No 14.1 Sayılı tebliğe istinaden hazırlanan Faaliyet raporunda 6.sayfada yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet NERGİZ
İcra başkanı / genel müdürün adı
Burak NERGİZ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu başkanıyla ivcra başkanı aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bu maddeye ilişkin sigorta yapılmamıştır
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Şirket tarafından ilgili maddeye ilişkin bir politika yürütülmemektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yönetim kurulu başkan vekilimiz kadın üyeden oluşmaktadır.1 kadın üye bulunmaktadır
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mehmet NERGİZ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/03/1988 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Tuba NERGİZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/03/1988 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Burak NERGİZ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/09/2014 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
İlhan Aydıner İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/07/2021 - Değerlendirildi (Considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Ufuk ÇOLPAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/07/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet Tezcan DENLİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/07/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
0216 415 24 57 iletişim bilgisinden İK departmanına ulaşılabilirsiniz
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bir bölüm söz konusu değildir
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Bulunmamaktadır
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Aday gösterme komitesi kilit pozisyonlar için tavsiyelerini yönetim kuruluna bildirmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal internet sitesinde ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-sosyal-uygunluk-yonetmeligi_8587.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikası başlığında yer almaktadır http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-politikasi_3068.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
İş kazası nedeniyle şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirketin internet sitesi kurumsal yönetim bölümünde yer almaktadır.İlgili link üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-politikasi_3068.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-sosyal-uygunluk-yonetmeligi_8587.pdf
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirketin internet sitesinde Etik kurallar başlığı altında belirtilmiştir http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-politikasi_3068.pdf


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
İlgili tebliğe göre hazırlanmış kurumsal internet sitesmizde bulunan bölümler: Hakkımızda,duyurular,Yatırımcı İlişkileri (kurumsal yönetim,faaliyet raporları,finansal tablolar, genel kurul toplantı dökümanları, esas sözleşme,insan kaynakları politikası)
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır ortaklık yapısıa belirttilen link üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-ortaklik-yapisi-guncel_3860.pdf
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Herhangi bir içerik farkı olmaksızın Türkçe Ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 4. ve 5. sayfalarda yer almaktadır
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 4-5-6 ve 7.sayfalarda yer almaktadır
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 4.sayfada yer almaktadır
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket faaliyetleriniönemli nitelikte değiştirecek bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal yönetim komitesi,şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını kontrol eder,çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna iyileştirici tavsiyelerde bulunur. (Faaliyet Raporu 7. sayfa)
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Mevzuat tanımına göre şirketin karşılıklı iştirak veya iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 8.sayfada yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2022 yılına ait 2 adet toplantı düzenlenmiştir.2021 yılı ise 20 toplantıyla sona ermiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr) /Yatirimci iliskileri /Güncel Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları bölümünde yer almaktadır.(Esas sözleşme 10.madde)
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandırmamakla birlikte TTK hükümlerince rekabet yasağına uyulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Seri II.14.1 Sayılı Tebliğe istinan hazırlanan faaliyet raporunda 3.sayfada yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr) /Yatirimci iliskileri/Kurumsal Yönetim kısmında bulunmaktadır.http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-riskin-erken-saptanmasi-komitesi-calisma-politikasi_9710.pdf
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Tezcan DENLİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ufuk ÇOLPAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Tezcan DENLİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ufuk ÇOLPAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tuğçe KAPLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Tezcan DENLİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ufuk ÇOLPAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005405


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.991 Değişim: 0,37% Hacim : 67.709 Mio.TL Son veri saati : 16:01
Düşük 2.925 18.08.2022 Yüksek 3.007
Açılış: 2.979
18,1047 Değişim: 0,87%
Düşük 17,9320 18.08.2022 Yüksek 18,1393
Açılış: 17,9479
18,4342 Değişim: 0,86%
Düşük 18,2352 18.08.2022 Yüksek 18,4839
Açılış: 18,2768
1.027,16 Değişim: 1,00%
Düşük 1.016,07 18.08.2022 Yüksek 1.032,35
Açılış: 1.017,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.