KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:11
KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 0 108.457.814
Transferler
6.934.832 -6.934.832 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
76.155.604 76.155.604 0 76.155.604
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
751.826 4.956.670 5.708.496 0 5.708.496
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.090.042 2.090.042 0 2.090.042
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 20.194 25.545.063 1.610.806 20.766.341 76.155.604 192.411.956 0 192.411.956
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -890.195 1.610.806 62.746.488 3.460.608 76.155.604 245.992.588 0 245.992.588
Transferler
76.155.604 -76.155.604 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
23.721.723 23.721.723 0 23.721.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-175.995 -175.995 0 -175.995
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -1.066.190 1.610.806 62.746.488 79.616.212 23.721.723 269.538.316 0 269.538.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.639.630 -5.203.063
Dönem Karı (Zararı)
23.721.723 14.733.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.124.663 -5.048.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.840.491 2.219.990
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 486.370
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 486.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.034.943 -84.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.034.943 -84.932
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-450.215 -12.892
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -450.215 -12.892
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.385.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.385.356
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.076.935 -4.980.795
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.472.947 -290.571
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.472.947 -290.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.649.371 -14.748.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.195.840 -35.359.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.195.840 -35.359.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.062.205 6.173.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.062.205 6.173.001
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.949.201 3.253.898
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.504.654 -18.037.825
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.700.997 25.899.688
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.700.997 25.899.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
713.845 1.367.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.629.060 801.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.018.627 1.154.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.439.523 808.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.458.150 345.181
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.052.311 -5.062.716
Alınan Faiz
450.215 12.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-37.534 -139.165
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -14.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.562.039 -13.390.789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.148.642 290.571
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.148.642 290.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.710.681 -13.681.360
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.710.681 -13.681.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.853.738 14.417.081
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.813.501 3.577.663
Kredilerden Nakit Girişleri
5.813.501 3.577.663
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.638.923 13.670.601
Ödenen Faiz
-598.686 -3.619.644
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 788.461
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.347.931 -4.176.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.347.931 -4.176.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.580.326 13.601.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.232.395 9.424.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.232.395 70.580.326
Ticari Alacaklar
212.320.915 184.904.705
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 23.101.334 25.767.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 189.219.581 159.137.423
Diğer Alacaklar
12.928.922 20.505.640
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 5.974.378 15.613.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.954.544 4.892.339
Stoklar
8 85.175.081 57.225.880
Peşin Ödenmiş Giderler
48.940.202 35.137.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 48.940.202 35.137.572
Diğer Dönen Varlıklar
6.193.424 4.753.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 6.193.424 4.753.901
ARA TOPLAM
419.790.939 373.108.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
419.790.939 373.108.024
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
19.771.830 23.992.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 19.771.830 23.992.200
Maddi Duran Varlıklar
251.716.372 226.474.681
Arazi ve Arsalar
10 69.410.036 69.410.036
Binalar
10 25.109.228 25.247.071
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 111.994.518 79.814.443
Taşıtlar
10 5.542.687 5.135.199
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.251.065 1.043.164
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 38.408.838 45.824.768
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.970.012 2.017.208
Lisanslar
11 1.970.012 2.017.208
Peşin Ödenmiş Giderler
30.475.573 26.773.549
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.475.573 26.773.549
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 6.488.598 11.455.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
310.422.385 290.713.567
TOPLAM VARLIKLAR
730.213.324 663.821.591
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.685.756 59.097.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.685.756 59.097.662
Banka Kredileri
6 41.685.756 59.097.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.221.732 59.479.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.221.732 59.479.412
Banka Kredileri
6 42.582.693 40.803.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 22.639.039 18.675.875
Diğer Finansal Yükümlülükler
133.390 2.626
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 133.390 2.626
Ticari Borçlar
178.865.725 169.757.038
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 7.322.900 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 171.542.825 169.757.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.856.398 2.142.553
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.677.167 1.048.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.677.167 1.048.107
Kısa Vadeli Karşılıklar
137.767 137.767
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 137.767 137.767
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.846.155 3.388.005
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.846.155 3.388.005
ARA TOPLAM
301.424.090 295.053.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
301.424.090 295.053.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.997.613 110.243.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.997.613 110.243.976
Banka Kredileri
6 77.522.211 79.919.518
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 49.475.402 30.324.458
Ticari Borçlar
24.592.310 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 24.592.310 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.436.782 2.219.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.436.782 2.219.379
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 4.224.213 10.312.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.250.918 122.775.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
460.675.008 417.829.003
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
269.538.316 245.992.588
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
57.997.186 58.173.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.997.186 58.173.181
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 59.063.376 59.063.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.066.190 -890.195
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.357.294 64.357.294
Yasal Yedekler
15 1.610.806 1.610.806
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 62.746.488 62.746.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
79.616.212 3.460.608
Net Dönem Karı veya Zararı
23.721.723 76.155.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
269.538.316 245.992.588
TOPLAM KAYNAKLAR
730.213.324 663.821.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 119.122.678 76.776.201
Satışların Maliyeti
16 -89.347.598 -61.810.521
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.775.080 14.965.680
BRÜT KAR (ZARAR)
29.775.080 14.965.680
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.131.786 -1.547.572
Pazarlama Giderleri
18 -5.346.594 -2.612.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 63.452.407 24.857.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -54.064.167 -21.969.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.684.940 13.692.776
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 6.472.947 290.571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.157.887 13.983.347
Finansman Gelirleri
21 19.608.163 12.892
Finansman Giderleri
21 -33.764.100 -4.243.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.001.950 9.753.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-280.227 4.980.795
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -280.227 4.980.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.721.723 14.733.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.721.723 14.733.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.721.723 14.733.930
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-175.995 751.826
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-175.995 751.826
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 43.999 -224.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 -219.994 976.397
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 4.956.670
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 4.956.670
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 4.956.670
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-175.995 5.708.496
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.545.728 20.442.426
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.545.728 20.442.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025754


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.750 Değişim: 0,00% Hacim : 49.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.707 05.08.2022 Yüksek 2.763
Açılış: 2.730
17,9273 Değişim: 0,08%
Düşük 17,8708 08.08.2022 Yüksek 17,9902
Açılış: 17,9122
18,2849 Değişim: 0,24%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,2963
Açılış: 18,2413
1.021,65 Değişim: -0,13%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.025,89
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.