KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.11.2020 - 18:34
KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.260.486 6.267.553
Dönem Karı (Zararı)
1.510.024 4.880.861
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.510.024 4.880.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.532.585 5.147.335
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 3.917.852 3.628.031
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 6.315.365 119.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 230.924 229.500
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.084.441 -110.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -586.944 464.063
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-113.688 935.771
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-113.688 935.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.953.233 -3.799.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.184.904 -5.312.316
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.884.210 -1.037.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -42.300.694 -4.275.023
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.809.971 1.571.844
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.081.866 73.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.728.105 1.498.045
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.179.476 -3.274.376
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 5.569.382 -9.705.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.521.412 6.824.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -45.175 6.066
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.476.237 6.818.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 561.455 293.809
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.533.763 -1.360.653
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 2.933.568 -11.083
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 600.195 -1.349.570
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.810.336 3.839.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.111.734 3.323.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 679.647 889.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -5.791.381 2.434.229
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-49.910.624 6.228.665
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12-25 -349.862 38.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.438.814 -14.513.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.980.648 4.466.523
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 1.980.648 4.466.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.419.462 -18.980.123
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -28.366.645 -18.901.351
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.817 -78.772
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.707.695 6.821.987
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.707.695 6.821.987
Kredilerden Nakit Girişleri
6 72.035.993 -2.839.309
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.671.702 9.661.296
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.395 -1.424.060
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.760.391 240.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 8.768.786 -1.183.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 375.038 2.150.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.143.824 967.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
0 -6.340.889 6.340.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.865 2.151.407 4.880.861 6.980.403 0 6.980.403
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -388.787 11.558.165 1.610.806 10.134.996 4.880.861 96.109.989 0 96.109.989
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256
Transferler
1.606.471 -1.606.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.930 10.042.172 1.510.024 11.477.266 0 11.477.266
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -563.121 23.110.398 1.610.806 11.741.467 1.510.024 105.723.522 0 105.723.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.143.824 375.038
Ticari Alacaklar
95.819.218 51.634.314
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.752.394 7.868.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 86.066.824 43.766.130
Diğer Alacaklar
31.253.649 22.443.678
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 17.730.414 12.648.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.523.235 9.795.130
Stoklar
10 19.618.643 13.439.167
Peşin Ödenmiş Giderler
6.908.228 7.245.164
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.908.228 7.245.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 242.267 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.759.499 2.439.145
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.759.499 2.439.145
ARA TOPLAM
164.745.328 97.576.506
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
164.745.328 97.576.506
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
17 158.495.317 131.476.074
Arazi ve Arsalar
17 38.704.540 38.704.540
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
17 13.121.173 13.367.107
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 59.267.555 44.696.939
Taşıtlar
17 36.769.109 28.514.968
Mobilya ve Demirbaşlar
17 875.750 843.513
Özel Maliyetler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 9.757.190 5.349.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 815.881 838.440
Lisanslar
18 815.881 838.440
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12.919.057 18.151.503
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.919.057 18.151.503
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.049.131 462.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.279.386 150.928.204
TOPLAM VARLIKLAR
338.024.714 248.504.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.389.767 7.974.781
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.389.767 7.974.781
Banka Kredileri
6 19.389.767 7.974.781
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
58.815.590 31.713.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
58.815.590 31.713.883
Banka Kredileri
6 47.683.452 23.694.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.132.138 8.019.337
Ticari Borçlar
57.648.738 62.170.150
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 23.910 69.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 57.624.828 62.101.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.616.772 1.055.317
Diğer Borçlar
6.713.557 3.164.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 5.000.000 2.051.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.713.557 1.113.362
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
326.584 2.136.920
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 326.584 2.136.920
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 107.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.553.275 468.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.553.275 468.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
142.224 2.853.351
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 142.224 2.853.351
ARA TOPLAM
151.206.507 111.645.685
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.206.507 111.645.685
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.500.001 41.308.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.500.001 41.308.999
Banka Kredileri
6 64.799.476 28.167.375
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 14.700.525 13.141.624
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Diğer Borçlar
0 14.940
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 14.940
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.594.684 1.288.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.594.684 1.288.830
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.094.685 42.612.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
232.301.192 154.258.454
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.723.522 94.246.256
Ödenmiş Sermaye
19 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.496.710 22.571.640
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.496.710 22.571.640
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -563.121 -488.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.110.398 13.068.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 23.110.398 13.068.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
19 1.610.806 1.610.806
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 11.741.467 10.134.996
Net Dönem Karı veya Zararı
19 1.510.024 1.606.471
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.723.522 94.246.256
TOPLAM KAYNAKLAR
338.024.714 248.504.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 113.041.824 129.440.492 51.865.766 43.145.468
Satışların Maliyeti
20 -90.381.383 -109.751.803 -41.193.862 -36.594.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.660.441 19.688.689 10.671.904 6.550.871
BRÜT KAR (ZARAR)
22.660.441 19.688.689 10.671.904 6.550.871
Genel Yönetim Giderleri
-3.329.063 -3.505.493 -1.201.567 -1.143.349
Pazarlama Giderleri
-4.576.937 -6.091.730 -1.946.700 -2.094.449
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 45.350.093 10.238.257 27.136.377 2.446.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -25.008.221 -8.315.366 -12.801.152 -4.989.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.096.313 12.014.357 21.858.862 770.044
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 350.594 1.667.404 -739.545 507.435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -131.782 -1.648.541 4.683 -974.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.315.125 12.033.220 21.124.000 302.559
Finansman Gelirleri
24 3.424.389 4.860.589 510.569 3.205.763
Finansman Giderleri
24 -37.779.328 -10.600.112 -19.366.613 1.379.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
960.186 6.293.697 2.267.956 4.887.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
549.838 -1.412.836 413.579 -1.007.568
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -18.374 -935.807 242.261 -317.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 568.212 -477.029 171.318 -689.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.510.024 4.880.861 2.681.535 3.879.973
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.510.024 4.880.861 2.681.535 3.879.973
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.510.024 4.880.861 2.681.535 3.879.973
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,05000000 0,16300000 0,08900000 0,12900000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74.930 -51.865 -504 21.438
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -93.663 -64.831 -630 26.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.733 12.966 126 -5.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 18.733 12.966 126 -5.360
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.042.172 2.151.407 5.192.596 -513.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.042.172 2.151.407 5.192.596 -513.829
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.967.242 2.099.542 5.192.092 -492.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.477.266 6.980.403 7.873.627 3.387.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.477.266 6.980.403 7.873.627 3.387.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887278


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3875 Değişim: 3,04%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
9,0006 Değişim: 3,14%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
421,30 Değişim: 1,36%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.