KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:11
KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
0 -6.340.889 6.340.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.303 2.665.236 1.000.888 3.592.821 0 3.592.821
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -410.225 12.071.994 1.610.806 10.134.996 1.000.888 92.722.407 0 92.722.407
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256
Transferler
1.606.471 -1.606.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.426 4.849.576 -1.171.511 3.603.639 0 3.603.639
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -562.617 17.917.802 1.610.806 11.741.467 -1.171.511 97.849.895 0 97.849.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.069.934 -3.960.999
Dönem Karı (Zararı)
-1.171.511 1.000.888
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.171.511 1.000.888
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.486.155 2.518.321
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 1.242.675 2.390.406
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 2.705.307 210.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 130.299 312.170
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.575.008 -101.587
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -415.501 -231.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
953.674 148.488
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
953.674 148.488
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.500.497 -7.517.249
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.397.491 -7.513.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -677.900 -686.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -14.719.591 -6.827.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.394.700 -3.756.146
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.708.142 -3.083.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 313.442 -672.973
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.990.848 -2.478.755
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 1.893.551 -4.799.272
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.365.318 4.192.443
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -48.721 -12.335
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -22.316.597 4.204.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 540.681 252.588
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.403.954 -600.904
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.066.432 473.768
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -337.522 -1.074.672
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.823.163 2.690.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.559.255 4.496.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 471.520 683.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -2.030.775 3.813.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-46.185.853 -3.998.040
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12-25 115.919 37.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.397.284 -7.495.145
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.962.053 5.253.806
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 1.962.053 5.253.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.359.337 -12.748.951
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -23.340.801 -12.733.511
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.536 -15.440
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.922.799 10.999.279
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.922.799 10.999.279
Kredilerden Nakit Girişleri
6 62.982.357 2.654.134
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.940.442 8.345.145
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.544.419 -456.865
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.849.576 299.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 3.305.157 -157.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 375.038 2.150.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.680.195 1.992.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.680.195 375.038
Ticari Alacaklar
67.031.805 51.634.314
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.546.084 7.868.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 58.485.721 43.766.130
Diğer Alacaklar
26.838.378 22.443.678
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 17.356.690 12.648.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.481.688 9.795.130
Stoklar
10 17.430.015 13.439.167
Peşin Ödenmiş Giderler
12.230.591 7.245.164
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.230.591 7.245.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 18.753 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.967.626 2.439.145
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.967.626 2.439.145
ARA TOPLAM
129.197.363 97.576.506
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.197.363 97.576.506
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
17 150.364.489 131.476.074
Arazi ve Arsalar
17 38.704.540 38.704.540
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
17 13.203.151 13.367.107
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 57.721.413 44.696.939
Taşıtlar
17 32.317.846 28.514.968
Mobilya ve Demirbaşlar
17 801.594 843.513
Özel Maliyetler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 7.615.945 5.349.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 769.299 838.440
Lisanslar
18 769.299 838.440
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11.272.525 18.151.503
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 11.272.525 18.151.503
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 877.688 462.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
163.284.001 150.928.204
TOPLAM VARLIKLAR
292.481.364 248.504.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.896.862 7.974.781
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.896.862 7.974.781
Banka Kredileri
6 12.896.862 7.974.781
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.852.608 31.713.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.852.608 31.713.883
Banka Kredileri
6 43.120.086 23.694.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.732.522 8.019.337
Ticari Borçlar
39.804.832 62.170.150
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 20.364 69.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 39.784.468 62.101.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.595.998 1.055.317
Diğer Borçlar
775.840 3.164.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 2.051.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 775.840 1.113.362
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
313.757 2.136.920
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 313.757 2.136.920
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 242.267 107.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.043.842 468.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.043.842 468.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
440.916 2.853.351
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 440.916 2.853.351
ARA TOPLAM
111.966.922 111.645.685
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.966.922 111.645.685
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.170.992 41.308.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.170.992 41.308.999
Banka Kredileri
6 66.802.111 28.167.375
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 14.368.881 13.141.624
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Diğer Borçlar
0 14.940
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 14.940
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.493.555 1.288.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.493.555 1.288.830
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.664.547 42.612.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
194.631.469 154.258.454
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.849.895 94.246.256
Ödenmiş Sermaye
19 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.497.214 22.571.640
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.497.214 22.571.640
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -562.617 -488.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.917.802 13.068.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 17.917.802 13.068.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
19 1.610.806 1.610.806
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 11.741.467 10.134.996
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -1.171.511 1.606.471
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.849.895 94.246.256
TOPLAM KAYNAKLAR
292.481.364 248.504.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 61.176.058 86.295.024 26.147.129 45.718.858
Satışların Maliyeti
20 -49.187.521 -73.157.206 -19.792.303 -38.891.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.988.537 13.137.818 6.354.826 6.827.246
BRÜT KAR (ZARAR)
11.988.537 13.137.818 6.354.826 6.827.246
Genel Yönetim Giderleri
-2.127.496 -2.362.144 -927.567 -1.112.524
Pazarlama Giderleri
-2.630.237 -3.997.281 -924.914 -2.242.580
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 18.213.716 7.791.685 8.188.676 3.441.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.207.069 -3.325.765 -4.781.777 -1.204.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.237.451 11.244.313 7.909.244 5.708.623
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.090.139 525.133 256.961 525.133
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -136.465 -673.621 -135.867 -673.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.191.125 11.095.825 8.030.338 5.560.135
Finansman Gelirleri
24 2.913.820 2.289.662 862.431 873.446
Finansman Giderleri
24 -18.412.715 -11.979.331 -10.759.256 -5.746.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.307.770 1.406.156 -1.866.487 686.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
136.259 -405.268 144.030 -243.426
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -260.635 -618.098 -155.326 -316.108
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 396.894 212.830 299.356 72.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.171.511 1.000.888 -1.722.457 443.305
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.171.511 1.000.888 -1.722.457 443.305
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.171.511 1.000.888 -1.722.457 443.305
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,03900000 0,03300000 -0,05700000 0,01500000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74.426 -73.303 36.848 -69.912
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -93.033 -91.629 46.060 -87.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.607 18.326 -9.212 17.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 18.607 18.326 -9.212 17.478
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.849.576 2.665.236 1.753.804 680.012
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.849.576 2.665.236 1.753.804 680.012
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.775.150 2.591.933 1.790.652 610.100
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.603.639 3.592.821 68.195 1.053.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.603.639 3.592.821 68.195 1.053.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869993


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,58% Hacim : 11.863 Mio.TL Son veri saati : 15:16
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3377 Değişim: 0,31%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1905 Değişim: 0,80%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
501,64 Değişim: 0,54%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.