KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:11
KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
0 -6.340.889 6.340.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.391 1.985.224 557.583 2.539.416 0 2.539.416
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -340.313 11.391.982 1.610.806 10.134.996 1.606.471 91.669.002 0 91.669.002
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256
Transferler
1.606.471 -1.606.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.274 3.095.772 550.946 3.535.444 0 3.535.444
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -599.465 16.163.998 1.610.806 11.741.467 550.946 97.781.700 0 97.781.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.628.754 -5.109.877
Dönem Karı (Zararı)
550.946 557.583
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
550.946 557.583
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.018.383 4.250.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 1.242.675 1.309.166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.485 2.900.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 68.485 78.586
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.822.158
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -125.357 -140.996
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17-18 832.580 181.869
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
832.580 181.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.159.103 -9.940.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.703.540 -5.922.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-4 -270.468 -358.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.433.072 -5.564.587
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.787.535 -4.599.660
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-4 -5.791.755 -1.181.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.004.220 -3.418.321
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 385.471 22.785
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 5.733.651 -431.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.493.336 -3.830.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-4 27.171 18.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -12.520.507 -3.849.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -7.243 295.039
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyet 8-4 -2.029.693 1.787.534
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -504.438 -1.249.451
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.340.487 3.491.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.588.047 497.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 1.548.012 497.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 1.040.035 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.589.774 -5.131.861
Ödenen Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -38.980 21.984
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.300.435 -7.223.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.144.654 3.153.501
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 1.144.654 3.153.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.445.089 -10.377.475
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.445.089 -10.377.475
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.518.127 10.624.962
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.518.127 10.624.962
Kredilerden Nakit Girişleri
6 36.740.380 4.144.919
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 1.777.747 6.480.043
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.588.938 -1.708.889
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.095.772 1.985.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 8.684.710 276.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 375.038 2.150.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.059.748 2.426.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.059.748 375.038
Ticari Alacaklar
58.337.854 51.634.314
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-4 8.138.652 7.868.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.199.202 43.766.130
Diğer Alacaklar
26.231.213 22.443.678
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-4 18.440.303 12.648.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.790.910 9.795.130
Stoklar
10 13.053.696 13.439.167
Peşin Ödenmiş Giderler
10.540.831 7.245.164
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.540.831 7.245.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 36.694 0
Diğer Dönen Varlıklar
891.134 2.439.145
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 891.134 2.439.145
ARA TOPLAM
118.151.170 97.576.506
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.151.170 97.576.506
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
17 146.746.722 131.476.074
Arazi ve Arsalar
17 38.704.540 38.704.540
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
17 13.285.129 13.367.107
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 56.371.766 44.696.939
Taşıtlar
17 31.009.686 28.514.968
Mobilya ve Demirbaşlar
17 832.112 843.513
Özel Maliyetler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 6.543.489 5.349.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 792.971 838.440
Lisanslar
18 792.971 838.440
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9.122.185 18.151.503
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.122.185 18.151.503
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 587.544 462.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.249.422 150.928.204
TOPLAM VARLIKLAR
275.400.592 248.504.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.683.921 7.974.781
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.683.921 7.974.781
Banka Kredileri
6 11.683.921 7.974.781
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 35.211.214 31.713.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.211.214 31.713.883
Banka Kredileri
6 26.165.157 23.694.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.046.057 8.019.337
Ticari Borçlar
49.676.814 62.170.150
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 96.256 69.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 49.580.558 62.101.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.048.074 1.055.317
Diğer Borçlar
608.924 3.164.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-4 0 2.051.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 608.924 1.113.362
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
796.433 2.136.920
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 796.433 2.136.920
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 105.309 107.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
468.834 468.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 468.834 468.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.893.386 2.853.351
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 3.893.386 2.853.351
ARA TOPLAM
103.492.909 111.645.685
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.492.909 111.645.685
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.620.655 41.308.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.620.655 41.308.999
Banka Kredileri
6 58.728.004 28.167.375
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 13.892.651 13.141.624
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Diğer Borçlar
36.739 14.940
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-4 36.739 14.940
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.468.589 1.288.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.468.589 1.288.830
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.125.983 42.612.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
177.618.892 154.258.454
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.781.700 94.246.256
Ödenmiş Sermaye
19 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: 0,00% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5398 Değişim: 0,08%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,5566
Açılış: 13,5294
15,3382 Değişim: 0,14%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,3777
Açılış: 15,3172
789,24 Değişim: -0,03%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 790,91
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.