KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 - 18:13
KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -268.603 1.227.526 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
232.217 232.217 232.217
Transferler
166.955 3.024.541 -3.191.136
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.319 8.179.232 -6.340.889 1.770.024 0 1.770.024
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586
Transferler
-6.340.889 6.340.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.269 3.661.468 1.606.471 5.116.670 0 5.116.670
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.519.748 -15.817.274
Dönem Karı (Zararı)
1.606.471 -6.340.889
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.606.471 -6.340.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.368.825 -467.816
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24-26 4.857.055 4.697.238
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 -55.729
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -55.729
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 89.173 -717.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
199.203 -717.539
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-110.030 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-473.992 4.155.057
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -926.429
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 561.137 4.620.426
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 208.633 668.191
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.243.762 -207.131
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.995.334
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -887.031 80.650
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
367.841
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25-26 783.620 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
783.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.285.147 -5.236.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.420.009 -17.620.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -104.617 -7.707.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.315.392 -9.912.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
868.243 -16.205.297
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -876.330 -10.019.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 1.744.573 -6.186.199
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.003.150 -1.651.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -10.269.877 554.953
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.756.681 29.112.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 23.558 -4.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 6.733.123 29.117.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 411.947 -65.974
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
560.891 -18.581
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.766.156 222.708
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -1.205.265 -241.289
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 1.690.199 369.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.119.928 288.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 -733.423 -10.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 2.853.351 298.494
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.690.149 -12.045.564
Ödenen Faiz
0 -4.620.426
Alınan Faiz
848.716
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18-35 -170.401 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.320.002 -8.835.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.330.385 3.489.398
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25-26 7.330.385 3.489.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25-26 -24.650.387 -12.402.319
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25-26 -24.570.304 -12.388.881
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25-26 -80.083 -13.438
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
77.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.549.236 19.863.793
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.549.236 25.027.330
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.865.833 16.637.471
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 9.683.403 8.389.859
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 4.840.849
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 4.840.849
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -10.004.386
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.251.018 -4.788.689
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
475.400 -38.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -1.775.618 -4.827.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.150.656 6.977.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
375.038 2.150.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 375.038 2.150.656
Ticari Alacaklar
51.634.314 45.807.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.868.184 7.763.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 43.766.130 38.044.369
Diğer Alacaklar
22.443.678 23.311.921
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.648.548 11.772.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 9.795.130 11.539.703
Stoklar
15 13.439.167 12.436.017
Peşin Ödenmiş Giderler
7.245.164 6.301.542
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 995.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 7.245.164 5.306.033
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 792.233
Diğer Dönen Varlıklar
2.439.145 1.705.722
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 2.439.145 1.705.722
ARA TOPLAM
97.576.506 92.506.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.576.506 92.506.027
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 1.162.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 1.162.607
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
23 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
24 0 0
Maddi Duran Varlıklar
25 131.476.074 116.599.702
Arazi ve Arsalar
25 38.704.540 38.704.540
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
25 0 0
Binalar
25 13.367.107 13.695.019
Tesis, Makine ve Cihazlar
25 44.696.939 35.232.669
Taşıtlar
25 28.514.968 25.595.954
Mobilya ve Demirbaşlar
25 843.513 880.778
Özel Maliyetler
25 0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
25 5.349.007 2.490.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26 838.440 849.417
Lisanslar
26 838.440 849.417
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
18.151.503 8.825.248
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 18.151.503 8.825.248
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 462.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.928.204 127.436.974
TOPLAM VARLIKLAR
248.504.710 219.943.001
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.974.781 4.803.774
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.974.781 4.803.774
Banka Kredileri
9 7.974.781 4.790.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 13.507
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 31.713.883 22.672.286
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.713.883 22.672.286
Banka Kredileri
9 23.694.546 16.825.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 8.019.337 5.846.568
Ticari Borçlar
62.170.150 52.724.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 69.085 45.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 62.101.065 52.679.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.055.317 643.370
Diğer Borçlar
3.164.854 1.974.610
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.051.492 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.113.362 1.974.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.136.920 446.721
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.136.920 446.721
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 107.595 1.070.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
468.834 578.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 468.834 578.864
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.853.351 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.853.351 0
ARA TOPLAM
111.645.685 84.914.771
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.645.685 84.914.771
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.308.999 41.411.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 41.308.999 41.411.230
Banka Kredileri
9 28.167.375 35.793.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 13.141.624 5.617.483
Ticari Borçlar
10 0 2.479.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 2.479.919
Diğer Borçlar
14.940 644.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 14.940 300.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 344.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.288.830 938.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.288.830 938.358
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 0 424.844
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.612.769 45.898.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
154.258.454 130.813.415
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.246.256 89.129.586
Ödenmiş Sermaye
27 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.571.640 22.722.909
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 22.571.640 22.722.909
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -488.191 -336.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 13.068.226 9.406.758
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.068.226 9.406.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
27 1.610.806 1.610.806
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 10.134.996 16.475.885
Net Dönem Karı veya Zararı
1.606.471 -6.340.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.246.256 89.129.586
TOPLAM KAYNAKLAR
248.504.710 219.943.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 183.115.921 156.647.656
Satışların Maliyeti
28 -154.116.643 -126.641.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.999.278 30.005.973
BRÜT KAR (ZARAR)
28.999.278 30.005.973
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.756.285 -4.170.771
Pazarlama Giderleri
29 -8.038.653 -9.788.572
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 14.369.231 46.902.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -14.013.464 -40.619.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.560.107 22.330.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.878.569 168.089
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -1.496.390 -1.576.277
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.942.286 20.922.073
Finansman Gelirleri
34 5.627.366 13.045.614
Finansman Giderleri
34 -20.768.993 -39.276.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.800.659 -5.308.339
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 -194.188 -1.032.550
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.043.402 -1.070.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 849.214 37.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.606.471 -6.340.889
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.606.471 -6.340.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.606.471 -6.340.889
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Falliyetlerden Pay başına Kazanç (Zarar) 36 0,05400000 -0,21100000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -151.269 -68.319
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.086 -87.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 37.817 19.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37.817 19.269
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.661.468 8.179.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 3.661.468 8.179.232
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.510.199 8.110.913
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.116.670 1.770.024
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.116.670 1.770.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824284


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: -0,78% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5159 Değişim: -0,48%
Düşük 8,4981 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3213 Değişim: -0,59%
Düşük 10,3075 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
509,30 Değişim: -0,42%
Düşük 508,00 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.