" />

KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:32
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265
Transferler
9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.062.868 -2.582.139 360.439.880 356.794.873 356.794.873
Dönem Karı (Zararı)
360.439.880 360.439.880 360.439.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.062.868 -2.582.139 -3.645.007 -3.645.007
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -44.036.782 -49.601.779 145.353.605 521.839.858 360.439.880 1.020.809.138 1.020.809.138
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437
Transferler
74.631.552 701.811.491 -776.443.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.708.213 11.380.504 830.238.758 838.911.049 838.911.049
Dönem Karı (Zararı)
830.238.758 830.238.758 830.238.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.708.213 11.380.504 8.672.291 8.672.291
Kar Payları
-101.016.019 -748.983.981 -850.000.000 -850.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -49.140.792 -31.471.342 118.969.138 474.667.368 830.238.758 1.430.077.486 1.430.077.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
369.543.885 1.031.984.232
Dönem Karı (Zararı)
830.238.758 360.439.880
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
345.789.130 295.631.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
115.610.901 100.435.254
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.454.859 12.166.779
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 235.542 824.022
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.135.294 2.931.608
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26.354.611 8.411.149
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
İlişkin Diğer Düzeltmeler
24.525.549 82.452.956
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.086.041 -915.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-561.176.491 407.039.036
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.331.524 -116.314.621
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.631.483 -98.162.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.700.041 -18.152.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.828 8.732
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-488.675.882 -79.059.999
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.609.674 -4.357.353
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.299.256 474.147.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.488.269 8.127.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
136.787.525 466.020.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.444.876 13.306.908
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.668.848 21.174.064
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.493.544 65.493.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.235.659 32.640.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-98.235.659 32.640.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
614.851.397 1.063.110.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -4.168.994 -2.058.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -241.138.518 -29.067.542
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-167.810.055 -58.129.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.730.092 3.363.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.104.459 -61.649.046
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
564.312 155.823
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-991.410.678 -316.920.273
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 1.044.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 50.000.000 1.044.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-226.397.628 -1.192.826.056
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -226.397.628 -1.192.826.056
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.713.115 -12.798.681
Ödenen Temettüler
14 -850.000.000 -100.000.000
Ödenen Faiz
-87.375.265 -113.964.028
Alınan Faiz
137.075.330 58.168.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-789.676.848 656.934.514
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.787.867 5.337.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-769.888.981 662.271.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.876.062.927 745.445.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.106.173.946 1.407.717.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.114.056.971 1.890.430.861
Ticari Alacaklar
861.742.382 795.646.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 214.735.047 200.103.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 647.007.335 595.542.835
Stoklar
6 1.360.674.904 870.863.728
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.571.852 893.204
Diğer Dönen Varlıklar
10 189.758.613 110.915.366
ARA TOPLAM
3.528.804.722 3.668.749.558
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.528.804.722 3.668.749.558
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
109.458 109.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
109.458 109.458
Diğer Alacaklar
384.463 381.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
384.463 381.635
Maddi Duran Varlıklar
7 600.033.694 554.083.801
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 18.530.316 25.528.912
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 355.601.161 336.745.515
Peşin Ödenmiş Giderler
11 17.180.874 2.249.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 68.087.096 4.156.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.059.927.062 923.256.003
TOPLAM VARLIKLAR
4.588.731.784 4.592.005.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.622.917 70.029.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.622.917 70.029.167
Banka Kredileri
4 50.622.917 70.029.167
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
528.762.046 182.448.514
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.961.458 11.260.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,21 5.961.458 11.260.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
522.800.588 171.187.800
Banka Kredileri
4 521.020.203 167.824.796
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.780.385 3.363.004
Ticari Borçlar
1.593.464.268 1.478.165.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 58.740.948 80.229.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.534.723.320 1.397.935.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 42.512.667 44.957.543
Diğer Borçlar
12.492.644 29.161.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.492.644 29.161.492
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 3.910.282 3.633.916
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 169.630.115 157.136.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 40.828.486 19.392.412
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.344.353 40.095.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.219.011 4.645.214
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 47.125.342 35.450.292
ARA TOPLAM
2.496.567.778 2.025.020.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.496.567.778 2.025.020.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
555.756.008 1.041.812.686
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.631.773 14.561.328
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,21 11.631.773 14.561.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
544.124.235 1.027.251.358
Banka Kredileri
4 543.842.147 1.026.898.224
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 282.088 353.134
Uzun Vadeli Karşılıklar
106.330.512 84.006.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 57.900.274 50.255.628
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 48.430.238 33.750.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
662.086.520 1.125.818.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.158.654.298 3.150.839.124
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.430.077.486 1.441.166.437
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.140.792 -46.432.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.140.792 -46.432.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.140.792 -46.432.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.471.342 -42.851.846
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.471.342 -42.851.846
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.471.342 -42.851.846
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.969.138 145.353.605
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
474.667.368 521.839.858
Net Dönem Karı veya Zararı
830.238.758 776.443.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.430.077.486 1.441.166.437
TOPLAM KAYNAKLAR
4.588.731.784 4.592.005.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.043.340.383 3.802.684.784 2.466.920.402 1.624.085.254
Satışların Maliyeti
15 -6.600.229.241
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0836 Değişim: 0,14%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1466
Açılış: 33,0372
36,0627 Değişim: 0,21%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.564,16 Değişim: 0,11%
Düşük 2.553,20 15.07.2024 Yüksek 2.565,31
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.