KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 20:14
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265
Transferler
-42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437
Transferler
84.733.155 691.709.888 -776.443.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.103.226 16.037.722 608.460.900 622.395.396 622.395.396
Dönem Karı (Zararı)
608.460.900 608.460.900 608.460.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.103.226 16.037.722 13.934.496 13.934.496
Kar Payları
-111.117.622 -738.882.378 -850.000.000 -850.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -48.535.805 -26.814.124 118.969.138 474.667.368 608.460.900 1.213.561.833 1.213.561.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
672.870.975 392.023.311
Dönem Karı (Zararı)
608.460.900 160.561.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
306.022.224 163.435.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
76.635.206 67.232.629
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.264.723 6.911.442
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 308.110 876.617
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.583.492 2.931.608
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 22.540.105 3.103.217
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.491.795 9.013.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 10.491.795 9.013.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18 -45.427.362 35.631.735
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-287.946 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 190.006.111 3.749.676
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
53.836.312 41.657.485
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-496.615 -761.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-134.013.321 71.322.679
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-208.271.449 -94.479.250
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.462.784 -72.989.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.808.665 -21.489.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.828 8.733
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-177.115.946 74.998.375
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.304.785 -5.708.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
276.893.130 23.107.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.177.341 -1.586.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
266.715.789 24.694.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.638.028 4.003.849
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.254.917 12.901.115
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
61.192.370 17.508.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.020.702 38.982.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-82.020.702 38.982.146
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
780.469.803 395.319.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.265.448 -1.206.340
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -105.333.380 -2.090.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.684.264 -33.913.987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
742.981 3.189.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.991.557 -37.259.186
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
564.312 155.823
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-999.365.106 -251.535.635
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.044.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 0 1.044.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.587.861 -1.134.888.158
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -190.587.861 -1.134.888.158
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.122.621 -7.764.292
Ödenen Temettüler
14 -850.000.000 -100.000.000
Ödenen Faiz
-58.773.853 -86.805.496
Alınan Faiz
110.119.229 33.422.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.178.395 106.573.689
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.269.958 1.030.256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-437.448.353 107.603.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.876.062.927 745.445.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.438.614.574 853.049.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.446.478.495 1.890.430.861
Ticari Alacaklar
1.003.609.738 795.646.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 21 334.566.348 200.103.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 669.043.390 595.542.835
Stoklar
6 1.049.563.166 870.863.728
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.781.179 893.204
Diğer Dönen Varlıklar
10 173.543.656 110.915.366
ARA TOPLAM
3.676.976.234 3.668.749.558
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.676.976.234 3.668.749.558
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
109.458 109.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 109.458 109.458
Diğer Alacaklar
384.463 381.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
384.463 381.635
Maddi Duran Varlıklar
7 580.128.001 554.083.801
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 21.772.947 25.528.912
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 350.524.703 336.745.515
Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.666.658 2.249.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 84.832.519 4.156.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.051.418.749 923.256.003
TOPLAM VARLIKLAR
4.728.394.983 4.592.005.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 70.029.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 70.029.167
Banka Kredileri
4 0 70.029.167
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
531.419.010 182.448.514
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.449.768 11.260.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 21 7.449.768 11.260.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
523.969.242 171.187.800
Banka Kredileri
4 521.744.374 167.824.796
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.224.868 3.363.004
Ticari Borçlar
1.755.058.142 1.478.165.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 21 90.406.558 80.229.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.664.651.584 1.397.935.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 35.319.515 44.957.543
Diğer Borçlar
48.416.409 29.161.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
48.416.409 29.161.492
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 3.910.282 3.633.916
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 218.328.941 157.136.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 170.168.517 19.392.412
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.774.859 40.095.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 9.518.093 4.645.214
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 45.256.766 35.450.292
ARA TOPLAM
2.817.395.675 2.025.020.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.817.395.675 2.025.020.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
594.715.039 1.041.812.686
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.893.660 14.561.328
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 21 13.893.660 14.561.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
580.821.379 1.027.251.358
Banka Kredileri
4 580.484.437 1.026.898.224
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 336.942 353.134
Uzun Vadeli Karşılıklar
102.722.436 84.006.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 56.238.128 50.255.628
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 46.484.308 33.750.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
697.437.475 1.125.818.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.514.833.150 3.150.839.124
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.213.561.833 1.441.166.437
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.535.805 -46.432.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.535.805 -46.432.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.535.805 -46.432.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.814.124 -42.851.846
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.814.124 -42.851.846
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.814.124 -42.851.846
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.969.138 145.353.605
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
474.667.368 521.839.858
Net Dönem Karı veya Zararı
608.460.900 776.443.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.213.561.833 1.441.166.437
TOPLAM KAYNAKLAR
4.728.394.983 4.592.005.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.576.419.981 2.178.599.530 2.892.489.201 987.998.308
Satışların Maliyeti
15 -4.541.690.859 -1.799.070.032 -2.359.379.592 -809.908.979
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.034.729.122 379.529.498 533.109.609 178.089.329
BRÜT KAR (ZARAR)
1.034.729.122 379.529.498 533.109.609 178.089.329
Genel Yönetim Giderleri
-81.473.852 -57.638.809 -42.410.931 -29.031.820
Pazarlama Giderleri
-140.682.514 -87.754.059 -74.670.401 -36.792.283
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-26.878.065 -22.948.810 -12.647.647 -11.496.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 715.500.112 193.850.117 443.229.774 57.185.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -766.670.471 -184.835.489 -482.704.998 -52.585.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
734.524.332 220.202.448 363.905.406 105.368.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
496.615 761.088 512.435 150.881
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
735.020.947 220.963.536 364.417.841 105.518.937
Finansman Gelirleri
17 183.795.799 62.691.504 69.134.453 32.460.002
Finansman Giderleri
18 -120.349.735 -119.343.734 -55.982.452 -55.654.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
798.467.011 164.311.306 377.569.842 82.324.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-190.006.111 -3.749.676 -117.366.852 -5.757.230
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -275.501.897 -1.321.556 -153.888.091 2.477.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 85.495.786 -2.428.120 36.521.239 -8.234.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
608.460.900 160.561.630 260.202.990 76.567.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
608.460.900 160.561.630 260.202.990 76.567.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
608.460.900 160.561.630 260.202.990 76.567.214
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 20 0,11400000 0,03010000 0,04880000 0,01440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.103.226 -803.966 -2.399.307 -405.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.629.032 -1.030.726 -2.999.133 -520.308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
525.806 226.760 599.826 114.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 525.806 226.760 599.826 114.468
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.037.722 365.598 8.421.620 1.052.900
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.383.629 468.715 11.863.502 1.349.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.345.907 -103.117 -3.441.882 -296.971
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -5.345.907 -103.117 -3.441.882 -296.971
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.934.496 -438.368 6.022.313 647.060
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
622.395.396 160.123.262 266.225.303 77.214.274
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
622.395.396 160.123.262 266.225.303 77.214.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956433


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.