KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2021 - 18:55
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265
Transferler
9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-398.126 -687.302 83.994.416 82.908.988 82.908.988
Dönem Karı (Zararı)
83.994.416 83.994.416 83.994.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-398.126 -687.302 -1.085.428 -1.085.428
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -43.372.040 -47.706.942 145.353.605 521.839.858 83.994.416 746.923.253 746.923.253
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437
Transferler
-26.384.467 802.827.510 -776.443.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
296.081 7.616.102 348.257.910 356.170.093 356.170.093
Dönem Karı (Zararı)
348.257.910 348.257.910 348.257.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
296.081 7.616.102 7.912.183 7.912.183
Kar Payları
-850.000.000 -850.000.000 -850.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.136.498 -35.235.744 118.969.138 474.667.368 348.257.910 947.336.530 947.336.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
506.042.175 421.116.271
Dönem Karı (Zararı)
348.257.910 83.994.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.044.897 57.725.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.511.285 34.097.011
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.685.709 698.960
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 861.095 -107.152
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -384.294 -449.804
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 16.208.908 1.255.916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.260.180 3.456.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.260.180 17,18 -37.833.775 21.084.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 72.639.259 -2.007.553
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-17.233.581 1.005.454
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.820 -610.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
84.973.046 280.057.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.164.260 -32.045.869
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
124.465.412 -55.438.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-118.301.152 23.393.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.829 8.730
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-102.925.133 82.851.394
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.608.157 -904.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.940.468 202.388.879
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.646.587 5.606.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
149.293.881 196.781.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.199.605 -18.119.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.316.150 14.950.274
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
75.793.447 -13.639.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.873.255 44.567.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.873.255 44.567.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
511.275.853 421.776.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.495.214 -660.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -3.738.464 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.082.148 -25.141.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-15.820 658.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.066.328 -25.799.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-879.618.514 -30.563.709
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 694.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 694.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.442.461 -589.863.758
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.442.461 -589.863.758
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.789.512 -3.795.144
Ödenen Temettüler
14 -850.000.000 -100.000.000
Ödenen Faiz
-29.314.758 -45.202.290
Alınan Faiz
74.928.217 13.797.483
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-401.658.487 365.411.452
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
40.299.254 4.765.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-361.359.233 370.177.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.876.062.927 745.445.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.514.703.694 1.115.622.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.521.128.040 1.890.430.861
Ticari Alacaklar
788.621.044 795.646.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 75.638.152 200.103.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 712.982.892 595.542.835
Stoklar
6 974.173.154 870.863.728
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.743.456 893.204
Diğer Dönen Varlıklar
10 105.396.209 110.915.366
ARA TOPLAM
3.393.061.903 3.668.749.558
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.393.061.903 3.668.749.558
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
109.458 109.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 109.458 109.458
Diğer Alacaklar
384.465 381.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
384.465 381.635
Maddi Duran Varlıklar
7 546.340.035 554.083.801
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 22.357.882 25.528.912
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 338.924.027 336.745.515
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.007.753 2.249.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 51.153.336 4.156.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
961.276.956 923.256.003
TOPLAM VARLIKLAR
4.354.338.859 4.592.005.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.043.750 70.029.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.043.750 70.029.167
Banka Kredileri
4 70.043.750 70.029.167
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
249.832.989 182.448.514
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.404.506 11.260.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 8.404.506 11.260.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
241.428.483 171.187.800
Banka Kredileri
4 238.918.484 167.824.796
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.509.999 3.363.004
Ticari Borçlar
1.632.105.480 1.478.165.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 84.875.804 80.229.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.547.229.676 1.397.935.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 24.757.938 44.957.543
Diğer Borçlar
17.845.342 29.161.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.845.342 29.161.492
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 3.633.916 3.633.916
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 232.930.018 157.136.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 117.875.342 19.392.412
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.963.131 40.095.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.095.936 4.645.214
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 44.867.195 35.450.292
ARA TOPLAM
2.400.987.906 2.025.020.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.400.987.906 2.025.020.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
914.271.970 1.041.812.686
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.631.027 14.561.328
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 11.631.027 14.561.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
902.640.943 1.027.251.358
Banka Kredileri
4 902.358.873 1.026.898.224
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 282.070 353.134
Uzun Vadeli Karşılıklar
91.742.453 84.006.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 51.199.771 50.255.628
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 40.542.682 33.750.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.006.014.423 1.125.818.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.407.002.329 3.150.839.124
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
947.336.530 1.441.166.437
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.136.498 -46.432.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.136.498 -46.432.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.136.498 -46.432.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-35.235.744 -42.851.846
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.235.744 -42.851.846
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.235.744 -42.851.846
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.969.138 145.353.605
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
474.667.368 521.839.858
Net Dönem Karı veya Zararı
348.257.910 776.443.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
947.336.530 1.441.166.437
TOPLAM KAYNAKLAR
4.354.338.859 4.592.005.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.683.930.780 1.190.601.222
Satışların Maliyeti
-2.182.311.267 -989.161.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
501.619.513 201.440.169
BRÜT KAR (ZARAR)
501.619.513 201.440.169
Genel Yönetim Giderleri
-39.062.921 -28.606.989
Pazarlama Giderleri
-66.012.113 -50.961.776
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-14.230.418 -11.452.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 272.270.338 136.664.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -283.965.473 -132.249.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
370.618.926 114.834.392
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
-15.820 610.207
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
370.603.106 115.444.599
Finansman Gelirleri
17 114.661.346 30.231.502
Finansman Giderleri
18 -64.367.283 -63.689.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
420.897.169 81.986.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-72.639.259 2.007.554
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -121.613.806 -3.799.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 48.974.547 5.806.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
348.257.910 83.994.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
348.257.910 83.994.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
348.257.910 83.994.416
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 20 0,06530000 0,01570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
296.081 -398.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 370.101 -510.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-74.020 112.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -74.020 112.292
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.616.102 -687.302
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.520.127 -881.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.904.025 193.854
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -1.904.025 193.854
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.912.183 -1.085.428
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
356.170.093 82.908.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
356.170.093 82.908.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931050


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.