KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2021 - 23:09
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722
Transferler
240.106.649 -240.106.649 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.296.832 6.559.909 111.893.466 112.156.543 112.156.543
Dönem Karı (Zararı)
111.893.466 111.893.466 111.893.466
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.296.832 6.559.909 263.077 263.077
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265
Transferler
9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.458.665 4.167.794 776.443.043 777.152.172 777.152.172
Dönem Karı (Zararı)
776.443.043 776.443.043 776.443.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.458.665 4.167.794 709.129 709.129
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.599.211.443 1.059.096.190
Dönem Karı (Zararı)
776.443.043 111.893.466
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
383.670.183 301.228.077
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 129.088.130 125.105.198
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.862.346 -14.875.280
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 752.991 -1.429.511
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -774.117 951.597
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 26.883.472 -14.397.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.393.587 8.859.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 11.393.587 8.859.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 17.489.642 146.876.377
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-653.689 -544.059
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 97.267.613 -2.635.794
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
103.769.728 40.755.746
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.547.174 -2.314.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
452.567.328 671.498.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-342.664.710 -17.754.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-147.405.390 83.424.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-195.259.320 -101.179.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.730 -7.793
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-202.661.286 451.793.303
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.385.793 1.871.459
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
847.650.788 96.263.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.754.108 14.097.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
819.896.680 82.166.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.084.000 7.623.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.850.839 245.402
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
140.982.738 -8.802.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.297.978 140.265.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.297.978 140.265.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.612.680.554 1.084.619.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.561.708 -11.304.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -10.907.403 -14.218.962
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-125.416.337 -129.911.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.112.189 6.409.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-129.702.839 -136.894.791
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
10 174.313 574.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-335.742.822 -597.959.154
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.044.500.000 1.721.304.200
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.044.500.000 1.721.304.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.218.448.256 -2.146.782.943
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.218.448.256 -2.146.782.943
Kira Sözl 14 -100.000.000 0
Ödenen Faiz
-142.230.931 -269.141.368
Alınan Faiz
97.740.979 109.523.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.138.052.284 331.225.424
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.434.767 5.912.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.130.617.517 337.137.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 745.445.410 408.307.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.876.062.927 745.445.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.890.430.861 746.806.508
Ticari Alacaklar
795.646.399 466.999.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 200.103.564 66.762.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 595.542.835 400.237.204
Stoklar
6 870.863.728 631.694.053
Peşin Ödenmiş Giderler
11 893.204 713.774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 14.218.962
Diğer Dönen Varlıklar
10 110.915.366 75.398.426
ARA TOPLAM
3.668.749.558 1.935.831.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.668.749.558 1.935.831.192
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
109.458 908.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 109.458 908.760
Diğer Alacaklar
381.635 390.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
381.635 390.365
Maddi Duran Varlıklar
7 554.083.801 584.676.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 25.528.912 25.878.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 336.745.515 295.718.210
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.249.848 1.043.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 4.156.834 71.324.643
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
923.256.003 979.940.237
TOPLAM VARLIKLAR
4.592.005.561 2.915.771.429
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.029.167 17.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.029.167 17.729
Banka Kredileri
4 70.029.167 17.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
182.448.514 397.080.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.260.714 5.522.687
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 11.260.714 5.522.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.187.800 391.557.704
Banka Kredileri
4 167.824.796 388.047.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.363.004 3.510.525
Ticari Borçlar
1.478.165.012 608.844.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 80.229.217 52.475.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.397.935.795 556.368.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 44.957.543 28.873.543
Diğer Borçlar
29.161.492 13.310.653
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.161.492 13.310.653
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 3.633.916 4.113.292
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 157.136.571 16.153.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 19.392.412 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.095.506 26.644.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.645.214 1.688.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 35.450.292 24.956.722
ARA TOPLAM
2.025.020.133 1.095.038.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.025.020.133 1.095.038.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.041.812.686 999.411.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.561.328 13.647.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 14.561.328 13.647.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.027.251.358 985.763.857
Banka Kredileri
4 1.026.898.224 979.761.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 353.134 6.002.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
84.006.305 57.307.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 50.255.628 39.946.649
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 33.750.677 17.360.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.125.818.991 1.056.718.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.150.839.124 2.151.757.164
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.441.166.437 764.014.265
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.432.579 -42.973.914
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.432.579 -42.973.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.432.579 -42.973.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.851.846 -47.019.640
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-42.851.846 -47.019.640
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-42.851.846 -47.019.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
145.353.605 135.620.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
521.839.858 519.679.547
Net Dönem Karı veya Zararı
776.443.043 111.893.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.441.166.437 764.014.265
TOPLAM KAYNAKLAR
4.592.005.561 2.915.771.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 6.243.308.297 3.806.474.633
Satışların Maliyeti
15 -4.935.311.548 -3.257.839.047
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.307.996.749 548.635.586
BRÜT KAR (ZARAR)
1.307.996.749 548.635.586
Genel Yönetim Giderleri
16 -135.978.315 -105.574.123
Pazarlama Giderleri
16 -204.493.061 -164.224.875
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -39.482.108 -31.033.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 375.061.140 303.591.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -368.209.225 -263.301.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
934.895.180 288.093.021
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.547.174 2.314.080
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
936.442.354 290.407.101
Finansman Gelirleri
19 200.138.332 184.293.121
Finansman Giderleri
20 -262.870.030 -365.442.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
873.710.656 109.257.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-97.267.613 2.635.794
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -30.299.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -66.967.798 2.635.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
776.443.043 111.893.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
776.443.043 111.893.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
776.443.043 111.893.466
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 22 0,14550000 0,02100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.458.665 -6.296.832
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -4.434.186 -8.072.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
975.521 1.776.029
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 975.521 1.776.029
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.167.794 6.559.909
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.343.326 8.410.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.175.532 -1.850.231
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
21 -1.175.532 -1.850.231
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
709.129 263.077
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
777.152.172 112.156.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
777.152.172 112.156.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908995


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.809 Değişim: 1,82% Hacim : 28.841 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.812
Açılış: 1.783
12,8133 Değişim: -0,02%
Düşük 12,8044 30.11.2021 Yüksek 12,8261
Açılış: 12,8163
14,4657 Değişim: -0,02%
Düşük 14,4563 30.11.2021 Yüksek 14,4891
Açılış: 14,4689
734,82 Değişim: -0,02%
Düşük 734,53 30.11.2021 Yüksek 735,45
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.