KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:23
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.574.275 -22.663.938 155.839.108 238.597.910 320.756.330 757.769.491 757.769.491
Transferler
25.192.081 295.564.249 -320.756.330 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.340.528 -48.246.258 165.930.032 110.343.246 110.343.246
Dönem Karı (Zararı)
165.930.032 165.930.032 165.930.032
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.340.528 -48.246.258 -55.586.786 -55.586.786
Kar Payları
135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722
Transferler
240.106.649 -240.106.649 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.338.494 7.913.690 43.604.161 47.179.357 47.179.357
Dönem Karı (Zararı)
43.604.161 43.604.161 43.604.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.338.494 7.913.690 0 3.575.196 3.575.196
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -41.015.576 -45.665.859 135.620.450 519.679.547 43.604.161 699.037.079 699.037.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
717.841.943 -168.976.814
Dönem Karı (Zararı)
43.604.161 165.930.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
222.738.742 260.385.998
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 95.669.950 61.612.923
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
857.904 690.721
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -586.042 1.158.616
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.443.946 -467.895
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.707.016 -2.169.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.384.094 9.800.644
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.091.110 -11.970.458
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 116.329.135 99.827.070
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -404.281 6.932.840
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
23.431.239 95.657.735
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.438.189 -2.165.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
466.811.418 -585.424.862
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.110.431 234.935.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.241.543 -36.376.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.868.888 271.312.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.795 -423
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
410.606.137 -555.300.960
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.012.017 -21.548.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.590.434 -193.930.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.384.908 -25.460.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.975.342 -168.470.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-418.477 -802.925
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.851.921 -10.120.123
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-18.061.011 6.335.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.372.657 -44.992.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
111.372.657 -44.992.191
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
733.154.321 -159.108.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -9.602.720 -10.381.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.709.658 513.597
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.372.096 -113.006.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.010.651 3.716.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,9 -95.956.880 -117.727.101
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
10 574.133 1.004.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-433.913.917 171.515.721
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.146.304.200 1.366.293.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.146.304.200 1.366.293.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.440.711.943 -807.221.708
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.440.711.943 -807.221.708
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.673.228 0
Ödenen Temettüler
14 0 -300.000.000
Ödenen Faiz
-209.147.747 -115.962.385
Alınan Faiz
79.314.801 28.406.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.555.930 -110.467.651
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-856.912 -4.805.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.699.018 -115.273.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 408.307.825 441.212.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 604.006.843 325.939.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 616.754.895 412.668.530
Ticari Alacaklar
486.511.749 448.664.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 153.428.246 150.186.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 333.083.503 298.477.736
Stoklar
6 672.388.868 1.084.438.951
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.417.638 1.083.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 5.709.658 14.440.995
Diğer Dönen Varlıklar
10 104.291.551 201.223.213
ARA TOPLAM
1.889.074.359 2.162.519.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.889.074.359 2.162.519.652
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
908.760 59.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 908.760 59.597
Diğer Alacaklar
390.367 382.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
390.367 382.572
Maddi Duran Varlıklar
7 575.289.679 590.236.861
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 29.142.210 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 290.860.937 268.746.661
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.223.097 2.545.194
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 68.158.942 68.763.051
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
969.973.992 930.733.936
TOPLAM VARLIKLAR
2.859.048.351 3.093.253.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
302.590 85.033.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
302.590 85.033.786
Banka Kredileri
4 302.590 85.033.786
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
744.094.578 384.502.921
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.610.196 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.610.196 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
741.484.382 384.502.921
Banka Kredileri
4 740.138.132 384.502.921
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.346.250 0
Ticari Borçlar
514.171.160 512.580.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 30.993.110 38.378.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 483.178.050 474.202.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 20.831.214 21.249.691
Diğer Borçlar
17.917.172 13.065.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.917.172 13.065.251
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 4.657.351 4.083.218
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.895.087 24.956.098
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.304.590 36.823.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.424.998 1.807.491
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 23.879.592 35.015.678
ARA TOPLAM
1.335.173.742 1.082.294.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.335.173.742 1.082.294.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
771.168.106 1.303.202.597
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.582.777 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 17.582.777 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
753.585.329 1.303.202.597
Banka Kredileri
4 744.516.733 1.303.202.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.068.596 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.669.424 55.898.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 36.925.264 34.199.225
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 16.744.160 21.699.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
824.837.530 1.359.101.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.160.011.272 2.441.395.866
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
699.037.079 651.857.722
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.015.576 -36.677.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.015.576 -36.677.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.015.576 -36.677.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-45.665.859 -53.579.549
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-45.665.859 -53.579.549
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-45.665.859 -53.579.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
135.620.450 135.620.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
519.679.547 279.572.898
Net Dönem Karı veya Zararı
43.604.161 240.106.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
699.037.079 651.857.722
TOPLAM KAYNAKLAR
2.859.048.351 3.093.253.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.722.983.090 3.000.998.985 983.171.552 876.152.295
Satışların Maliyeti
15 -2.360.403.893 -2.441.509.745 -843.731.476 -690.922.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
362.579.197 559.489.240 139.440.076 185.229.611
BRÜT KAR (ZARAR)
362.579.197 559.489.240 139.440.076 185.229.611
Genel Yönetim Giderleri
-72.707.578 -72.212.187 -23.770.949 -23.575.369
Pazarlama Giderleri
-117.348.222 -143.165.658 -37.249.271 -35.930.883
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-22.798.473 -17.664.392 -7.996.036 -5.541.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 232.639.554 435.677.850 36.209.307 272.339.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -202.368.800 -415.911.374 -46.582.822 -266.627.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.995.678 346.213.479 60.050.305 125.893.287
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.438.189 2.165.479 92.085 1.651.435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 12.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
184.433.867 348.378.958 60.142.390 127.557.358
Finansman Gelirleri
17 152.510.174 74.698.111 77.076.253 44.301.222
Finansman Giderleri
18 -293.744.161 -250.214.197 -112.954.875 -139.565.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.199.880 172.862.872 24.263.768 32.293.187
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
404.281 -6.932.840 -2.018.604 -3.117.162
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 -1.796.112 0 11.828.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 404.281 -5.136.728 -2.018.604 -14.945.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.604.161 165.930.032 22.245.164 29.176.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.604.161 165.930.032 22.245.164 29.176.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.604.161 165.930.032 22.245.164 29.176.025
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,00820000 0,03110000 0,00420000 0,00550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.338.494 -7.340.528 -76.806 -2.375.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -5.562.172 -9.410.933 -98.470 -3.046.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.223.678 2.070.405 21.664 670.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 1.223.678 2.070.405 21.664 670.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.913.690 -48.246.258 9.128.337 -31.958.128
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.145.757 -61.854.178 11.702.997 -40.971.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.232.067 13.607.920 -2.574.660 9.013.832
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -2.232.067 13.607.920 -2.574.660 9.013.832
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.575.196 -55.586.786 9.051.531 -34.334.072
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.179.357 110.343.246 31.296.695 -5.158.047
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
47.179.357 110.343.246 31.296.695 -5.158.047http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794956


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 17.06.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6981 Değişim: -0,24%
Düşük 8,6957 18.06.2021 Yüksek 8,7269
Açılış: 8,7193
10,3610 Değişim: -0,35%
Düşük 10,3577 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
499,98 Değişim: 0,57%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 501,08
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.