KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:19
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813
Transferler
-44.156.399 413.952.688 -369.796.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.768.186 -6.139.583 216.687.564 207.779.795
Dönem Karı (Zararı)
216.687.564 216.687.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.768.186 -6.139.583 -8.907.769
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.216.953 -19.081.377 155.839.108 238.597.910 216.687.564 657.640.608 657.640.608
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.574.275 -22.663.938 155.839.108 238.597.910 320.756.330 757.769.491
Transferler
25.192.081 295.564.249 -320.756.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.340.528 -48.246.258 165.930.032 110.343.246
Dönem Karı (Zararı)
165.930.032 165.930.032
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.340.528 -48.246.258 -55.586.786
Kar Payları
-45.410.739 -254.589.261 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -28.914.803 -70.910.196 135.620.450 279.572.898 165.930.032 568.112.737 568.112.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-168.976.814 400.640.644
Dönem Karı (Zararı)
165.930.032 216.687.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
165.930.032 216.687.564
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
260.385.998 170.211.027
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 61.612.923 50.347.717
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
690.721 -8.639.663
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.158.616 -1.043.034
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -467.895 -7.596.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.169.814 4.317.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.800.644 3.239.110
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.970.458 1.078.703
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 99.827.070 64.820.317
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 6.932.840 29.120.601
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
95.657.735 30.522.908
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.165.477 -278.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-585.424.862 35.355.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
234.935.646 -113.924.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.376.645 -77.299.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
271.312.291 -36.624.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-423 183
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-555.300.960 29.421.714
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.548.648 -12.968.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.930.437 159.409.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.460.173 -33.463.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-168.470.264 192.873.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-802.925 6.429.273
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.120.123 -5.466.013
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.335.199 -15.019.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.992.191 -12.527.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.992.191 -12.527.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-159.108.832 422.253.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -10.381.579 -4.467.595
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 513.597 -17.145.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.006.558 -72.627.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.716.364 284.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.727.101 -73.597.491
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9 1.004.179 685.347
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.515.721 -56.404.143
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.366.293.000 607.780.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.366.293.000 607.780.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-807.221.708 -356.306.575
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-807.221.708 -356.306.575
Ödenen Temettüler
13 -300.000.000 -250.000.000
Ödenen Faiz
-115.962.385 -81.487.895
Alınan Faiz
28.406.814 23.610.327
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-110.467.651 271.608.565
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.805.467 768.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.273.118 272.376.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 441.212.656 228.330.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 325.939.538 500.707.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 326.611.701 441.722.150
Ticari Alacaklar
593.463.332 812.835.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 205.993.973 153.954.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 387.469.359 658.880.236
Stoklar
6 1.122.075.059 566.306.204
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.041.846 1.361.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 14.086.337 16.396.046
Diğer Dönen Varlıklar
9 202.739.362 157.747.171
ARA TOPLAM
2.262.017.637 1.996.367.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.262.017.637 1.996.367.885
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
949.139 2.009.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 949.139 2.009.169
Diğer Alacaklar
381.644 381.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
381.644 381.220
Maddi Duran Varlıklar
7 524.161.217 497.227.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 243.528.454 215.899.286
Peşin Ödenmiş Giderler
10 27.176.633 7.308.750
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 80.049.481 69.507.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
876.246.568 792.333.403
TOPLAM VARLIKLAR
3.138.264.205 2.788.701.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 85.401.238
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 242.779.041 270.982.485
Ticari Borçlar
520.690.685 725.480.753
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 22.734.001 59.053.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 497.956.684 666.426.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 27.146.194 27.949.120
Diğer Borçlar
15.988.365 26.108.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.988.365 26.108.488
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 4.596.342 3.592.163
Ertelenmiş Gelirler
10 20.299.179 13.963.980
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.744.173 45.197.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.242.377 2.051.334
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 39.501.796 43.146.280
ARA TOPLAM
959.645.217 1.113.274.603
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
959.645.217 1.113.274.603
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.549.459.782 855.923.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.046.469 61.733.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 31.369.249 23.730.294
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 29.677.220 38.003.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.610.506.251 917.657.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.570.151.468 2.030.931.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
568.112.737 757.769.491
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.914.803 -21.574.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.914.803 -21.574.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.914.803 -21.574.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-70.910.196 -22.663.938
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-70.910.196 -22.663.938
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-70.910.196 -22.663.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
135.620.450 155.839.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
279.572.898 238.597.910
Net Dönem Karı veya Zararı
165.930.032 320.756.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
568.112.737 757.769.491
TOPLAM KAYNAKLAR
3.138.264.205 2.788.701.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.000.998.985 3.061.821.781 876.152.295 1.009.422.448
Satışların Maliyeti
14 -2.441.509.745 -2.535.145.333 -690.922.684 -825.564.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
559.489.240 526.676.448 185.229.611 183.857.852
BRÜT KAR (ZARAR)
14 559.489.240 526.676.448 185.229.611 183.857.852
Genel Yönetim Giderleri
-72.212.187 -66.445.971 -23.575.369 -23.626.794
Pazarlama Giderleri
-143.165.658 -144.381.748 -35.930.883 -51.206.910
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-17.664.392 -10.943.443 -5.541.851 -3.505.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 435.677.850 166.166.152 272.339.272 45.905.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -415.911.374 -131.744.050 -266.627.493 -33.743.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
346.213.479 339.327.388 125.893.287 117.680.700
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.165.479 285.093 1.651.435 22.034
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.427 12.636 5.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
348.378.958 339.606.054 127.557.358 117.708.277
Finansman Gelirleri
16 74.698.111 39.524.122 44.301.222 19.289.703
Finansman Giderleri
17 -250.214.197 -133.322.011 -139.565.393 -47.471.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
172.862.872 245.808.165 89.526.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.932.840 -29.120.601 -3.117.162 -10.735.809
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.796.112 -40.419.998 11.828.203 -13.845.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.136.728 11.299.397 -14.945.365 3.109.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
165.930.032 216.687.564 29.176.025 78.790.395
DÖNEM KARI (ZARARI)
165.930.032 216.687.564 29.176.025 78.790.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
165.930.032 216.687.564 29.176.025 78.790.395
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 19 0,03110000 0,04060000 0,00550000 0,01480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.340.528 -2.768.186 -2.375.944 -348.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -9.410.933 -3.460.233 -3.046.082 -435.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.070.405 692.047 670.138 87.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 2.070.405 692.047 670.138 87.103
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-48.246.258 -6.139.583 -31.958.128 -3.266.915
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.854.178 -7.674.479 -40.971.960 -4.083.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.607.920 1.534.896 9.013.832 816.730
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18 13.607.920 1.534.896 9.013.832 816.730
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.586.786 -8.907.769 -34.334.072 -3.615.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.343.246 207.779.795 -5.158.047 75.175.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
110.343.246 207.779.795 -5.158.047 75.175.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716395


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.