KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 19:36
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813 699.860.813
Transferler
-44.156.399 413.952.688 -369.796.289 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.419.774 -2.872.668 137.897.169 132.604.727 132.604.727
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000 -250.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -20.868.541 -15.814.462 155.839.108 238.597.910 137.897.169 582.465.540 582.465.540
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.574.275 -22.663.938 155.839.108 238.597.910 320.756.330 757.769.491 757.769.491
Transferler
-25.192.081 295.564.249 -320.756.330 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.964.584 -16.288.130 136.754.007 115.501.293 115.501.293
Kar Payları
-45.410.739 -254.589.261 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -26.538.859 -38.952.068 135.620.450 279.572.898 136.754.007 573.270.784 573.270.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-298.213.409 300.760.231
Dönem Karı (Zararı)
136.754.007 137.897.169
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.238.317 113.800.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 40.096.178 33.358.391
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.625.093 -5.332.160
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 632.902 -973.546
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.257.995 -4.358.614
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.658.239 7.697.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.422.182 4.440.026
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.763.943 3.257.802
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 57.986.735 47.923.217
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.815.678 18.384.792
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-24.192.012 12.019.248
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-501.408 -251.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-517.274.064 63.436.285
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.162.200 -83.692.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.336.943 -87.229.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.174.743 3.537.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.600 935
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-386.770.133 89.142.931
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.725.405 -14.525.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.059.845 68.343.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.640.964 -31.267.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.418.881 99.611.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.366.145 5.532.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.809.739 -4.366.573
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
876.199 -4.635.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.881.874 7.634.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-47.881.874 7.634.898
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-302.281.740 315.133.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -3.450.369 -3.563.714
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7.518.700 -10.809.736
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.123.979 -47.973.064
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.982.188 256.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -61.256.274 -48.797.630
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9 150.107 567.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.472.042 -24.162.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.048.688.856 607.780.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.048.688.856 607.780.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-622.751.842 -344.452.075
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-622.751.842 -344.452.075
Ödenen Temettüler
13 -300.000.000 -250.000.000
Ödenen Faiz
-70.408.469 -50.380.475
Alınan Faiz
14.943.497 12.889.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-286.865.346 228.624.489
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
232.226 273.825
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-286.633.120 228.898.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 441.212.656 228.330.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 154.579.536 457.228.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 154.714.426 441.722.150
Ticari Alacaklar
832.233.273 812.835.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 230.104.086 153.954.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 602.129.187 658.880.236
Stoklar
6 955.334.332 566.306.204
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.781.831 1.361.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 16.396.046
Diğer Dönen Varlıklar
9 205.629.045 157.747.171
ARA TOPLAM
2.151.692.907 1.996.367.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.151.692.907 1.996.367.885
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 952.573 2.009.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 952.573 2.009.169
Diğer Alacaklar
375.620 381.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
375.620 381.220
Maddi Duran Varlıklar
7 501.633.282 497.227.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 231.172.414 215.899.286
Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.613.405 7.308.750
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 85.310.876 69.507.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
841.058.170 792.333.403
TOPLAM VARLIKLAR
2.992.751.077 2.788.701.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 133.034.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 216.950.825 270.982.485
Ticari Borçlar
681.155.486 725.480.753
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 30.147.419 59.053.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 651.008.067 666.426.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 19.582.975 27.949.120
Diğer Borçlar
27.918.227 26.108.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.918.227 26.108.488
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 3.742.270 3.592.163
Ertelenmiş Gelirler
10 14.840.179 13.963.980
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 4.746.969
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.152.390 45.197.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.695.324 2.051.334
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 43.457.066 43.146.280
ARA TOPLAM
1.150.123.859 1.113.274.603
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.150.123.859 1.113.274.603
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.205.005.001 855.923.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.351.433 61.733.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 29.422.968 23.730.294
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 34.928.465 38.003.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.269.356.434 917.657.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.419.480.293 2.030.931.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
573.270.784 757.769.491
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.538.859 -21.574.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.538.859 -21.574.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.538.859 -21.574.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.952.068 -22.663.938
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-38.952.068 -22.663.938
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-38.952.068 -22.663.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
135.620.450 155.839.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
279.572.898 238.597.910
Net Dönem Karı veya Zararı
136.754.007 320.756.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
573.270.784 757.769.491
TOPLAM KAYNAKLAR
2.992.751.077 2.788.701.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.124.846.690 2.052.399.333 1.076.873.173 1.090.975.471
Satışların Maliyeti
14 -1.750.587.061 -1.709.580.737 -874.521.831 -916.440.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
374.259.629 342.818.596 202.351.342 174.534.894
BRÜT KAR (ZARAR)
374.259.629 342.818.596 202.351.342 174.534.894
Genel Yönetim Giderleri
-48.636.818 -42.819.177 -24.456.270 -21.520.857
Pazarlama Giderleri
-107.234.775 -93.174.838 -48.084.960 -45.559.608
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-12.122.541 -7.438.052 -6.018.036 -3.436.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 163.338.578 120.260.582 88.059.630 36.392.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -149.283.881 -98.000.423 -85.706.273 -22.033.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
220.320.192 221.646.688 126.145.433 118.377.097
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
514.044 263.059 514.044 215.998
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.636 -11.970 -12.636 -5.544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
220.821.600 221.897.777 126.646.841 118.587.551
Finansman Gelirleri
16 30.396.889 20.234.419 12.990.856 13.642.307
Finansman Giderleri
17 -110.648.804 -85.850.235 -54.053.877 -43.783.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
140.569.685 156.281.961 85.583.820 88.445.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.815.678 -18.384.792 -5.030.877 -5.926.624
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -13.624.315 -26.574.831 2.788.783 -4.305.688
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 9.808.637 8.190.039 -7.819.660 -1.620.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
136.754.007 137.897.169 80.552.943 82.519.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
136.754.007 137.897.169 80.552.943 82.519.265
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
136.754.007 137.897.169 80.552.943 82.519.265
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,02560000 0,02580000 0,01510000 0,01550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.964.584 -2.419.774 -5.697.526 -2.256.029
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -6.364.851 -3.024.718 -7.304.520 -2.820.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.400.267 604.944 1.606.994 564.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 1.400.267 604.944 1.606.994 564.007
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.288.130 -2.872.668 -8.014.919 -1.034.366
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.882.218 -3.590.834 -10.275.537 -1.292.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-20.882.218 -3.590.834 -10.275.537 -1.292.958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.594.088 718.166 2.260.618 258.592
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
4.594.088 718.166 2.260.618 258.592
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.252.714 -5.292.442 -13.712.445 -3.290.395
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.501.293 132.604.727 66.840.498 79.228.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.501.293 132.604.727 66.840.498 79.228.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700893


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.