" />

KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 18:10
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813
Transferler
24.733.155 345.063.134 -369.796.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.746 -1.838.300 53.375.858
Dönem Karı (Zararı)
55.377.904 55.377.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.746 -1.838.300 -2.002.046
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.612.513 -14.780.094 224.728.662 169.708.356 55.377.904 503.236.671 503.236.671
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.574.275 -22.663.938 155.839.108 238.597.910 320.756.330 757.769.491
Transferler
-20.218.658 340.974.988 -320.756.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
732.942 -8.273.211 48.660.795
Dönem Karı (Zararı)
56.201.064 56.201.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
732.942 -8.273.211 -7.540.269
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -20.841.333 -30.937.149 135.620.450 279.572.898 56.201.064 506.430.286 506.430.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.876.463 -53.966.570
Dönem Karı (Zararı)
56.201.064 55.377.904
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.884.115 60.619.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.689.825 16.412.502
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -998.349
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -998.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.958.624 7.490.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.681.561 1.671.487
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 327.787 2.215.078
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.949.276 3.604.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16, 17 21.389.929 24.407.936
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.060.936 888.983
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.215.199 12.458.169
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -40.634
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -40.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-214.928.434 -169.145.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.773.622 -157.530.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.283.451 -29.102.676
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.276.052 -29.107.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.399 5.198
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-253.309.504 -36.709.858
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.577.591 -2.729.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.998.827 107.073.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -14.085.402 -489.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.146.225 -33.684.757
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.236.923 -22.614.740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.090.698 -11.070.017
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.391.474 -1.574.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.926.894 -14.398.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-81.843.255 -53.147.651
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.033.208 -818.919
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.605.564 -20.153.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.605.564 -20.194.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-231.172.726 234.489.818
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
333.335.000 457.780.000
Kredilerden Nakit Girişleri
333.335.000 457.780.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-244.614.792 -202.251.324
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-244.614.792 -202.251.324
Ödenen Temettüler
13 -300.000.000 0
Ödenen Faiz
-27.274.540 -23.571.966
Alınan Faiz
7.381.606 2.533.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.654.753 160.369.772
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.605.342 483.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-349.260.095 160.852.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 441.212.656 228.330.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 91.952.561 389.183.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 91.967.063 441.722.150
Ticari Alacaklar
831.629.179 812.835.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 138.073.081 153.954.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 693.556.098 658.880.236
Stoklar
6 819.615.708 566.306.204
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.882.776 1.361.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 5.016.156 16.396.046
Diğer Dönen Varlıklar
9 166.674.065 157.747.171
ARA TOPLAM
1.916.784.947 1.996.367.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.916.784.947 1.996.367.885
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
779.142 2.009.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 779.142 2.009.169
Diğer Alacaklar
373.818 381.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
373.818 381.220
Maddi Duran Varlıklar
7 498.817.126 497.227.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 223.224.993 215.899.286
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.364.646 7.308.750
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 89.262.924 69.507.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
827.822.649 792.333.403
TOPLAM VARLIKLAR
2.744.607.596 2.788.701.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.218.360 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 180.409.736 270.982.485
Ticari Borçlar
809.850.857 725.480.753
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 37.425.082 59.053.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 772.425.775 666.426.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 14.495.416 27.949.120
Diğer Borçlar
43.567.486 26.108.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.567.486 26.108.488
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 3.592.163 3.592.163
Ertelenmiş Gelirler
9 10.572.506 13.963.980
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.201.917 45.197.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.267.713 2.051.334
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.934.204 43.146.280
ARA TOPLAM
1.111.908.441 1.113.274.603
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.111.908.441 1.113.274.603
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.062.600.876 855.923.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.667.993 61.733.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 25.503.447 23.730.294
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 38.164.546 38.003.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.126.268.869 917.657.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.238.177.310 2.030.931.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
506.430.286 757.769.491
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.841.333 -21.574.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.841.333 -21.574.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.841.333 -21.574.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.937.149 -22.663.938
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-30.937.149 -22.663.938
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-30.937.149 -22.663.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
135.620.450 155.839.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
279.572.898 238.597.910
Net Dönem Karı veya Zararı
56.201.064 320.756.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
506.430.286 757.769.491
TOPLAM KAYNAKLAR
2.744.607.596 2.788.701.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.047.973.517 961.423.862
Satışların Maliyeti
14 -876.065.230 -793.140.160
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
171.908.287 168.283.702
BRÜT KAR (ZARAR)
171.908.287 168.283.702
Genel Yönetim Giderleri
-24.180.548 -21.298.320
Pazarlama Giderleri
-59.149.815 -47.615.230
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.104.505 -4.001.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 75.278.948 86.083.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -63.577.608 -78.182.397
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.174.759 103.269.591
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 47.062
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -6.427
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
94.174.759 103.310.226
Finansman Gelirleri
16 17.406.033 6.592.113
Finansman Giderleri
17 -56.594.927 -42.066.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.985.865 67.836.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.215.199 -12.458.169
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -16.413.098 -22.228.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 17.628.297 9.770.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.201.064 55.377.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.201.064 55.377.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.201.064 55.377.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
732.942 -163.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 939.669 -204.682
Kar veya Zararda Yeniden lacaklar
-8.273.211 -1.838.300
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.606.681 -2.297.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.333.470 459.576
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18 2.333.470 459.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.540.269 -2.002.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.660.795 53.375.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.660.795 53.375.858



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678599


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 25.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,9800 Değişim: 0,53%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8365 Değişim: 0,66%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.517,41 Değişim: -0,47%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.