KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2022 - 18:35
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3, 27 34.272.934 28.288.875
Satışların Maliyeti
28, 2, 5 -19.404.441 -15.705.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.868.493 12.583.737
BRÜT KAR (ZARAR)
14.868.493 12.583.737
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.735.464 -2.320.713
Pazarlama Giderleri
28, 2, 5 -2.644.196 -2.439.609
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -273.817 -247.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 602.899 478.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -1.706.903 -591.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.111.012 7.463.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 1.143.333 377.848
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -16.785 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-186.174 -278.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.051.386 7.562.710
Finansman Gelirleri
32 5.015.420 998.337
Finansman Giderleri
32 -8.445.964 -4.759.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3 5.620.842 3.801.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
140.612 -624.068
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -617.550 -373.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11, 33 758.162 -250.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.761.454 3.177.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.761.454 3.177.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.761.454 3.177.873
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 22 1,64610000 0,90800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 22 1,64610000 0,90800000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.681.072 13.638.518
Dönem Karı (Zararı)
5.761.454 3.177.873
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.761.454 3.177.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.655.229 10.616.361
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 6.169.325 5.318.992
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
220.240 342.260
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
176.332 269.577
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.184 7.316
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 32.882 56.292
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.842 9.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
821.093 538.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 626.958 480.329
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 192.014 57.923
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.121 177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.834.691 2.121.745
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-315.914 -251.869
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.173.688 2.301.261
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-23.083 72.353
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.701.224 2.039.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
359.840 140.602
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.332 -399
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
363.172 141.001
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -140.612 624.068
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
25 -295.807 -212.258
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.126.548 -377.848
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 -1.126.548 -377.848
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
111.783 81.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
559.584 562.748
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.281.166 -776.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.535 -3.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.242.631 -772.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-450.266 76.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-450.266 76.642
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-192.151 -4.240
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.163.438 1.028.569
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -87
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.163.438 1.028.656
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
319.729 238.220
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
319.729 238.220
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.976.267 14.356.982
Alınan Faiz
194.153 124.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -700.804 -380.203
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
21 -158.434 -128.077
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-574.757 -225.685
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -55.353 -109.402
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.393.088 -6.762.468
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
14 -7.555 -3.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.290.068 407.862
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.290.068 407.862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.675.601 -6.962.067
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.099.756 -3.045.870
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.575.845 -3.916.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.790.626 -7.029.505
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.305.686 3.398.316
Kredilerden Nakit Girişleri
3.305.686 3.248.316
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.252.780 -7.920.581
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.252.780 -7.920.581
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -989.577 -865.728
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
25 2.641.504 977.277
Ödenen Temettüler
22 -1.872.535 -601.650
Ödenen Faiz
-1.974.081 -2.063.049
Alınan Faiz
121.761 126.966
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -770.604 -81.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.497.358 -153.455
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
477.410 105.914
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.974.768 -47.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.370.117 4.417.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.344.885 4.370.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.696.870 5.007.927
Ticari Alacaklar
6.582.497 5.300.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 53.869 15.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 2.5 6.528.628 5.284.678
Diğer Alacaklar
112.921 68.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 112.921 68.396
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
951.675 902.616
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
6, 2.5 951.675 902.616
Türev Araçlar
3.999.083 1.207.467
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 728.427 958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 3.270.656 1.206.509
Stoklar
10 439.933 248.966
Peşin Ödenmiş Giderler
382.907 199.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 382.907 199.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.949 63.684
Diğer Dönen Varlıklar
548.128 253.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 548.128 253.567
ARA TOPLAM
20.722.963 13.252.104
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 56.418 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.779.381 13.289.465
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13.671 17.956
Diğer Finansal Yatırımlar
14 13.671 17.956
Ticari Alacaklar
127.851 204.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 2.5 127.851 204.132
Diğer Alacaklar
38.739 32.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.739 32.825
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
55.377 77.310
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
6, 2.5 55.377 77.310
Türev Araçlar
39.980 32.710
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 39.980 32.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 15.483 17.612
Maddi Duran Varlıklar
18.973.746 16.064.911
Arazi ve Arsalar
19 6.398.268 5.894.276
Binalar
19 592.875 574.312
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 10.862.961 9.201.422
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 1.119.642 394.901
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.578.893 1.546.155
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.332.012 12.137.455
Şerefiye
16 44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
20 5.426.301 4.220.070
Diğer Haklar
20 1.315.334 887.366
Lisanslar
20 2.104.880 2.404.054
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 5.440.553 4.581.021
Peşin Ödenmiş Giderler
19.998 13.372
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.998 13.372
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 2.362.407 1.288.525
Diğer Duran Varlıklar
97 92
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
97 92
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.558.254 31.433.055
TOPLAM VARLIKLAR
58.337.635 44.722.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
835.258 2.802.039
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 869.753
Banka Kredileri
5, 8 0 869.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
835.258 1.932.286
Banka Kredileri
5 802.166 1.913.477
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 33.092 18.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.282.020 3.313.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.282.020 3.313.571
Banka Kredileri
5 5.374.362 2.801.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 556.271 413.791
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 351.387 97.808
Ticari Borçlar
7.729.147 5.293.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.729.147 5.293.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 215.114 199.768
Diğer Borçlar
1.395.728 993.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.395.728 993.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
713.389 623.339
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13, 2.5 713.389 623.339
Türev Araçlar
114.770 367.719
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 114.611 320.186
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 159 47.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 160.514 172.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
529.635 443.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 319.140 276.460
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 210.495 166.944
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.489 18.743
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12, 2.5 21.489 18.743
ARA TOPLAM
17.997.064 14.228.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.997.064 14.228.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.686.099 15.118.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.686.099 15.118.982
Banka Kredileri
5 8.926.851 6.775.327
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 850.097 905.086
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 12.909.151 7.438.569
Diğer Borçlar
40.299 43.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 40.299 43.656
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.417.662 1.008.522
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13, 2.5 1.417.662 1.008.522
Türev Araçlar
351.986 347.286
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 351.986 347.286
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.291.641 1.223.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.281.014 1.214.789
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 10.627 8.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 302.980 715.133
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.090.667 18.456.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.087.731 32.685.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.249.904 12.037.376
Ödenmiş Sermaye
22 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 -239.752 -239.752
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
22 -1.320.942 -1.320.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.384.830 3.895.175
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.320.136 3.983.922
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 5.231.590 4.766.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -911.454 -782.420
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22 76.534 -88.747
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 -11.840 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.799.409 -910.605
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 1.555.755 721.066
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-280.615 -913.817
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 876.407 -320.668
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 -1.157.022 -593.149
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
22 -4.074.549 -717.854
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.568.388 2.398.634
Yasal Yedekler
2.568.388 2.398.634
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.395.335 1.536.993
Net Dönem Karı veya Zararı
5.761.454 3.177.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.249.904 12.037.376
TOPLAM KAYNAKLAR
58.337.635 44.722.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853
Transferler
42.665 2.364.118 -2.406.783
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
414.445 -89.810 -88.663 249.684 118.196 -189.552 -396.000 3.177.873 3.196.173 3.196.173
Dönem Karı (Zararı)
3.177.873 3.177.873 3.177.873
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
414.445 -89.810 -88.663 249.684 118.196 -189.552 -396.000 18.300 18.300
Kar Payları
22 -601.650 -601.650 -601.650
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.528 9.528
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
132.735 -132.735
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 4.766.342 -782.420 -88.747 721.066 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 4.766.342 -782.420 -88.747 721.066 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376
Transferler
169.754 1.135.584 -1.305.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.840 465.248 -129.034 165.281 834.689 919.833 -563.873 -3.356.695 5.761.454 4.085.063 4.085.063
Dönem Karı (Zararı)
5.761.454 5.761.454 5.761.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.840 465.248 -129.034 165.281 834.689 919.833 -563.873 -3.356.695 -1.676.391 -1.676.391
Kar Payları
22 -1.872.535 -1.872.535 -1.872.535
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 277.242 -277.242
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 -11.840 5.231.590 -911.454 76.534 1.555.755 876.407 -1.157.022 -4.074.549 2.568.388 2.395.335 5.761.454 14.249.904 14.249.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.761.454 3.177.873
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
489.655 235.972
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22 -11.840 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 518.828 460.035
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -160.582 -111.790
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
206.601 -110.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-63.352 -1.444
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-53.580 -45.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31.548 21.980
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
-41.320 22.166
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.166.046 -217.672
Yabancı Para Çevrim Farkları
834.689 249.684
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
834.689 249.684
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.163.766 147.745
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.163.766 147.745
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-704.841 -236.940
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-704.841 -236.940
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.195.869 -495.000
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-4.195.869 -495.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
736.209 116.839
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-243.933 -29.549
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
140.968 47.388
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
839.174 99.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.676.391 18.300
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.085.063 3.196.173
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
932


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.402 Değişim: -0,18% Hacim : 10.790 Mio.TL Son veri saati : 11:59
Düşük 2.389 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9737 Değişim: 0,88%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,9761
Açılış: 16,8262
17,5174 Değişim: -0,11%
Düşük 17,4828 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
982,57 Değişim: 0,49%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 985,93
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.