KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2020 - 18:51
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 20.638.406 17.373.102 7.366.332 6.210.127
Satışların Maliyeti
-10.966.525 -9.020.000 -3.922.937 -3.189.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.671.881 8.353.102 3.443.395 3.020.745
BRÜT KAR (ZARAR)
9.671.881 8.353.102 3.443.395 3.020.745
Genel Yönetim Giderleri
-1.662.577 -1.547.576 -543.088 -543.490
Pazarlama Giderleri
-2.185.139 -1.932.347 -749.876 -645.495
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-180.317 -120.817 -57.521 -39.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
254.702 277.853 98.901 101.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-604.099 -282.316 -279.343 -78.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.294.451 4.747.899 1.912.468 1.814.738
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
252.638 134.040 82.706 45.209
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.200 -1.619 -1.888 -1.015
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-190.613 -146.646 -71.345 -44.904
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.352.276 4.733.674 1.921.941 1.814.028
Finansman Gelirleri
1.301.186 616.669 566.088 -37.103
Finansman Giderleri
-4.033.890 -3.276.860 -1.932.899 -430.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 2.619.572 2.073.483 555.130 1.346.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-546.094 -211.288 -122.825 -229.478
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-196.812 -124.397 -77.957 -55.844
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-349.282 -86.891 -44.868 -173.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.073.478 1.862.195 432.305 1.117.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.073.478 1.862.195 432.305 1.117.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.073.478 1.862.195 432.305 1.117.432
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,59240000 0,53210000 0,12350000 0,31930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,59240000 0,53210000 0,12350000 0,31930000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.539.827 7.164.878
Dönem Karı (Zararı)
2.073.478 1.862.195
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.073.478 1.862.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.272.552 7.006.387
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.908.787 3.497.952
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
200.463 162.762
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
191.561 199.715
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.503
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.850 19.619
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-948 -53.069
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
384.355 333.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
341.672 327.286
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.683 6.204
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 103
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.608.782 1.424.189
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-176.376 -303.080
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.747.053 1.680.435
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38.105 46.834
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.019.833 1.116.132
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-42.400 416.959
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.201 125.769
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-41.199 291.190
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
546.094 211.288
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -158.423 -83.924
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-248.438 -132.421
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-248.438 -132.421
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
53.499 59.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.248.148 -1.374.395
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.181.675 -874.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.948 -3.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.176.727 -871.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.413 -62.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.413 -62.782
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.147 -10.506
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.279 -456.300
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-87 -45
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.192 -456.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.366 30.103
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
80.366 30.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.097.882 7.494.187
Alınan Faiz
91.137 110.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-366.680 -358.804
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-117.382 -6.724
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-208.158 -99.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 43.028 24.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.983.759 -2.689.077
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-205.000 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.264 -2.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
273.434 259.112
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
273.434 259.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.048.929 -2.740.491
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.457.096 -979.715
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.591.833 -1.760.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.123.201 -4.196.622
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.088.751 3.058.918
Kredilerden Nakit Girişleri
3.088.751 434.936
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 2.623.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.046.909 -5.733.164
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.046.909 -2.673.548
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -3.059.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-594.811 -546.872
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
380.273 145.558
Ödenen Temettüler
14 -601.650 0
Ödenen Faiz
-1.380.595 -1.253.926
Alınan Faiz
85.239 192.721
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -53.499 -59.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
432.867 279.179
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
147.073 18.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
579.940 297.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.417.662 3.898.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.997.602 4.195.733


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.482.982 4.946.070
Ticari Alacaklar
6.704.124 5.767.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 16.741 11.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.687.383 5.756.202
Diğer Alacaklar
84.770 75.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.770 75.875
Türev Araçlar
1.809.313 373.121
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 53.671 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 1.755.642 373.121
Stoklar
314.189 252.042
Peşin Ödenmiş Giderler
332.806 157.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
332.806 157.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
129.850 114.529
Diğer Dönen Varlıklar
239.369 352.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
239.369 352.471
ARA TOPLAM
15.097.403 12.039.844
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.134.764 12.077.205
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.956 14.693
Diğer Finansal Yatırımlar
17.956 14.693
Ticari Alacaklar
290.165 236.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 290.165 236.402
Diğer Alacaklar
36.091 35.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.091 35.529
Türev Araçlar
38.002 35.401
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 38.002 35.401
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.612 17.699
Maddi Duran Varlıklar
15.231.050 14.709.659
Arazi ve Arsalar
5.895.815 5.428.051
Binalar
529.298 569.472
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.191.056 8.033.542
Diğer Maddi Duran Varlıklar
614.881 678.594
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.424.432 1.365.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.450.527 10.327.797
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
4.813.849 3.860.337
Lisanslar
2.473.143 2.696.075
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.118.591 3.726.441
Peşin Ödenmiş Giderler
19.940 12.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.940 12.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.094.755 1.076.742
Diğer Duran Varlıklar
97 79
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
97 79
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.620.627 27.832.081
TOPLAM VARLIKLAR
44.755.391 39.909.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.651.711 1.334.908
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
875.887 665.000
Banka Kredileri
7,8 875.887 665.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.775.824 669.908
Banka Kredileri
7 1.748.846 656.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 26.978 13.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.862.841 5.074.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.862.841 5.074.073
Banka Kredileri
7 4.448.518 4.674.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 380.847 326.743
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 33.476 72.568
Ticari Borçlar
4.356.780 4.391.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 0 87
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.356.780 4.391.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
172.331 190.217
Diğer Borçlar
936.933 1.132.953
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 205.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
936.933 927.887
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
513.075 372.984
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
513.075 372.984
Türev Araçlar
80.731 537.353
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 32.658 48.149
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 48.073 489.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
79.213 75.238
Kısa Vadeli Karşılıklar
351.772 451.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 200.140 223.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 151.632 227.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
124.236 133.124
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
124.236 133.124
ARA TOPLAM
14.129.623 13.693.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.129.623 13.693.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.835.734 14.374.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.835.734 14.374.174
Banka Kredileri
7 8.403.126 7.762.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 868.944 800.597
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 7.563.664 5.811.511
Diğer Borçlar
40.097 38.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
40.097 38.881
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
812.622 637.851
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
812.622 637.851
Türev Araçlar
392.282 173.362
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 392.282 173.362
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.121.523 1.052.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.113.194 1.044.645
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.329 8.329
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
557.552 380.175
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
143.055 115.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
143.055 115.369
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.902.865 16.772.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.032.488 30.466.433
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.722.903 9.442.853
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Pay Bazlı Ödemeler (-)
0 9.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.665.840 2.205.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.027.550 3.659.287
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.766.432 4.351.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-738.882 -692.610
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-40.768 -132.819
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.320.942 -1.320.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.345.025 -692.933
Yabancı Para Çevrim Farkları
768.574 471.382
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-972.891 -842.461
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-362.544 -438.864
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-610.347 -403.597
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-1.140.708 -321.854
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.398.634 2.355.969
Yasal Yedekler
2.398.634 2.355.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.669.728 -102.268
Net Dönem Karı veya Zararı
2.073.478 2.406.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.722.903 9.442.853
TOPLAM KAYNAKLAR
44.755.391 39.909.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603
Transferler
-1.391.261 1.391.261 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.081 -46.516 -156.805 -12.533 -295.245 -18.987 131.142 1.862.195 1.531.332 1.531.332
Dönem Karı (Zararı)
1.862.195 1.862.195 1.862.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.081 -46.516 -156.805 -12.533 -295.245 -18.987 131.142 -330.863 -330.863
Kar Payları
1.862.195 1.862.195 1.862.195
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -674.866 -91.953 -1.320.942 404.705 -480.627 -369.086 -219.865 2.355.969 -102.268 1.862.195 8.984.935 8.984.935
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 -1.320.942 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853
Transferler
42.665 2.364.118 -2.406.783
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
414.535 -46.272 92.051 297.192 76.320 -206.750 -818.854 2.073.478 1.881.700 1.881.700
Dönem Karı (Zararı)
2.073.478 2.073.478 2.073.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
414.535 -46.272 92.051 297.192 76.320 -206.750 -818.854 -191.778 -191.778
Kar Payları
-601.650 -601.650 -601.650
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.528 9.528
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 0 4.766.432 -738.882 -40.768 -1.320.942 768.574 -362.544 -610.347 -1.140.708 2.398.634 1.669.728 2.073.478 10.722.903 10.722.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.073.478 1.862.195 432.305 1.117.432
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
460.314 -135.240 481.309 31.743
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
460.136 76.021 460.136 76.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.560 -57.752 267 -1.087
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
115.065 -196.007 82.627 -44.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.327 42.498 -61.721 1.144
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-45.601 -7.940 -45.601 -7.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.288 11.236 -55 217
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
-23.014 39.202 -16.065 8.867
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-652.092 -195.623 -299.327 -140.545
Yabancı Para Çevrim Farkları
297.192 -12.533 176.232 -35.790
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
297.192 -12.533 176.232 -35.790
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
95.400 -369.056 145.082 -238.594
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
95.400 -369.056 145.082 -238.594
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-258.439 -23.734 -157.233 34.317
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-258.439 -23.734 -157.233 34.317
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.023.566 163.928 -582.297 73.333
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-1.023.566 163.928 -582.297 73.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
237.321 45.772 118.889 26.189
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-19.080 73.811 -29.017 47.719
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
51.689 4.747 31.447 -6.863
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
204.712 -32.786 116.459 -14.667
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-191.778 -330.863 181.982 -108.802
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.881.700 1.531.332 614.287 1.008.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.881.700 1.531.332 614.287 1.008.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886246


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.015 Değişim: -1,33% Hacim : 47.130 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3779 Değişim: -0,35%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1841 Değişim: -0,39%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
794,09 Değişim: -0,21%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.