KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2020 - 19:15
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,27 23.657.108 20.430.900
Satışların Maliyeti
28 -12.298.492 -11.249.445
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.358.616 9.181.455
BRÜT KAR (ZARAR)
11.358.616 9.181.455
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.147.447 -1.784.341
Pazarlama Giderleri
28 -2.670.891 -2.409.985
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -166.491 -147.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 385.391 231.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -510.759 -492.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.248.419 4.578.245
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 214.111 130.288
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -1.545 -12.960
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-192.525 -268.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.268.460 4.427.539
Finansman Gelirleri
32 855.042 1.422.499
Finansman Giderleri
32 -4.388.744 -7.872.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3 2.734.758 -2.022.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-327.975 631.020
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -205.975 -20.480
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11,33 -122.000 651.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.406.783 -1.391.261
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.406.783 -1.391.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.406.783 -1.391.261
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 22 0,68770000 -0,39750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 22 0,68770000 -0,39750000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.182.695 7.588.935
Dönem Karı (Zararı)
2.406.783 -1.391.261
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.406.783 -1.391.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.566.960 10.494.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 4.715.985 3.717.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
216.436 290.649
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
253.964 394.175
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.867 5.483
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 29.981 17.431
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-63.642 -126.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
526.525 439.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 474.766 356.790
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 51.597 82.665
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 162 132
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.975.788 698.733
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-360.169 -390.996
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.280.196 1.040.703
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
55.761 49.026
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.612.395 5.760.962
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
449.615 308.200
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
141.109 -131.538
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 308.506 439.738
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 327.975 -631.020
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
25 -117.704 -88.715
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-212.566 -117.328
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 -212.566 -117.328
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
72.511 115.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-422.804 -656.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-983.812 -781.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.304 -13.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-985.116 -768.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.742 117.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.742 117.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
677 -50.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
533.596 -339.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23 -2.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
533.619 -337.116
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.477 396.888
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
274 374.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
68.203 21.932
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.550.939 8.446.378
Alınan Faiz
150.780 120.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -423.724 -323.680
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
21 -6.404 -370.588
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-156.928 -99.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 68.032 -184.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.806.662 -4.125.950
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-205.000 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
14 -2.698 -155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
346.579 144.511
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
346.579 144.511
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.945.543 -4.065.306
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.945.543 -4.065.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.901.516 -3.301.596
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.143.217 831.049
Kredilerden Nakit Girişleri
1.519.235 831.049
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.623.982 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.583.224 -3.222.944
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.523.608 -3.222.944
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.059.616 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -788.732 -826
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
25 220.164 -1.572
Ödenen Faiz
-2.029.859 -1.062.115
Alınan Faiz
209.389 270.547
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -72.471 -115.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
474.517 161.389
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
45.049 48.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
519.566 209.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.898.092 3.688.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.417.658 3.898.092


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.946.070 4.494.536
Ticari Alacaklar
5.767.995 5.150.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.793 10.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.756.202 5.140.127
Diğer Alacaklar
75.875 67.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 75.875 67.434
Türev Araçlar
373.121 200.921
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 373.121 200.921
Stoklar
10 252.042 248.852
Peşin Ödenmiş Giderler
157.741 307.877
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 157.741 307.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
114.529 94.803
Diğer Dönen Varlıklar
352.471 333.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 352.471 333.813
ARA TOPLAM
12.039.844 10.898.852
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.077.205 10.936.213
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.693 11.995
Diğer Finansal Yatırımlar
14 14.693 11.995
Ticari Alacaklar
236.402 128.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 236.402 128.182
Diğer Alacaklar
35.529 38.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 35.529 38.480
Türev Araçlar
35.401 36.481
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 35.401 36.481
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 17.699 20.194
Maddi Duran Varlıklar
14.709.659 14.254.053
Arazi ve Arsalar
19 5.429.845 5.354.613
Binalar
19 568.368 589.539
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 8.032.833 7.700.048
Taşıtlar
19 9.411 9.727
Mobilya ve Demirbaşlar
19 157.659 129.830
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19 487.978 439.411
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 23.565 30.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
2,7 1.365.525 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.327.797 9.783.039
Şerefiye
16 44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
20 3.860.337 3.276.138
Markalar
20 273 40.877
Lisanslar
20 2.696.075 3.001.078
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.726.168 3.420.002
Peşin Ödenmiş Giderler
12.555 71.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 12.555 71.927
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.076.742 896.513
Diğer Duran Varlıklar
79 21.434
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
79 21.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.832.081 25.262.298
TOPLAM VARLIKLAR
39.909.286 36.198.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.334.908 52.216
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.334.908 52.216
Banka Kredileri
5 1.321.487 52.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.421 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.074.073 6.708.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.074.073 6.708.159
Banka Kredileri
5 4.674.762 4.106.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 326.743 631
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 72.568 2.601.235
Ticari Borçlar
4.391.697 3.845.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 87 110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.391.610 3.845.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 190.217 166.317
Diğer Borçlar
1.132.953 1.103.749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 205.066 204.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 927.887 898.957
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
372.984 331.150
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 372.984 331.150
Türev Araçlar
537.353 648.934
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 537.353 648.934
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 75.238 6.465
Kısa Vadeli Karşılıklar
451.100 476.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 223.552 230.191
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 227.548 246.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
133.124 157.771
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 133.124 157.771
ARA TOPLAM
13.693.647 13.496.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.693.647 13.496.359
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.374.174 13.161.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.374.174 13.161.043
Banka Kredileri
5 7.762.066 10.882.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 800.597 1.963
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 5.811.511 2.276.610
Diğer Borçlar
38.881 227.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 170.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 38.881 57.428
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
637.851 537.281
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 637.851 537.281
Türev Araçlar
173.362 84.004
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 173.362 84.004
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.052.974 915.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.044.645 907.172
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 8.329 8.167
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 380.175 205.257
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
115.369 118.033
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 115.369 118.033
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.772.786 15.248.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.466.433 28.744.908
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.442.853 7.453.603
Ödenmiş Sermaye
22 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 -239.752 -239.752
Pay Bazlı Ödemeler (-)
22,23 9.528 9.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.526.468 3.720.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.659.287 3.655.466
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.351.897 4.283.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -692.610 -628.350
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22 -132.819 64.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-692.933 -469.250
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 471.382 417.238
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-842.461 -535.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 -438.864 -185.382
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 -403.597 -350.099
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
22 -321.854 -351.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.355.969 2.355.969
Yasal Yedekler
2.355.969 2.355.969
Diğer Yedekler
22 -1.320.942 -1.320.942
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-102.268 1.288.993
Net Dönem Karı veya Zararı
2.406.783 -1.391.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.442.853 7.453.603
TOPLAM KAYNAKLAR
39.909.286 36.198.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 -278.033 1.135.532 4.803.474 4.803.474
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-183.107 431.494
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-183.107 431.494
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -183.107 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 153.461 1.135.532
Transferler
1.135.532 -1.135.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.283.816 -101.767 247.959 198.318 -97.015 -138.914 -351.007 -1.391.261 2.650.129 2.650.129
Dönem Karı (Zararı)
-1.391.261 -1.391.261 -1.391.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.283.816 -101.767 247.959 198.318 -97.015 -138.914 -351.007
Sermaye Arttırımı
4.041.390 4.041.390
Kar Payları
-1.391.261 -1.391.261 -1.391.261
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603
Transferler
-1.391.261 1.391.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.081 -64.260 -197.671 54.144 -253.482 -53.498 29.153 2.406.783 1.989.250 1.989.250
Dönem Karı (Zararı)
2.406.783 2.406.783 2.406.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.081 -64.260 -197.671 54.144 -253.482 -53.498 29.153 -417.533 -417.533
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 -1.320.942 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.406.783 -1.391.261
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-193.850 4.430.008
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 76.021 4.758.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -79.715 -126.172
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
-247.089 309.949
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 56.933 -511.769
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-7.940 -474.184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.455 24.405
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
49.418 -61.990
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-223.683 -388.618
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.144 198.318
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
54.144 198.318
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-316.852 -121.269
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-316.852 -121.269
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.872 -173.643
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-66.872 -173.643
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.441 -438.759
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
36.441 -438.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 69.456 146.735
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
63.370 24.254
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13.374 34.729
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-7.288 87.752
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-417.533 4.041.390
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.989.250 2.650.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.989.250 2.650.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818682


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4350 Değişim: 0,19%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1956 Değişim: 0,21%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2037
Açılış: 10,1746
492,73 Değişim: 0,25%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 493,29
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.