KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2018 - 18:23
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 19 9.636.715 8.807.984 4.950.692 4.500.509
Satışların Maliyeti
-5.292.331 -4.868.304 -2.773.018 -2.473.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.344.384 3.939.680 2.177.674 2.026.992
BRÜT KAR (ZARAR)
4.344.384 3.939.680 2.177.674 2.026.992
Genel Yönetim Giderleri
-798.746 -840.854 -408.169 -359.845
Pazarlama Giderleri
-1.223.531 -1.133.709 -622.105 -628.545
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-80.873 -57.574 -45.524 -30.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
126.721 135.483 56.276 46.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-271.258 -183.732 -169.508 -46.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.096.697 1.859.294 988.644 1.008.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
70.881 59.241 30.804 34.881
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-595 -4.292 -30 -530
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-165.356 -221.506 -79.864 -107.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.001.627 1.692.737 939.554 934.456
Finansman Gelirleri
625.148 456.753 371.381 237.962
Finansman Giderleri
-3.624.101 -776.822 -2.415.971 15.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 -997.326 1.372.668 -1.105.036 1.188.119
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
164.991 -417.215 216.425 -298.330
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-26.767 -437.685 47.580 -318.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
191.758 20.470 168.845 20.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-832.335 955.453 -888.611 889.789
DÖNEM KARI (ZARARI)
-832.335 955.453 -888.611 889.789
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-832.335 955.453 -888.611 889.789
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 4 -0,23780000 0,27300000 -0,25390000 0,25420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 4 -0,23780000 0,27300000 -0,25390000 0,25420000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -493.990 -1.320.942 99.405 -113.620 -131.944 2.355.969 446.307 -724.340 3.386.621 3.386.621
Transferler
-724.340 724.340 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.462 50.936 -9.537 -28.531 955.453 957.859 957.859
Dönem Karı (Zararı)
955.453 955.453 955.453
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.462 50.936 -9.537 -28.531 2.406 2.406
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -504.452 -1.320.942 150.341 -123.157 -160.475 2.355.969 -278.033 955.453 4.344.480 4.344.480
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 -278.033 1.135.532 4.555.087 4.555.087
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
306.382 306.382 306.382
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
306.382 306.382 306.382
Diğer Düzeltmeler
9.528 -526.583
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.500.000 -239.752 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 28.349 1.135.532 4.861.469 4.861.469
Transferler
1.135.532 -1.135.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.714 90.614 84.841 -74.009 -832.335 -786.603 -786.603
Dönem Karı (Zararı)
-832.335 -832.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.714 90.614 84.841 -74.009 45.732 45.732
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -582.297 -1.320.942 -3.526 -285.194 2.355.969 1.163.881 -832.335 4.074.866 4.074.866


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.449.360 1.929.614
Dönem Karı (Zararı)
-832.335 955.453
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-832.335 955.453
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.028.935 2.503.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.787.455 1.450.927
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
166.342 274.914
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
217.687 221.506
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
250 10.951
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
735 42.457
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-52.330 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
194.442 141.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
171.637 126.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.805 14.833
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 88
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
289.779 165.206
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
286.995 152.331
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.784 12.875
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.009.134 268.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-142.576 -115.250
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-142.576 -115.250
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-164.991 417.215
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-40.365 -43.566
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.285 -54.949
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-70.285 -54.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.382.595 -1.202.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-446.048 -504.674
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.013 -7.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-435.035 -496.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.967 -64.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.967 -64.684
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-107.462 -42.031
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.014.845 -569.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.582 -6.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.012.263 -562.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.793 -21.736
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
151.793 -21.736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.814.005 2.256.613
Alınan Faiz
54.266 50.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -256.187 -235.949
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -178.588 -38.620
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-62.927 -128.533
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
78.791 25.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.460.299 -2.032.756
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-205.000 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-155 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.553 64.332
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.553 64.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.339.697 -1.892.088
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.339.697 -1.892.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-712.691 -774.776
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
642.472 731.863
Kredilerden Nakit Girişleri
642.472 731.863
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.119.298 -1.384.507
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.119.298 -1.384.507
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15 -2
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-548 35.439
Ödenen Faiz
-302.188 -216.198
Alınan Faiz
120.157 82.598
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-53.271 -23.969
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
276.370 -877.918
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.018 9.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
282.388 -868.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.688.104 2.616.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.970.492 1.748.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-832.335 955.453 -888.611 889.789
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.714 -10.462 -43.725 -3.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -69.057 -12.995 -54.071 -3.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.343 2.533 10.346 681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13.343 2.533 10.346 681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
101.446 12.868 40.383 -13.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
90.614 50.936 62.183 17.349
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
90.614 50.936 62.183 17.349
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
106.051 -11.921 24.256 -22.673
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 106.051 -11.921 24.256 -22.673
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.511 -35.664 -51.506 -15.907
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-92.511 -35.664 -51.506 -15.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.708 9.517 5.450 7.716
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-21.210 2.384 -4.851 4.534
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18.502 7.133 10.301 3.182
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.732 2.406 -3.342 -16.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-786.603 957.859 -891.953 873.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-786.603 957.859 -891.953 873.222


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.303.801 4.100.204
Ticari Alacaklar
5.001.860 4.816.541
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 34.720 23.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.967.140 4.792.834
Diğer Alacaklar
85.229 57.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
85.229 57.894
Türev Araçlar
628.701 557.712
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
16 628.701 557.712
Stoklar
311.190 203.978
Peşin Ödenmiş Giderler
456.144 343.332
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
456.144 343.332
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
66.732 33.884
Diğer Dönen Varlıklar
258.356 415.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 258.356 415.488
ARA TOPLAM
11.112.013 10.529.033
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.149.374 10.566.394
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.995 11.840
Diğer Finansal Yatırımlar
11.995 11.840
Ticari Alacaklar
110.301 91.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 110.301 91.197
Diğer Alacaklar
34.792 33.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.792 33.837
Türev Araçlar
105.574 59.006
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
16 105.574 59.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21.285 22.376
Maddi Duran Varlıklar
8.982.840 9.115.520
Arazi ve Arsalar
116.568 118.116
Binalar
822.854 861.229
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.919.464 6.997.273
Taşıtlar
6.584 6.810
Mobilya ve Demirbaşlar
126.611 148.735
Yapılmakta Olan Yatırımlar
965.458 950.365
Diğer Maddi Duran Varlıklar
25.301 32.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.331.775 8.482.480
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
3.045.400 2.854.732
Markalar
61.179 81.481
Lisanslar
3.151.991 3.305.303
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.028.261 2.196.020
Peşin Ödenmiş Giderler
74.074 68.935
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
74.074 68.935
Ertelenmiş Vergi Varlığı
668.690 660.707
Diğer Duran Varlıklar
10.182 36.243
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.182 36.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.351.508 18.582.141
TOPLAM VARLIKLAR
30.500.882 29.148.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.757 66.714
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.757 66.714
Banka Kredileri
7 50.757 66.714
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.792.018 2.419.948
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.792.018 2.419.948
Banka Kredileri
7 3.498.418 2.395.531
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
635 617
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 2.292.965 23.800
Ticari Borçlar
3.158.581 4.068.884
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 4.908 2.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.153.673 4.066.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 255.361 175.712
Diğer Borçlar
810.319 844.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
810.319 844.592
Türev Araçlar
132.387 192.052
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
16 132.387 192.052
Ertelenmiş Gelirler
421.589 226.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
421.589 226.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.530 24.344
Kısa Vadeli Karşılıklar
580.229 596.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 119.935 162.906
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 460.294 433.238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
59.029 46.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 59.029 46.327
ARA TOPLAM
11.262.800 8.661.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.262.800 8.661.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.415.671 14.005.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.415.671 14.005.076
Banka Kredileri
7 11.162.138 10.270.506
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.046 1.982
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 2.251.487 3.732.588
Diğer Borçlar
200.206 375.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
200.206 375.233
Türev Araçlar
47.157 117.389
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
16 47.157 117.389
Ertelenmiş Gelirler
554.223 367.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
554.223 367.201
Uzun Vadeli Karşılıklar
850.228 821.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 842.120 813.393
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 8.108 8.035
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
95.731 245.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.163.216 15.931.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.426.016 24.593.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.074.866 4.555.087
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Pay Bazlı Ödemeler (-)
9.528 9.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-582.297 -526.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-582.297 -526.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-582.297 -526.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.814 -80.632
Yabancı Para Çevrim Farkları
309.534 218.920
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-288.720 -299.552
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.526 -88.367
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-285.194 -211.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.355.969 2.355.969
Yasal Yedekler
2.355.969 2.355.969
Diğer Yedekler
-1.320.942 -1.320.942
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.163.881 -278.033
Net Dönem Karı veya Zararı
-832.335 1.135.532
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.074.866 4.555.087
TOPLAM KAYNAKLAR
30.500.882 29.148.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697447


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.