KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.12.2020 - 19:17
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.06.2019 - 31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı çağrısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2020
Karar Tarihi 07.12.2020
Genel Kurul Tarihi 06.01.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.(Mazars)'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile seçimi hakkında karar alınması ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1 maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi,
10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
16 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin, 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,
18 - Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta ile yapılan 11.06.2020 tarihli sulh ve ibra protokolünün 3.6 ncı maddesi gereğince, ilgili protokolün genel kurulun onayına sunulması,
19 - Şirketimizin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması ...(Detaylar ekte yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanı, genel kurul ilan metninde 19. gündem maddesinde ve aşağıda yer alan ek açıklamalar bölümünde bulunmaktadır.)
20 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Sportif GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 06.01.2021 tarihli Olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı...pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 07.12.2020 tarihli kararı ile
- Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Ocak 2021 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
- 06 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2019-31.05.2020 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
- Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,
karar verilmiştir.
Yukarıda verilmiş olan Olağan Genel Kurul gündem maddelerinden 19. madde karakter kısıtlaması sebebiyle özet olarak verilmiştir.
''19. Madde : Şirketimizin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması 01 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması bunlardan herhangi birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, ''
01.06.2019 - 31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891921


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.380 Değişim: 0,36% Hacim : 12.441 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.405
Açılış: 2.389
17,2201 Değişim: 1,45%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,2284
Açılış: 16,9735
17,6226 Değişim: 0,89%
Düşük 17,4096 06.07.2022 Yüksek 17,6972
Açılış: 17,4675
978,35 Değişim: 1,61%
Düşük 962,29 06.07.2022 Yüksek 980,96
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.