KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 23:28
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.554.667 -87.305.997
Dönem Karı (Zararı)
-230.875.951 -11.691.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
245.470.269 174.326.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 49.489.194 43.573.878
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.186.820 445.969
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.186.820 445.969
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.335.632 -176.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
569.094 199.149
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 766.538 -375.845
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
193.419.118 125.150.265
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -4.089.821 -433.066
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 197.301.953 125.564.691
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 552.825 323.853
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -345.839 -305.213
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.978.844 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30 -4.978.844 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 3.018.349 5.333.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.960.349 -249.941.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.855.241 -37.929.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.855.241 -37.929.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.650.776 -24.398.872
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.263.694 -29.247.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.612.918 4.848.179
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -4.715.815 -2.112.737
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 15.339.204 -22.123.914
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.259.028 -153.306.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -42.452.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.259.028 -110.854.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.174.928 9.011.196
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.641.923 -14.174.124
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.641.923 -14.174.124
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -11.928.255 -337.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.852.783 -4.569.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.852.783 -4.569.592
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.554.667 -87.305.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-221.680.992 -440.891
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
18 -160.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.886.517 36.497.778
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.886.517 36.497.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.838.636 -36.938.669
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.453.921 -5.184.101
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -140.384.715 -31.754.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.728.873 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.005.313 84.949.136
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
265.307.723 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 265.307.723 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.421 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 674.421 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.896.642 225.001.626
Kredilerden Nakit Girişleri
213.896.642 225.001.626
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.661.341 -16.696.310
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.661.341 -16.696.310
Ödenen Faiz
27 -197.301.953 -125.564.691
Alınan Faiz
26 4.089.821 433.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.775.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.878.988 -2.797.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.878.988 -2.797.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.639.261 5.437.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.518.249 2.639.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -332.534 13.213.428 46.924.504 -759.754.436 -73.873.296 -528.363.653 -528.363.653
Transferler
-73.873.296 73.873.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.922 -11.691.195 -12.123.117 -12.123.117
Dönem Karı (Zararı)
-11.691.195 -11.691.195 -11.691.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.922 -431.922 -431.922
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
274.350 1.501.097 1.775.447 1.775.447
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 -97.650 9.437.000 -764.456 13.213.428 46.924.504 -832.126.635 -11.691.195 -538.711.323 -538.711.323
Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -97.650 9.437.000 -764.456 13.213.428 46.924.504 -832.126.635 -11.691.195 -538.711.323 -538.711.323
Transferler
-11.691.195 11.691.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.470.000 -164.787 -230.875.951 -178.570.738 -178.570.738
Dönem Karı (Zararı)
-230.875.951 -230.875.951 -230.875.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.470.000 -164.787 51.540.757 51.540.757
Sermaye Arttırımı
263.609.369 1.698.354 265.307.723 265.307.723
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
97.650 576.771 674.421 674.421
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 3.050 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -929.243 13.213.428 46.924.504 -843.241.059 -230.875.951 -611.299.917 -611.299.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2021 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 60.518.249 2.639.261
Finansal Yatırımlar
823.243 8.007.401
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 823.243 8.007.401
Ticari Alacaklar
6 70.585.401 127.180.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
70.585.401 127.180.286
Diğer Alacaklar
49.300.524 30.088.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 48.510.745 29.247.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 789.779 841.053
Stoklar
9 18.359.768 13.643.953
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.180.883 7.450.863
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.214.035 932.784
ARA TOPLAM
204.982.103 189.942.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
204.982.103 189.942.652
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 7.286.489 620.772
Maddi Duran Varlıklar
13 75.958.294 13.863.606
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 122.143.311 133.875.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 419.230.290 326.738.061
Peşin Ödenmiş Giderler
11 489.505 826.508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
625.107.889 475.924.479
TOPLAM VARLIKLAR
830.089.992 665.867.131
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.446.273 13.044.267
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.446.273 13.044.267
Banka Kredileri
5 12.446.273 13.044.267
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.133.463 72.383.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 33.133.463 72.383.046
Banka Kredileri
5 32.291.686 71.899.379
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
841.777 483.667
Ticari Borçlar
7 77.357.546 40.112.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
77.357.546 40.112.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 117.618.475 120.792.100
Diğer Borçlar
8 39.614.447 27.740.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
39.614.447 27.740.790
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 27.347.990 31.044.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.347.990 31.044.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 3.570.638 5.000.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.739.778 10.969.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
901.520 469.477
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.838.258 10.500.161
ARA TOPLAM
314.828.610 321.087.661
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.828.610 321.087.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.030.308.981 837.557.478
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.030.308.981 837.557.478
Banka Kredileri
5 1.028.146.393 836.705.405
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.162.588 852.073
Ticari Borçlar
7 26.131.434 1.136.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.131.434 1.136.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 4.341.089 4.419.107
Diğer Borçlar
8 53.281.885 25.299.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.281.885 25.299.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.564.881 13.796.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.312.064 933.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.312.064 933.511
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 5.620.965 348.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.126.561.299 883.490.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.441.389.909 1.204.578.454
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-611.299.917 -538.711.323
Ödenmiş Sermaye
18 500.000.000 236.390.631
Sermaye Düzeltme Farkları
18 3.050 3.050
Geri Alınmış Paylar (-)
18 0 -97.650
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.698.354 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -150.563.000 9.437.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.540.757 -764.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.540.757 -764.456
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 52.470.000 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-929.243 -764.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 13.213.428 13.213.428
Diğer Yedekler
18 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -843.241.059 -832.126.635
Net Dönem Karı veya Zararı
-230.875.951 -11.691.195
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-611.299.917 -538.711.323
TOPLAM KAYNAKLAR
830.089.992 665.867.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 359.157.302 390.978.461
Satışların Maliyeti
20 -431.052.922 -311.898.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-71.895.620 79.080.092
BRÜT KAR (ZARAR)
-71.895.620 79.080.092
Genel Yönetim Giderleri
21 -21.494.727 -17.416.431
Pazarlama Giderleri
22 -11.495.545 -10.119.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 96.011.162 79.138.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -119.219.873 -67.310.476
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-128.094.603 63.371.660
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 94.176.119 103.858.149
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.394.758 -7.101.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.313.242 160.128.279
Finansman Gelirleri
26 7.476.003 22.342.851
Finansman Giderleri
27 -200.020.363 -188.829.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-227.857.602 -6.357.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.018.349 -5.333.310
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -3.570.638 -5.000.420
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 552.289 -332.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-230.875.951 -11.691.195
DÖNEM KARI (ZARARI)
-230.875.951 -11.691.195
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-230.875.951 -11.691.195
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,65730000 -0,04950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.305.213 -431.922
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 52.470.000 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -164.787 -431.922
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.305.213 -431.922
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-178.570.738 -12.123.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-178.570.738 -12.123.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956598


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8217 Değişim: -0,50%
Düşük 8,8073 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3328 Değişim: -0,97%
Düşük 10,3104 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
497,27 Değişim: -0,36%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.