KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2021 - 23:38
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -332.534 13.213.428 46.924.504 -759.754.436 -73.873.296 -528.363.653 0 -528.363.653
Transferler
-73.873.296 73.873.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.47 85.212.800 0 85.212.800
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.473 -87.473 0 -87.473
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -420.007 13.213.428 46.924.504 -833.627.732 85.212.800 -443.238.326 -443.238.326
Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -97.650 9.437.000 -764.456 13.213.428 46.924.504 -832.126.635 -11.691.196 -538.711.323 0 -538.711.323
Transferler
-11.691.196 11.691.196
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.470.000 45.149 -102.849.550 -50.334.401 0 -50.334.401
Dönem Karı (Zararı)
-102.849.550 -102.849.550 0 -102.849.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.470.000 45.149 52.515.149 0 52.515.149
Sermaye Arttırımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-160.000.000 -160.000.000 0 -160.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
97.650 576.768 674.418 0 674.418
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 0 -150.563.000 52.470.000 -719.307 13.213.428 46.924.504 -843.241.062 -102.849.550 -748.371.306 0 -748.371.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.132.137 -92.967.551
Dönem Karı (Zararı)
-102.849.550 85.212.800
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
120.810.571 101.192.588
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.801.291 27.375.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
325.852 -59.156
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 325.852 -59.156
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
643.737 -3.403.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.483 46.338
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 638.254 -3.449.992
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.075.432 73.110.481
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-113.480 -169.178
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
99.525.924 73.369.180
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 191.355 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 -528.367 -89.521
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 626.690
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.978.844 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.978.844 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.950.498 3.543.222
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.007.395 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.007.395 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
126.171.116 -279.372.939
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.958.064 -98.384.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.958.064 -98.384.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.225.450 -13.247.091
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.559.424 -16.954.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.333.974 3.706.966
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.117.639 -3.079.147
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.707.570 -34.082.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.744.630 -133.693.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -42.668.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
63.744.630 -91.025.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.969.246 -55.798.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.215.202 4.965.209
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.089.510
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.215.202 2.875.699
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
57.547.060 53.914.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.310.925 32.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.310.925 32.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.132.137 -92.967.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-245.364.117 -2.901.359
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-160.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.395 31.948.085
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.395 31.948.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -85.513.523 -34.849.444
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.602.868 -5.253.673
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -81.910.655 -29.595.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-857.989 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.940.583 144.120.516
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.418 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 674.418 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.699.016 255.080.104
Kredilerden Nakit Girişleri
173.699.016 255.080.104
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.818.454
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.818.454
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.246.121 -4.941.132
Ödenen Faiz
-36.300.210 -73.369.180
Alınan Faiz
113.480 169.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.708.603 48.251.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.708.603 48.251.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.639.261 7.641.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.347.864 55.893.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2020 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 36.347.864 2.639.261
Finansal Yatırımlar
696.476 8.007.401
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 696.476 8.007.401
Ticari Alacaklar
7 82.705.015 127.180.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
82.705.015 127.180.286
Diğer Alacaklar
47.656.070 30.088.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 46.806.475 29.247.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
849.595 841.053
Stoklar
21.761.592 13.643.953
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.130.427 7.450.863
Diğer Dönen Varlıklar
377.524 932.784
ARA TOPLAM
199.674.968 189.942.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
199.674.968 189.942.652
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6.557.989 620.772
Maddi Duran Varlıklar
8 74.036.256 13.863.606
Kullanım Hakkı Varlıkları
128.798.750 133.875.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 390.409.146 326.738.061
Peşin Ödenmiş Giderler
9 516.156 826.508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
600.318.297 475.924.479
TOPLAM VARLIKLAR
799.993.265 665.867.131
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 186.743.283 13.044.267
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
162.439.798 72.383.046
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
162.439.798 72.383.046
Banka Kredileri
6 161.724.429 71.899.379
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
715.369 483.667
Ticari Borçlar
10 76.342.845 40.112.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 76.342.845 40.112.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
87.171.589 120.792.100
Diğer Borçlar
46.794.674 27.740.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
46.794.674 27.740.790
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
87.801.143 31.044.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.203.527 5.000.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.067.818 10.969.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
543.980 469.477
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.523.838 10.500.161
ARA TOPLAM
661.564.677 321.087.661
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
661.564.677 321.087.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
812.340.300 837.557.478
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
812.340.300 837.557.478
Banka Kredileri
6 810.106.069 836.705.405
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.234.231 852.073
Ticari Borçlar
10 28.122.747 1.136.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 28.122.747 1.136.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.944.856 4.419.107
Diğer Borçlar
20.927.653 25.299.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.927.653 25.299.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.587.043 13.796.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
944.858 933.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
944.858 933.511
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 5.932.437 348.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
886.799.894 883.490.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.548.364.571 1.204.578.454
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-748.371.306 -538.711.323
Ödenmiş Sermaye
11 236.390.631 236.390.631
Sermaye Düzeltme Farkları
11 3.050 3.050
Geri Alınmış Paylar (-)
11 0 -97.650
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-150.563.000 9.437.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.750.693 -764.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.750.693 -764.456
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52.470.000 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-719.307 -764.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 13.213.428 13.213.428
Diğer Yedekler
46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -843.241.062 -832.126.635
Net Dönem Karı veya Zararı
-102.849.550 -11.691.195
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-748.371.306 -538.711.323
TOPLAM KAYNAKLAR
799.993.265 665.867.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 230.285.672 318.999.535 158.440.836 101.520.999
Satışların Maliyeti
12 -174.454.536 -156.071.169 -113.309.438 -80.355.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.831.136 162.928.366 45.131.398 21.165.196
BRÜT KAR (ZARAR)
55.831.136 162.928.366 45.131.398 21.165.196
Genel Yönetim Giderleri
13 -17.596.119 -8.331.358 -12.814.415 -1.386.533
Pazarlama Giderleri
14 -5.256.037 -5.898.292 -3.037.341 -2.807.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 52.314.028 24.269.567 36.807.315 5.218.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -88.933.392 -22.032.566 -71.193.438 -4.164.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.640.384 150.935.717 -5.106.481 18.024.748
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 4.978.844 0 4.978.844 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.338.460 150.935.717 -127.637 18.024.748
Finansman Gelirleri
-101.553.554 -80.446.498 -48.513.395 -55.837.683
Finansman Giderleri
316.042 18.266.803 253.613 7.150.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-99.899.052 88.756.022 -48.387.419 -30.662.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.950.498 -3.543.222 -1.532.765 -1.218.116
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.203.527 -3.372.699 -949.979 -1.132.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 253.029 -170.523 -582.786 -85.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -102.849.550 85.212.800 -49.920.184 -31.880.310
DÖNEM KARI (ZARARI)
-102.849.550 85.212.800 -49.920.184 -31.880.310
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-102.849.550 85.212.800 -49.920.184 -31.880.310
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.515.149 -87.473 52.414.242 -94.873
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52.470.000 0 52.470.000 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.149 -87.473 -55.758 -94.873
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.515.149 -87.473 52.414.242 -94.873
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.334.401 85.125.327 2.494.058 -31.975.183
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-50.334.401 85.125.327 2.494.058 -31.975.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911548


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.483 Değişim: -2,30% Hacim : 33.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.483 24.02.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.507
7,1641 Değişim: -0,08%
Düşük 7,1604 25.02.2021 Yüksek 7,1714
Açılış: 7,1695
8,7201 Değişim: -0,07%
Düşük 8,7163 25.02.2021 Yüksek 8,7371
Açılış: 8,7262
415,91 Değişim: 0,06%
Düşük 415,28 25.02.2021 Yüksek 416,25
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.