KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2020 - 20:16
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 13.144.076 -131.519 -580.883.520 0 -580.883.520
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-6.397.797 -6.397.797 0 -6.397.797
Transferler
-292.463.607 292.463.607
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.668 -63.212.348 -63.270.016 -63.270.016
Dönem Karı (Zararı)
-63.212.348 -63.212.348 0 -63.212.348
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.668 -57.668 0 -57.668
Sermaye Avansı
12.402.403 12.402.403 0 12.402.403
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.050 12.402.403 -189.187 13.144.076 46.924.504 -747.221.428 -63.212.348 -638.148.930 0 -638.148.930
Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 -332.533 13.144.076 46.924.504 -750.061.980 -66.013.568 -520.317.820 0 -520.317.820
Transferler
-66.013.568 66.013.568
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-243.594 23.228.253 22.984.659 0 22.984.659
Dönem Karı (Zararı)
23.228.253 23.228.253 0 23.228.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-243.594 -243.594 0 -243.594
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 -576.127 13.144.076 46.924.504 -816.075.548 23.228.253 -497.333.161 0 -497.333.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.921.686 41.129.885
Dönem Karı (Zararı)
23.228.253 -63.212.348
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
169.944.415 159.947.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 43.900.017 35.056.166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
43.794 53.726
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 43.794 53.726
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.430.771 -36.770.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-19.221 -57.668
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.449.992 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -36.713.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
123.607.465 90.035.950
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-409.340 -12.722.393
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
123.940.588 103.594.459
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 167.391 1.195.100
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -91.174 -2.031.216
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.037.632 58.015.491
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -6.397.797
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 19.955.157
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 19.955.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-231.094.354 -55.605.716
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.161.749 -31.548.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.366.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.794.809 -31.548.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-381.474 -24.920.097
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -24.912.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-381.474 -8.025
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.081.651 5.316.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.984.068 -10.328.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.162.494 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.821.574 -10.328.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.794.616 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.196.104 -1.674.782
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.196.104 -1.674.782
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
37.369.595 1.564.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-864.287 5.985.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-864.287 10.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 5.974.592
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.921.686 41.129.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-429.290 -4.687.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.657.851 13.654.824
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.657.851 13.654.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.087.141 -17.516.617
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.252.370 -1.020.126
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.834.771 -16.496.491
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -825.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.590.185 -28.809.305
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.402.403
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.402.403
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
255.180.327 117.923.120
Kredilerden Nakit Girişleri
255.180.327 117.923.120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.862.147 -104.975.838
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.862.147 -104.975.838
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.196.747 0
Ödenen Faiz
-123.940.588 -103.594.459
Alınan Faiz
409.340 12.722.393
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 0 36.713.076
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.760.791 7.633.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -1.760.791 7.633.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.252.594 6.367.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.491.803 14.000.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 29.02.2020 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.491.803 5.252.594
Finansal Yatırımlar
4 2.486.763 2.204.707
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 2.486.763 2.204.707
Ticari Alacaklar
117.193.765 57.113.401
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.366.940 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
106.826.825 57.113.401
Diğer Alacaklar
391.968 10.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
391.968 10.494
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.811.157 10.477.216
Diğer Dönen Varlıklar
607.542 25.311
ARA TOPLAM
134.982.998 75.083.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.982.998 75.083.723
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 660.000 19.789.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 660.000 19.789.800
Maddi Duran Varlıklar
6.221.861 3.475.409
Kullanım Hakkı Varlıkları
135.926.865 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
337.547.776 372.530.576
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.154.325 109.333.480
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
482.510.827 505.129.265
TOPLAM VARLIKLAR
617.493.825 580.212.988
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 43.215 130.525.117
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 57.949.628 153.983.045
Ticari Borçlar
9 34.367.227 137.667.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 48.253.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.367.227 89.414.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
68.888.556 108.842.949
Diğer Borçlar
18.894.792 30.042.891
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.894.792 30.042.891
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.928.920 14.530.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.974.836 49.382.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
229.250 266.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.745.586 49.116.037
ARA TOPLAM
225.047.174 624.974.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.047.174 624.974.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 825.189.413 428.355.914
Ticari Borçlar
9 9.376.440 4.575.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.376.440 4.575.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.358.489 5.050.829
Diğer Borçlar
26.963.924 30.767.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.963.924 30.767.724
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.376.450 6.405.369
Uzun Vadeli Karşılıklar
515.096 401.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
515.096 401.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
889.779.812 475.555.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.114.826.986 1.100.530.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-497.333.161 -520.317.820
Ödenmiş Sermaye
10 236.390.631 236.390.631
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.050 3.050
Geri Alınmış Paylar (-)
-372.000 -372.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-576.127 -332.533
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-576.127 -332.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-576.127 -332.533
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.144.076 13.144.076
Diğer Yedekler
10 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -816.075.548 -750.061.980
Net Dönem Karı veya Zararı
23.228.253 -66.013.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-497.333.161 -520.317.820
TOPLAM KAYNAKLAR
617.493.825 580.212.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 358.849.247 254.009.444 79.903.627 66.927.255
Satışların Maliyeti
11 -221.935.917 -217.937.932 -81.461.788 -69.165.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.913.330 36.071.512 -1.558.161 -2.238.578
BRÜT KAR (ZARAR)
136.913.330 36.071.512 -1.558.161 -2.238.578
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.926.813 -15.655.787 -4.149.090 -4.274.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 38.584.243 66.596.444 16.067.325 14.814.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -30.240.047 -70.142.845 -9.471.738 -27.749.366
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.330.713 16.869.324 888.336 -19.448.855
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.330.713 16.869.324 888.336 -19.448.855
Finansman Gelirleri
22.069.990 -103.594.459 3.939.959 -25.878.466
Finansman Giderleri
-131.172.450 23.512.787 -51.455.227 14.191.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.228.253 -63.212.348 -46.626.932 -31.135.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.228.253 -63.212.348 -46.626.932 -31.135.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.228.253 -63.212.348 -46.626.932 -31.135.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.228.253 -63.212.348 -46.626.932 -31.135.725
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,09830000 -0,63210000 -0,19720000 -0,31130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-243.594 -57.668 -156.120 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-243.594 -57.668 -156.120 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-243.594 -57.668 -156.120 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.984.659 -63.270.016 -46.783.052 -31.135.725
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.984.659 -63.270.016 -46.783.052 -31.135.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841266


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.911 Değişim: 1,67% Hacim : 27.174 Mio.TL Son veri saati : 17:39
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7346 Değişim: 0,52%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5197 Değişim: 0,07%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
781,85 Değişim: 0,35%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.