KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 20:36
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 179.467 13.144.076 46.924.504 -338.521.286 -120.062.997 -298.333.186 0 -298.333.186
Transferler
-120.062.997 120.062.997 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.778 -164.558.686 -164.558.686 0 -164.565.464
Dönem Karı (Zararı)
-164.558.686 -164.558.686 0 -164.558.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.778 -6.778
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.050 172.689 13.144.076 46.924.504 -458.584.283 -164.558.686 -462.898.650 0 -462.898.650
Cari Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 -448.360.024 -292.463.607 -580.883.520 0 -580.883.520
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-6.397.797 -6.397.797 0 -6.397.797
Transferler
-292.463.607 292.463.607
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.668 -63.212.348 -63.270.016 0 -63.270.016
Dönem Karı (Zararı)
-63.212.348 -63.212.348 0 -63.212.348
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.668 -57.668 0 -57.668
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
12.402.403 12.402.403 0 12.402.403
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.050 -189.187 13.144.076 46.924.504 -747.221.428 -63.212.348 -638.148.930 0 -638.148.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Önceki Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.129.885 68.538.427
Dönem Karı (Zararı)
-63.212.348 -164.558.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.947.949 151.227.331
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.056.166 44.585.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.726 -1.370.166
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
53.726 -1.370.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-36.770.744 22.800.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-57.668 175.459
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-36.713.076 22.625.138
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
90.035.950 37.558.662
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.722.393 45.614.757
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
103.594.459 -8.515.517
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.195.100 857.959
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.031.216 -398.537
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.015.491 43.957.901
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-6.397.797 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.955.157 3.694.775
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19.955.157 3.694.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.605.716 81.869.782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.548.665 -111.656.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.410.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.548.665 -114.067.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.920.097 -19.304.597
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.912.072 -19.302.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.025 -2.043
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.316.144 -27.581.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.328.144 83.646.562
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.328.144 83.646.562
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.674.782 17.566.677
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.674.782 17.566.677
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.564.479 96.275.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.985.349 42.923.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.757 44.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.974.592 42.879.792
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.129.885 68.538.427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.687.062 -76.223.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.654.824 7.475.947
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.654.824 7.475.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.516.617 -83.933.696
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.020.126 -412.335
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.496.491 -83.521.361
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-825.269 234.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.809.305 8.464.777
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.402.403 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.402.403 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.923.120 119.821.963
Kredilerden Nakit Girişleri
117.923.120 119.821.963
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.975.838 -74.257.946
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.975.838 -74.257.946
Ödenen Faiz
-103.594.459 -45.614.757
Alınan Faiz
12.722.393 8.515.517
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.713.076 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.633.518 779.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.633.518 779.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.367.290 1.651.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.000.808 2.431.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2019 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.000.808 6.367.290
Finansal Yatırımlar
4 1.991.052 1.165.783
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 1.991.052 1.165.783
Ticari Alacaklar
6 74.659.810 44.359.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 74.659.810 44.359.972
Diğer Alacaklar
15.759 9.972
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 2.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.759 7.734
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.760.035 10.767.749
Diğer Dönen Varlıklar
21.603 32.360
ARA TOPLAM
101.449.067 62.703.126
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.449.067 62.703.126
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
16 106.157.576 81.243.266
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 106.157.576 81.243.266
Maddi Duran Varlıklar
7 3.706.123 3.230.852
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 85.070.510 136.695.311
Peşin Ödenmiş Giderler
8 111.687.375 116.995.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
306.621.584 338.165.234
TOPLAM VARLIKLAR
408.070.651 400.868.360
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 49.381.931 54.721.815
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 191.386.057 129.188.049
Ticari Borçlar
9 93.479.138 95.156.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 93.479.138 95.156.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
90.774.757 105.953.526
Diğer Borçlar
35.147.237 45.486.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.147.237 45.486.275
Ertelenmiş Gelirler
24.245.953 22.047.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
72.072.322 51.108.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
305.292 236.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
71.767.030 50.872.056
ARA TOPLAM
556.487.395 503.662.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
556.487.395 503.662.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 444.131.977 430.027.328
Ticari Borçlar
9 5.197.166 15.879.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.197.166 15.879.520
Diğer Borçlar
38.151.303 29.487.047
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.151.303 29.487.047
Ertelenmiş Gelirler
1.827.102 2.460.618
Uzun Vadeli Karşılıklar
424.638 235.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
424.638 235.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
489.732.186 478.089.652
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.046.219.581 981.751.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-638.148.930 -580.883.520
Ödenmiş Sermaye
10 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.050 3.050
Sermaye Avansı
12.402.403 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-189.187 -131.519
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.187 -131.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.187 -131.519
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.144.076 13.144.076
Diğer Yedekler
10 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -747.221.428 -448.360.024
Net Dönem Karı veya Zararı
-63.212.348 -292.463.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-638.148.930 -580.883.520
TOPLAM KAYNAKLAR
408.070.651 400.868.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Önceki Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2017 - 28.02.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 254.009.444 134.703.089 66.927.255 57.654.608
Satışların Maliyeti
11 -217.937.932 -216.697.308 -69.165.833 -80.578.385
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.071.512 -81.994.219 -2.238.578 -22.923.777
BRÜT KAR (ZARAR)
36.071.512 -81.994.219 -2.238.578 -22.923.777
Genel Yönetim Giderleri
12 -15.655.787 -6.681.166 -4.274.924 -2.337.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 66.596.444 92.826.128 14.814.013 44.002.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -70.142.845 -90.439.650 -27.749.366 -27.055.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.869.324 -86.288.907 -19.448.855 -8.314.290
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.869.324 -86.288.907 -19.448.855 -8.314.290
Finansman Gelirleri
23.512.787 14.542.013 14.191.596 7.790.909
Finansman Giderleri
-103.594.459 -92.811.792 -25.878.466 -14.083.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-63.212.348 -164.558.686 -31.135.725 -14.606.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.212.348 -164.558.686 -31.135.725 -14.606.638
DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.212.348 -164.558.686 -31.135.725 -14.606.638
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-63.212.348 -164.558.686
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5192 Değişim: -0,96%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0882 Değişim: -0,94%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
777,35 Değişim: -1,36%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.