KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 - 22:05
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 100.000.000 3.050 163.827 13.144.076 46.924.504 -221.445.726 -114.715.330 -175.925.599 -175.925.599
Transferler
-114.715.330 114.715.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.640 -112.198.968 -112.183.328
Dönem Karı (Zararı)
-112.198.968 -112.198.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.640 15.640
Dönem Sonu Bakiyeler
15 100.000.000 3.050 179.467 13.144.076 46.924.504 -336.161.056 -112.198.968 -288.108.927 -288.108.927
Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 179.467 13.144.076 46.924.504 -336.161.056 -112.198.968 -288.108.927 -288.108.927
Transferler
-112.198.968 112.198.968
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-310.986 -292.463.607 -292.774.593
Dönem Karı (Zararı)
-292.463.607 -292.463.607
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-310.986 -310.986
Dönem Sonu Bakiyeler
15 100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 -448.360.024 -292.463.607 -580.883.520 -580.883.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.253.840 -190.963.338
Dönem Karı (Zararı)
-292.463.607 -112.198.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
213.197.223 83.604.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 59.673.753 49.622.895
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-11 1.316.727 2.595.274
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -131.500 -914.768
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.448.227 7.096.948
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -3.586.906
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-19 31.663.627 -28.883.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 122.519 73.107
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 36.048.107 -902.165
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.506.999 -28.054.306
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.966.076 43.885.665
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -11.707.763 -5.858.162
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 58.133.131 49.682.472
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 1.504.359 171.089
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -963.651 -109.734
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
81.097.737 -24.252.168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 0 39.156.505
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 0 39.156.505
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17-18 -7.520.697 1.479.368
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17-18 -7.520.697 1.479.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
102.520.224 -162.368.545
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -226.241 210.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-19 -27.299.212 -9.511.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.588.189 -58.890.313
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.588.189 -58.890.313
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 8.879.747 -138.387.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-19 59.856.160 -19.128.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.420.787 30.047.318
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -10.980.322
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30.420.787 41.027.640
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -12.546.261 53.842.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-13-14 54.023.433 -20.550.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.253.840 -190.963.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.251.714 -41.218.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11-19 18.686.169 20.038.799
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11-19 18.686.169 20.038.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -84.937.883 -61.257.303
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -512.335 -2.940.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -84.425.548 -58.317.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.713.427 233.831.091
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
202.190.040 446.074.392
Kredilerden Nakit Girişleri
202.190.040 446.074.392
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.252.268 -172.005.897
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.252.268 -172.005.897
Ödenen Faiz
-61.224.345 -49.682.472
Alınan Faiz
20 0 5.858.162
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 0 3.586.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.715.553 1.649.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.715.553 1.649.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.651.737 2.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.367.290 1.651.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2018 Önceki Dönem 31.05.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.367.290 1.651.737
Finansal Yatırımlar
3 1.165.783 939.542
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
1.165.783 939.542
Ticari Alacaklar
5 44.359.972 18.433.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.410.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
44.359.972 16.022.899
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 9.972 9.972
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 2.238 2.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.734 7.734
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.767.749 9.630.673
Diğer Dönen Varlıklar
14 32.360 92.064
ARA TOPLAM
62.703.126 30.757.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.703.126 30.757.607
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 81.243.266 58.947.314
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 81.243.266 58.947.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 3.230.852 4.050.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 136.695.311 123.225.700
Peşin Ödenmiş Giderler
9 116.995.805 127.012.628
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
338.165.234 313.235.674
TOPLAM VARLIKLAR
400.868.360 343.993.281
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 54.721.815 52.282.836
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 129.188.049 77.230.825
Ticari Borçlar
6 95.156.144 51.146.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
95.156.144 51.146.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 105.953.526 51.705.963
Diğer Borçlar
7 45.486.275 23.380.877
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.486.275 23.380.877
Ertelenmiş Gelirler
12 22.047.958 17.579.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.108.461 15.033.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 236.405 209.312
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 50.872.056 14.823.949
ARA TOPLAM
503.662.228 288.359.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
503.662.228 288.359.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 430.027.328 297.479.236
Ticari Borçlar
6 15.879.520 996.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.879.520 996.970
Diğer Borçlar
7 29.487.047 25.678.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.487.047 25.678.657
Ertelenmiş Gelirler
12 2.460.618 19.475.534
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 235.139 112.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
235.139 112.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
478.089.652 343.742.958
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
981.751.880 632.102.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-580.883.520 -288.108.927
Ödenmiş Sermaye
15 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 3.050 3.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-131.519 179.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.519 179.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.519 179.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 13.144.076 13.144.076
Diğer Yedekler
15 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -448.360.024 -336.161.056
Net Dönem Karı veya Zararı
-292.463.607 -112.198.968
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-580.883.520 -288.108.927
TOPLAM KAYNAKLAR
400.868.360 343.993.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 190.723.543 164.384.458
Satışların Maliyeti
17 -308.402.830 -233.423.888
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-117.679.287 -69.039.430
BRÜT KAR (ZARAR)
-117.679.287 -69.039.430
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.134.416 -15.778.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 147.276.749 73.897.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -181.011.980 -33.843.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-168.548.934 -44.763.722
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 0 7.751.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 33.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-168.548.934 -36.978.188
Finansman Gelirleri
20 12.114.509 15.664.726
Finansman Giderleri
21 -136.029.182 -90.885.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-292.463.607 -112.198.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-292.463.607 -112.198.968
DÖNEM KARI (ZARARI)
-292.463.607 -112.198.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-292.463.607 -112.198.968
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -2,92460000 -1,12200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-310.986 15.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-310.986 15.640
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-310.986 15.640
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-292.774.593 -112.183.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-292.774.593 -112.183.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698809


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,00% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,7374 Değişim: 1,40%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3675 Değişim: 1,56%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
562,69 Değişim: 1,65%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.