KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.02.2020 - 18:12
KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 428 0 374 215.352 -30 16.798 0 7.847 -39.404 -13.879 0 441.740 629.396 0 3.658.622 52.719 3.711.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -37.176 0 -14.075 -87 -14.162
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -37.176 0 -14.075 -87 -14.162
Yeni Bakiye
2.400.000 428 0 374 215.352 -30 16.798 0 7.847 -39.404 9.222 0 441.740 592.220 0 3.644.547 52.632 3.697.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 46.142 -536 6.644 0 7.857 -122.654 -2.431 0 0 0 670.756 605.778 -7.493 598.285
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 3.695 0 4.634 -6.517 -1.883
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -195.973 0 -109.505 0 -109.505
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -86.108 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 -58 670.756 4.145.454 38.622 4.184.076
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 49.105 -827 4.339 0 5.010 190.068 16.678 0 0 0 730.504 994.877 5.637 1.000.514
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 555 0 702 -6.169 -5.467
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 -26.278 730.504 5.140.899 38.090 5.178.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.650.964 56.620.778 65.271.742 10.490.917 55.046.934 65.537.851
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 450.734 4.096.982 4.547.716 487.945 2.685.862 3.173.807
Teminat Mektupları
450.734 1.368.294 1.819.028 487.945 1.095.048 1.582.993
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
450.734 1.368.294 1.819.028 487.945 1.095.048 1.582.993
Banka Kredileri
0 190.447 190.447 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 190.447 190.447 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.538.241 2.538.241 0 1.590.814 1.590.814
Belgeli Akreditifler
0 2.538.241 2.538.241 0 1.590.814 1.590.814
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 1.313.799 3.181.266 4.495.065 1.204.053 2.621.343 3.825.396
Cayılamaz Taahhütler
968.090 336.269 1.304.359 967.278 358.418 1.325.696
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.506 16.898 21.404 29.356 67.684 97.040
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 96.782 96.782 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
963.584 222.589 1.186.173 937.522 193.329 1.130.851
Cayılabilir Taahhütler
345.709 2.844.997 3.190.706 236.775 2.262.925 2.499.700
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
345.709 2.844.997 3.190.706 236.775 2.262.925 2.499.700
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 6.886.431 49.342.530 56.228.961 8.798.919 49.739.729 58.538.648
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.886.431 32.822.100 39.708.531 8.798.919 31.711.600 40.510.519
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.715.295 2.672.415 5.387.710 1.819.934 1.981.015 3.800.949
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.359.615 1.335.965 2.695.580 974.149 964.311 1.938.460
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.355.680 1.336.450 2.692.130 845.785 1.016.704 1.862.489
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.283.114 29.261.907 32.545.021 4.415.005 27.012.656 31.427.661
Swap Para Alım İşlemleri
664.611 6.474.510 7.139.121 982.222 6.479.239 7.461.461
Swap Para Satım İşlemleri
2.618.503 4.090.143 6.708.646 3.432.783 3.821.411 7.254.194
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.348.627 9.348.627 0 8.356.003 8.356.003
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.348.627 9.348.627 0 8.356.003 8.356.003
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
888.022 887.778 1.775.800 2.563.980 2.704.528 5.268.508
Para Alım Opsiyonları
444.061 443.889 887.950 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Para Satım Opsiyonları
443.961 443.889 887.850 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 13.401 13.401
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
75.378.722 466.258.507 541.637.229 70.908.800 361.697.865 432.606.665
EMANET KIYMETLER
2.730.641 688.583 3.419.224 1.476.393 268.838 1.745.231
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.136.470 688.583 2.825.053 1.425.034 268.019 1.693.053
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 130 0 130
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 819 819
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
593.923 0 593.923 51.229 0 51.229
REHİNLİ KIYMETLER
52.958.989 254.620.688 307.579.677 50.395.754 208.822.385 259.218.139
Menkul Kıymetler
471.248 13.784.545 14.255.793 484.248 12.637.631 13.121.879
Teminat Senetleri
95.499 3.691.702 3.787.201 72.835 3.180.176 3.253.011
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.805.808 63.849.083 67.654.891 3.232.731 56.825.467 60.058.198
Diğer Rehinli Kıymetler
48.586.434 173.295.358 221.881.792 46.605.940 136.179.111 182.785.051
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.689.092 210.949.236 230.638.328 19.036.653 152.606.642 171.643.295
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
84.029.686 522.879.285 606.908.971 81.399.717 416.744.799 498.144.516


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.125.037 1.679.473
Alınan Faizler
2.971.773 2.537.294
Ödenen Faizler
-1.250.464 -1.342.871
Alınan Temettüler
6.754 5.525
Alınan Ücret ve Komisyonlar
78.154 63.929
Elde Edilen Diğer Kazançlar
80.871 78.663
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
85.017 9.100
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-182.369 -155.153
Ödenen Vergiler
-288.619 -104.310
Diğer
-376.080 587.296
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
683.347 -1.723.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.157 -1.541
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 1.204.032
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
310.064 -392.290
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
120.049 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-319.292 -1.621.868
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
577.683 -912.283
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.808.384 -44.477
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-521.520 -328.661
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-990 -3.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.698 -4.924
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.592 94
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.048.151 -680.955
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
772.368 590.195
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-433.812 -227.528
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
195.251 0
Diğer
-2.080 -2.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.897.241 1.208.745
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
108.662 1.318.590
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.004.016 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-134 -109.865
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.753 0
Diğer
0 20
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.354 45.970
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-606.023 881.577
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.385.825 504.248
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
779.802 1.385.825


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
736.141 663.263
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
264.373 -64.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.617 52.250
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.105 47.172
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.034 -684
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.339 7.639
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
207 -1.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
211.756 -117.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.010 7.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
243.694 -157.047
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
16.678 -2.431
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53.626 34.393
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.000.514 598.285


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.417.606 3.597.087 7.014.693 3.595.512 3.227.870 6.823.382
Nakit ve Nakit Benzerleri
539.386 1.047.785 1.587.171 616.183 1.507.389 2.123.572
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 513 803.528 804.041 6.353 736.875 743.228
Bankalar
(3) 12.973 244.719 257.692 36.469 770.762 807.231
Para Piyasalarından Alacaklar
526.286 0 526.286 573.613 0 573.613
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-386 -462 -848 -252 -248 -500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 15.821 263.097 278.918 9.859 290.660 300.519
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 8 0 8
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1 0 1 1 0 1
Diğer Finansal Varlıklar
15.820 263.097 278.917 9.850 290.660 300.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.209.134 1.977.139 4.186.273 2.212.256 1.207.814 3.420.070
Devlet Borçlanma Senetleri
2.001.291 1.922.143 3.923.434 2.008.419 1.165.034 3.173.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
62.763 53.806 116.569 52.251 41.778 94.029
Diğer Finansal Varlıklar
145.080 1.190 146.270 151.586 1.002 152.588
Türev Finansal Varlıklar
(2) 653.265 309.066 962.331 757.214 222.007 979.221
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
653.265 309.066 962.331 757.214 222.007 979.221
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.757.111 26.586.973 33.344.084 5.716.919 23.989.476 29.706.395
Krediler
(5) 4.750.439 26.766.177 31.516.616 4.083.334 23.851.985 27.935.319
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 128.874 128.874 0 133.929 133.929
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.285.894 299.266 2.585.160 1.735.521 419.420 2.154.941
Devlet Borçlanma Senetleri
2.285.894 299.266 2.585.160 1.735.521 419.420 2.154.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-279.222 -607.344 -886.566 -101.936 -415.858 -517.794
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 1 0 1
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 1 0 1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
473.335 0 473.335 435.915 0 435.915
İştirakler (Net)
(7) 465.976 0 465.976 429.546 0 429.546
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
464.920 0 464.920 428.490 0 428.490
Konsolide Edilmeyenler
1.056 0 1.056 1.056 0 1.056
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 5.109 0 5.109 4.609 0 4.609
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.109 0 5.109 4.609 0 4.609
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
2.250 0 2.250 1.760 0 1.760
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.250 0 2.250 1.760 0 1.760
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 347.206 0 347.206 292.651 0 292.651
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 5.074 0 5.074 4.872 0 4.872
Şerefiye
1.005 0 1.005 1.005 0 1.005
Diğer
4.069 0 4.069 3.867 0 3.867
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 273.918 0 273.918 247.793 0 247.793
CARİ VERGİ VARLIĞI
255 0 255 3.575 0 3.575
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 39.930 0 39.930 3.844 0 3.844
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 289.966 400.147 690.113 99.968 651.044 751.012
VARLIKLAR TOPLAMI
11.668.804 30.584.207 42.253.011 10.401.050 27.868.390 38.269.440
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 635.639 25.992.686 26.628.325 127.007 23.692.663 23.819.670
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
535.195 662.172 1.197.367 264.820 137.458 402.278
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 253.918 6.023.450 6.277.368 0 6.949.189 6.949.189
Bonolar
108.662 0 108.662 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
145.256 0 145.256 0 0 0
Tahviller
0 6.023.450 6.023.450 0 6.949.189 6.949.189
FONLAR
2.494 56.456 58.950 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
2.494 56.456 58.950 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 277.424 207.410 484.834 442.290 350.050 792.340
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
277.424 207.410 484.834 442.290 350.050 792.340
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 4.913 0 4.913 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 242.096 22.070 264.166 250.984 10.292 261.276
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
18.095 0 18.095 15.054 0 15.054
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
224.001 22.070 246.071 235.930 10.292 246.222
CARİ VERGİ BORCU
(8) 83.358 0 83.358 94.104 0 94.104
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 1.830.045 1.830.045 0 1.549.774 1.549.774
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.830.045 1.830.045 0 1.549.774 1.549.774
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
158.620 86.076 244.696 137.603 46.601 184.204
ÖZKAYNAKLAR
5.182.346 -3.357 5.178.989 4.253.510 -69.434 4.184.076
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
904 0 904 890 0 890
Hisse Senedi İhraç Primleri
530 0 530 516 0 516
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
337.134 -147 336.987 278.614 5.756 284.370
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
75.403 -3.210 72.193 -64.373 -75.190 -139.563
Kar Yedekleri
1.226.589 0 1.226.589 529.059 0 529.059
Yasal Yedekler
306.633 0 306.633 272.773 0 272.773
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
841.395 0 841.395 177.725 0 177.725
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
704.226 0 704.226 670.698 0 670.698
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-26.278 0 -26.278 -58 0 -58
Dönem Net Kâr veya Zararı
730.504 0 730.504 670.756 0 670.756
Azınlık Payları
38.090 0 38.090 38.622 0 38.622
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.376.003 34.877.008 42.253.011 5.572.726 32.696.714 38.269.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.313.001 3.110.109
Kredilerden Alınan Faizler
2.260.048 2.133.352
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.101 10.258
Bankalardan Alınan Faizler
60.321 78.878
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
290.429 107.098
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
670.421 762.490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.327 1.514
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
442.296 358.776
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
226.798 402.200
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
6.406 6.060
Diğer Faiz Gelirleri
18.275 11.973
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.401.717 -1.381.391
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-669.318 -581.108
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-157.818 -307.521
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-565.831 -491.351
Kiralama Faiz Giderleri
-1.143 0
Diğer Faiz Giderleri
-7.607 -1.411
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.911.284 1.728.718
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
65.103 51.398
Alınan Ücret ve Komisyonlar
78.154 63.929
Gayri Nakdi Kredilerden
24.400 20.932
Diğer
53.754 42.997
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-13.051 -12.531
Gayri Nakdi Kredilere
-2.916 -2.876
Diğer
-10.135 -9.655
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 6.754 5.525
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -419.123 -329.200
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.737 2.202
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-489.078 -616.348
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
66.218 284.946
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 65.550 109.093
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.629.568 1.565.534
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -460.631 -532.649
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-156.391 -131.246
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -99.017 -78.698
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
913.529 822.941
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
19.944 90.705
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
933.473 913.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -197.332 -250.383
Cari Vergi Karşılığı
-286.837 -147.709
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-193.394 -250.149
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
282.899 147.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 736.141 663.263
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 736.141 663.263
Grubun Karı (Zararı)
730.504 670.756
Azınlık Payları Karı (Zararı)
5.637 -7.493
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816788


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4815 Değişim: 1,31%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,3129 Değişim: 1,65%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3232
Açılış: 15,064
772,36 Değişim: 1,45%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.