KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.02.2020 - 18:11
KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 595.668 0 3.534.717 0 3.534.717
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659
Yeni Bakiye
2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 631.327 0 3.570.376 0 3.570.376
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.337 -522 704.190 0 7.857 -122.655 0 0 0 0 660.926 1.258.133 0 1.258.133
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -195.668 0 -109.505 0 -109.505
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -85.803 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 35.659 660.926 4.719.004 0 4.719.004
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -733 51.902 0 5.010 190.068 0 0 0 0 701.645 947.892 0 947.892
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 861.053 0 20.714 28.008 0 0 1.215.276 0 701.645 5.666.896 0 5.666.896


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.646.516 56.481.115 64.127.631 9.601.673 54.896.234 64.497.907
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 450.736 4.096.982 4.547.718 487.947 2.685.862 3.173.809
Teminat Mektupları
450.736 1.368.294 1.819.030 487.947 1.095.048 1.582.995
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
450.736 1.368.294 1.819.030 487.947 1.095.048 1.582.995
Banka Kredileri
0 190.447 190.447 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 190.447 190.447 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.538.241 2.538.241 0 1.590.814 1.590.814
Belgeli Akreditifler
0 2.538.241 2.538.241 0 1.590.814 1.590.814
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 450.117 3.181.266 3.631.383 469.766 2.621.343 3.091.109
Cayılamaz Taahhütler
104.408 336.269 440.677 232.991 358.418 591.409
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.506 16.898 21.404 29.356 67.684 97.040
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 96.782 96.782 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
99.902 222.589 322.491 203.235 193.329 396.564
Cayılabilir Taahhütler
345.709 2.844.997 3.190.706 236.775 2.262.925 2.499.700
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
345.709 2.844.997 3.190.706 236.775 2.262.925 2.499.700
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 6.745.663 49.202.867 55.948.530 8.643.960 49.589.029 58.232.989
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.745.663 32.682.437 39.428.100 8.643.960 31.560.900 40.204.860
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.715.295 2.672.415 5.387.710 1.819.934 1.981.015 3.800.949
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.359.615 1.335.965 2.695.580 974.149 964.311 1.938.460
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.355.680 1.336.450 2.692.130 845.785 1.016.704 1.862.489
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.142.346 29.122.244 32.264.590 4.260.046 26.861.956 31.122.002
Swap Para Alım İşlemleri
523.843 6.474.510 6.998.353 827.263 6.479.239 7.306.502
Swap Para Satım İşlemleri
2.618.503 3.950.480 6.568.983 3.432.783 3.670.711 7.103.494
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.348.627 9.348.627 0 8.356.003 8.356.003
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.348.627 9.348.627 0 8.356.003 8.356.003
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
888.022 887.778 1.775.800 2.563.980 2.704.528 5.268.508
Para Alım Opsiyonları
444.061 443.889 887.950 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Para Satım Opsiyonları
443.961 443.889 887.850 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 13.401 13.401
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
73.293.060 466.201.948 539.495.008 69.544.760 361.651.050 431.195.810
EMANET KIYMETLER
649.217 632.325 1.281.542 114.936 222.460 337.396
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
55.046 632.325 687.371 63.577 221.641 285.218
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 130 0 130
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 819 819
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
593.923 0 593.923 51.229 0 51.229
REHİNLİ KIYMETLER
52.954.751 254.620.387 307.575.138 50.393.171 208.821.948 259.215.119
Menkul Kıymetler
471.248 13.784.545 14.255.793 484.248 12.637.631 13.121.879
Teminat Senetleri
95.146 3.691.401 3.786.547 72.616 3.179.739 3.252.355
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.805.563 63.849.083 67.654.646 3.232.486 56.825.467 60.057.953
Diğer Rehinli Kıymetler
48.582.794 173.295.358 221.878.152 46.603.821 136.179.111 182.782.932
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.689.092 210.949.236 230.638.328 19.036.653 152.606.642 171.643.295
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
80.939.576 522.683.063 603.622.639 79.146.433 416.547.284 495.693.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.120.354 1.763.319
Alınan Faizler
2.912.455 2.463.185
Ödenen Faizler
-1.161.310 -1.243.147
Alınan Temettüler
7.123 4.011
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.241 25.749
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.708 6.135
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
84.517 9.014
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-124.566 -107.255
Ödenen Vergiler
-294.562 -107.872
Diğer
-344.252 713.499
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
810.466 -1.357.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
398.939 1.227.382
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
138.668 -387.971
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-358.481 -1.545.419
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
631.340 -651.961
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.930.820 405.350
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-516.643 -477.255
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-400 -152.380
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.366 -4.181
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.277 94
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.048.151 -680.955
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
775.098 590.195
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-433.812 -227.528
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
195.251 0
Diğer
-1.540 -2.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.019.964 1.208.725
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.318.590
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.004.016 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -109.865
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-15.948 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.262 45.114
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-602.525 1.181.934
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.202.110 20.176
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
599.585 1.202.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
701.645 660.926
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
246.247 597.207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.169 712.005
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 9.367
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-940 -670
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
51.902 704.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
207 -972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
195.078 -114.798
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.010 7.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
243.693 -157.048
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53.625 34.393
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
947.892 1.258.133


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.366.651 3.430.212 6.796.863 3.537.343 3.060.212 6.597.555
Nakit ve Nakit Benzerleri
526.395 880.910 1.407.305 600.231 1.339.731 1.939.962
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 509 803.528 804.037 6.349 736.875 743.224
Bankalar
(3) 288 77.844 78.132 20.650 603.104 623.754
Para Piyasalarından Alacaklar
525.628 0 525.628 573.252 0 573.252
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-30 -462 -492 -20 -248 -268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 263.097 263.097 0 290.660 290.660
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 263.097 263.097 0 290.660 290.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.187.024 1.977.139 4.164.163 2.180.963 1.207.814 3.388.777
Devlet Borçlanma Senetleri
2.001.291 1.922.143 3.923.434 2.008.419 1.165.034 3.173.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
40.653 53.806 94.459 20.958 41.778 62.736
Diğer Finansal Varlıklar
145.080 1.190 146.270 151.586 1.002 152.588
Türev Finansal Varlıklar
(2) 653.232 309.066 962.298 756.149 222.007 978.156
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
653.232 309.066 962.298 756.149 222.007 978.156
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.542.075 26.586.973 33.129.048 5.589.482 23.989.476 29.578.958
Krediler
(5) 4.529.117 26.766.177 31.295.294 3.949.733 23.851.985 27.801.718
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 128.874 128.874 0 133.929 133.929
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.285.894 299.266 2.585.160 1.735.521 419.420 2.154.941
Devlet Borçlanma Senetleri
2.285.894 299.266 2.585.160 1.735.521 419.420 2.154.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-272.936 -607.344 -880.280 -95.772 -415.858 -511.630
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 1 0 1
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 1 0 1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.366.520 0 1.366.520 1.322.466 0 1.322.466
İştirakler (Net)
(7) 914.046 0 914.046 1.017.509 0 1.017.509
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
914.046 0 914.046 1.017.509 0 1.017.509
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 452.474 0 452.474 304.957 0 304.957
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
448.295 0 448.295 301.178 0 301.178
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.179 0 4.179 3.779 0 3.779
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 91.224 0 91.224 60.646 0 60.646
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 3.029 0 3.029 3.125 0 3.125
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.029 0 3.029 3.125 0 3.125
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 38.528 0 38.528 3.535 0 3.535
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 110.332 400.151 510.483 80.779 651.046 731.825
VARLIKLAR TOPLAMI
11.582.762 30.417.336 42.000.098 10.597.377 27.700.734 38.298.111
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 615.530 25.731.401 26.346.931 127.007 23.449.011 23.576.018
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
369.384 662.172 1.031.556 41.543 137.458 179.001
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 6.023.450 6.023.450 0 6.949.189 6.949.189
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 6.023.450 6.023.450 0 6.949.189 6.949.189
FONLAR
2.494 56.456 58.950 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
2.494 56.456 58.950 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 276.933 207.410 484.343 442.269 350.050 792.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
276.933 207.410 484.343 442.269 350.050 792.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 34.278 0 34.278 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 237.349 22.070 259.419 247.284 10.292 257.576
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.724 0 14.724 12.089 0 12.089
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
222.625 22.070 244.695 235.195 10.292 245.487
CARİ VERGİ BORCU
(8) 77.425 0 77.425 91.846 0 91.846
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 1.830.045 1.830.045 0 1.549.774 1.549.774
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.830.045 1.830.045 0 1.549.774 1.549.774
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
127.560 59.245 186.805 121.059 29.796 150.855
ÖZKAYNAKLAR
5.670.253 -3.357 5.666.896 4.788.438 -69.434 4.719.004
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
901.026 -147 900.879 843.954 5.756 849.710
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
51.932 -3.210 48.722 -71.166 -75.190 -146.356
Kar Yedekleri
1.215.276 0 1.215.276 518.691 0 518.691
Yasal Yedekler
303.070 0 303.070 270.024 0 270.024
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
833.645 0 833.645 170.106 0 170.106
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
701.645 0 701.645 696.585 0 696.585
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 35.659 0 35.659
Dönem Net Kâr veya Zararı
701.645 0 701.645 660.926 0 660.926
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.411.206 34.588.892 42.000.098 5.861.854 32.436.257 38.298.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.254.968 3.034.857
Kredilerden Alınan Faizler
2.212.758 2.104.578
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.101 10.258
Bankalardan Alınan Faizler
54.384 35.785
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
290.421 107.120
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
669.120 760.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3 20
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
442.319 358.776
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
226.798 402.200
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
6.406 6.060
Diğer Faiz Gelirleri
14.778 10.060
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.323.131 -1.281.465
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-638.406 -561.487
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-111.504 -227.216
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-556.212 -491.351
Kiralama Faiz Giderleri
-9.402 0
Diğer Faiz Giderleri
-7.607 -1.411
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.931.837 1.753.392
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
29.758 19.001
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.241 25.749
Gayri Nakdi Kredilerden
25.157 21.798
Diğer
11.084 3.951
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.483 -6.748
Gayri Nakdi Kredilere
-968 -967
Diğer
-5.515 -5.781
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 7.123 4.011
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -445.660 -267.231
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.320 2.013
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-553.297 -477.108
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
106.317 207.864
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 31.612 94.158
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.554.670 1.603.331
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -458.882 -501.193
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) 0 -30.000
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-126.726 -106.436
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -74.835 -56.439
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
894.227 909.263
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
894.227 909.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -192.582 -248.337
Cari Vergi Karşılığı
-280.993 -146.335
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-193.387 -249.477
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
281.798 147.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 701.645 660.926
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 701.645 660.926
Grubun Karı (Zararı)
701.645 660.926
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816787


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8201 Değişim: 0,16%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,6043 Değişim: 0,16%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6197
Açılış: 15,5798
790,82 Değişim: 0,20%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.