KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.08.2019 - 18:13
KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 428 0 374 215.352 -30 0 0 7.847 -22.606 -13.879 0 441.740 629.396 0 3.658.622 52.719 3.711.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.434 0 4.434
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.434 0 4.434 0 4.434
Yeni Bakiye
2.400.000 428 0 374 215.352 -30 0 0 7.847 -22.606 -13.879 0 441.740 633.830 0 3.663.056 52.719 3.715.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.510 -146.045 -1.613 0 0 0 323.495 180.347 -14.161 166.186
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80 -80
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -195.973 0 -109.505 13 -109.492
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -86.108 0 360 13 373
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 428 0 374 215.352 -30 0 0 12.357 -168.651 -15.492 0 528.208 37.857 323.495 3.733.898 38.491 3.772.389
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -2.898 0 4.106 38.863 5.660 0 0 0 384.955 430.686 -2.100 428.586
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 436 0 526 -3.837 -3.311
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 524 0 374 261.494 -566 20.544 0 19.810 -123.195 12.451 0 1.226.538 -26.397 384.955 4.576.532 32.685 4.609.217


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.431.259 59.442.805 69.874.064 10.490.917 55.046.934 65.537.851
GARANTİ VE KEFALETLER
1 421.842 3.401.795 3.823.637 487.945 2.685.862 3.173.807
Teminat Mektupları
421.842 1.279.062 1.700.904 487.945 1.095.048 1.582.993
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
421.842 1.279.062 1.700.904 487.945 1.095.048 1.582.993
Banka Kredileri
0 128.461 128.461 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 128.461 128.461 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.994.272 1.994.272 0 1.590.814 1.590.814
Belgeli Akreditifler
0 1.994.272 1.994.272 0 1.590.814 1.590.814
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 1.876.678 2.763.284 4.639.962 1.204.053 2.621.343 3.825.396
Cayılamaz Taahhütler
1.644.211 746.862 2.391.073 967.278 358.418 1.325.696
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
382.234 424.147 806.381 29.356 67.684 97.040
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
400 105.522 105.922 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.261.577 217.193 1.478.770 937.522 193.329 1.130.851
Cayılabilir Taahhütler
232.467 2.016.422 2.248.889 236.775 2.262.925 2.499.700
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
232.467 2.016.422 2.248.889 236.775 2.262.925 2.499.700
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 8.132.739 53.277.726 61.410.465 8.798.919 49.739.729 58.538.648
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 20.204.617 20.204.617 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 20.204.617 20.204.617 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.132.739 33.073.109 41.205.848 8.798.919 31.711.600 40.510.519
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.231.229 1.182.921 2.414.150 1.819.934 1.981.015 3.800.949
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
680.719 540.208 1.220.927 974.149 964.311 1.938.460
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
550.510 642.713 1.193.223 845.785 1.016.704 1.862.489
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.843.056 29.560.501 34.403.557 4.415.005 27.012.656 31.427.661
Swap Para Alım İşlemleri
717.940 7.648.220 8.366.160 982.222 6.479.239 7.461.461
Swap Para Satım İşlemleri
4.125.116 3.883.385 8.008.501 3.432.783 3.821.411 7.254.194
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.014.448 9.014.448 0 8.356.003 8.356.003
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.014.448 9.014.448 0 8.356.003 8.356.003
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.058.454 2.316.234 4.374.688 2.563.980 2.704.528 5.268.508
Para Alım Opsiyonları
1.029.227 1.158.117 2.187.344 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Para Satım Opsiyonları
1.029.227 1.158.117 2.187.344 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 13.453 13.453 0 13.401 13.401
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
72.016.357 411.621.852 483.638.209 70.908.800 361.697.865 432.606.665
EMANET KIYMETLER
2.794.930 372.616 3.167.546 1.476.393 268.838 1.745.231
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.717.680 372.616 3.090.296 1.425.034 268.019 1.693.053
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 130 0 130
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 819 819
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
77.002 0 77.002 51.229 0 51.229
REHİNLİ KIYMETLER
49.982.959 239.301.145 289.284.104 50.395.754 208.822.385 259.218.139
Menkul Kıymetler
471.248 13.868.372 14.339.620 484.248 12.637.631 13.121.879
Teminat Senetleri
78.285 3.535.761 3.614.046 72.835 3.180.176 3.253.011
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.350.426 62.336.761 65.687.187 3.232.731 56.825.467 60.058.198
Diğer Rehinli Kıymetler
46.083.000 159.560.251 205.643.251 46.605.940 136.179.111 182.785.051
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.238.468 171.948.091 191.186.559 19.036.653 152.606.642 171.643.295
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
82.447.616 471.064.657 553.512.273 81.399.717 416.744.799 498.144.516


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
723.572 614.610
Alınan Faizler
1.592.355 827.402
Ödenen Faizler
-799.812 -618.508
Alınan Temettüler
6.707 5.062
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.464 30.906
Elde Edilen Diğer Kazançlar
49.782 39.470
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
33.967 69
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-102.473 -73.599
Ödenen Vergiler
-126.671 -78.920
Diğer
34.253 482.728
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.328 -1.620.264
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.685 -6.262
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.014.041 -871.367
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-190.000 -419.989
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-736.074 67.707
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-89.610 -390.353
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
715.244 -1.005.654
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-49.947 -179.443
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-13.443 -1.283
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.184 -7
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-390.038 -506.923
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
352.363 329.364
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.013 -594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
96.903 1.208.725
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
98.405 1.318.590
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-134 -109.865
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.368 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.354 12.617
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
774.554 36.245
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.385.825 504.248
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.160.379 540.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
382.855 309.334
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
45.731 -143.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.898 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.898 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
48.629 -143.148
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.106 4.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
49.583 -186.954
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.660 -1.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.720 40.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
428.586 166.186


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.343.027 3.868.906 8.211.933 3.595.512 3.227.870 6.823.382
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.226.765 1.857.885 3.084.650 616.183 1.507.389 2.123.572
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 16.475 910.823 927.298 6.353 736.875 743.228
Bankalar
3 83.363 947.364 1.030.727 36.469 770.762 807.231
Para Piyasalarından Alacaklar
1.127.341 0 1.127.341 573.613 0 573.613
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-414 -302 -716 -252 -248 -500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 15.425 311.845 327.270 9.859 290.660 300.519
Devlet Borçlanma Senetleri
8 0 8 8 0 8
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1 0 1 1 0 1
Diğer Finansal Varlıklar
15.416 311.845 327.261 9.850 290.660 300.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.316.556 1.365.337 3.681.893 2.212.256 1.207.814 3.420.070
Devlet Borçlanma Senetleri
2.096.348 1.319.338 3.415.686 2.008.419 1.165.034 3.173.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
53.814 44.838 98.652 52.251 41.778 94.029
Diğer Finansal Varlıklar
166.394 1.161 167.555 151.586 1.002 152.588
Türev Finansal Varlıklar
2 784.281 333.839 1.118.120 757.214 222.007 979.221
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
784.281 333.839 1.118.120 757.214 222.007 979.221
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.136.790 25.887.739 32.024.529 5.716.919 23.989.476 29.706.395
Krediler
5 4.441.872 25.908.048 30.349.920 4.083.334 23.851.985 27.935.319
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 123.244 123.244 0 133.929 133.929
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.787.919 469.110 2.257.029 1.735.521 419.420 2.154.941
Devlet Borçlanma Senetleri
1.787.919 469.110 2.257.029 1.735.521 419.420 2.154.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-93.001 -612.663 -705.664 -101.936 -415.858 -517.794
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 1 0 1 1
Satış Amaçlı
1 0 1 1 0 1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
457.578 0 457.578 435.915 0 435.915
İştirakler (Net)
7 451.209 0 451.209 429.546 0 429.546
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
450.153 0 450.153 428.490 0 428.490
Konsolide Edilmeyenler
1.056 0 1.056 1.056 0 1.056
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 4.609 0 4.609 4.609 0 4.609
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.609 0 4.609 4.609 0 4.609
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.760 0 1.760 1.760 0 1.760
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.760 0 1.760 1.760 0 1.760
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 300.490 0 300.490 292.651 0 292.651
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 4.961 0 4.961 4.872 0 4.872
Şerefiye
1.005 0 1.005 1.005 0 1.005
Diğer
3.956 0 3.956 3.867 0 3.867
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 247.999 0 247.999 247.793 0 247.793
CARİ VERGİ VARLIĞI
454 0 454 3.575 0 3.575
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 20.062 0 20.062 3.844 0 3.844
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 148.132 552.968 701.100 99.968 651.044 751.012
VARLIKLAR TOPLAMI
11.659.494 30.309.613 41.969.107 10.401.050 27.868.390 38.269.440
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 121.975 25.785.250 25.907.225 127.007 23.692.663 23.819.670
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
193.084 198.647 391.731 264.820 137.458 402.278
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 98.405 7.901.266 7.999.671 0 6.949.189 6.949.189
Bonolar
98.405 0 98.405 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 7.901.266 7.901.266 0 6.949.189 6.949.189
FONLAR
2.173 39.435 41.608 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
2.173 39.435 41.608 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 319.522 282.682 602.204 442.290 350.050 792.340
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
319.522 282.682 602.204 442.290 350.050 792.340
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 9.397 0 9.397 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 260.551 9.958 270.509 250.984 10.292 261.276
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.513 0 17.513 15.054 0 15.054
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
243.038 9.958 252.996 235.930 10.292 246.222
CARİ VERGİ BORCU
8 105.593 0 105.593 94.104 0 94.104
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.785.961 1.785.961 0 1.549.774 1.549.774
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.785.961 1.785.961 0 1.549.774 1.549.774
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
148.710 97.281 245.991 137.603 46.601 184.204
ÖZKAYNAKLAR
4.676.085 -66.868 4.609.217 4.253.510 -69.434 4.184.076
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
898 0 898 890 0 890
Hisse Senedi İhraç Primleri
524 0 524 516 0 516
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
280.147 1.325 281.472 278.614 5.756 284.370
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-22.741 -68.193 -90.934 -64.373 -75.190 -139.563
Kar Yedekleri
1.226.538 0 1.226.538 529.059 0 529.059
Yasal Yedekler
306.633 0 306.633 272.773 0 272.773
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
841.344 0 841.344 177.725 0 177.725
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
358.558 0 358.558 670.698 0 670.698
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-26.397 0 -26.397 -58 0 -58
Dönem Net Kâr veya Zararı
384.955 0 384.955 670.756 0 670.756
Azınlık Payları
32.685 0 32.685 38.622 0 38.622
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.935.495 36.033.612 41.969.107 5.572.726 32.696.714 38.269.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 1.800.417 1.262.421 918.544 678.143
Kredilerden Alınan Faizler
1.208.076 927.495 640.811 511.190
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.357 4.386 3.132 2.373
Bankalardan Alınan Faizler
31.288 33.778 17.772 10.956
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
197.603 51.584 84.391 25.031
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
348.452 240.127 168.796 125.517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
953 474 317 276
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
219.740 153.401 112.427 81.906
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
127.759 86.252 56.052 43.335
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3.377 2.533 1.612 1.491
Diğer Faiz Gelirleri
6.264 2.518 2.030 1.585
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -793.708 -600.505 -406.515 -325.624
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-356.459 -241.451 -186.066 -136.588
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-140.655 -147.172 -66.403 -72.766
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-294.439 -211.403 -153.027 -116.011
Kiralama Faiz Giderleri
-43 0 -43 0
Diğer Faiz Giderleri
-2.112 -479 -976 -259
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.006.709 661.916 512.029 352.519
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
27.642 24.574 11.872 11.468
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.012 30.906 15.968 14.856
Gayri Nakdi Kredilerden
11.140 10.003 5.634 4.778
Diğer
23.872 20.903 10.334 10.078
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.370 -6.332 -4.096 -3.388
Gayri Nakdi Kredilere
-1.702 -1.489 -787 -818
Diğer
-5.668 -4.843 -3.309 -2.570
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 6.707 5.062 2.505 904
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -215.631 -98.640 -136.312 -66.384
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
978 1.392 488 313
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-172.325 53.158 -278.709 57.506
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-44.284 -153.190 141.909 -124.203
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 31.258 157.242 7.061 72.966
FAALİYET BRÜT KÂRI
856.685 750.154 397.155 371.473
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -236.156 -243.239 -85.221 -148.794
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -20.000 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-78.080 -65.473 -40.543 -33.006
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -45.983 -36.393 -24.897 -17.772
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
476.466 405.049 246.494 171.901
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
16.005 33.536 22.665 14.080
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
492.471 438.585 269.159 185.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -109.616 -129.251 -55.486 -29.457
Cari Vergi Karşılığı
-136.554 -64.675 -92.003 -27.188
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-133.382 -90.711 -42.383 -27.580
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
160.320 26.135 78.900 25.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 382.855 309.334 213.673 156.524
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
382.855 309.334 213.673 156.524
Grubun Karı (Zararı)
384.955 323.495 214.547 165.067
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-2.100 -14.161 -874 -8.543
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,13700000 0,11000000 0,07600000 0,05600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779540


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 0,00% Hacim : 34.329 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4699 Değişim: 0,07%
Düşük 7,4587 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
9,0713 Değişim: 0,15%
Düşük 9,0467 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
443,29 Değişim: 0,36%
Düşük 441,00 20.01.2021 Yüksek 443,79
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.