KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:48
KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 2.400.000 428 0 374 215.352 -30 16.798 0 7.847 -39.404 -13.879 0 441.740 629.396 0 3.658.622 52.719 3.711.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -37.176 0 -14.075 -87 -14.162
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -37.176 0 -14.075 -87 -14.162
Yeni Bakiye
0 2.400.000 428 0 374 215.352 -30 16.798 0 7.847 -39.404 9.222 0 441.740 592.220 0 3.644.547 52.632 3.697.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 46.142 -536 6.644 0 7.857 -122.654 -2.431 0 0 0 670.756 605.778 -7.493 598.285
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 3.695 0 4.634 -6.517 -1.883
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -195.973 0 -109.505 0 -109.505
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -86.108 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 -58 670.756 4.145.454 38.622 4.184.076


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 10.490.917 55.046.934 65.537.851 8.544.955 40.594.900 49.139.855
GARANTİ VE KEFALETLER
1 487.945 2.685.862 3.173.807 562.998 2.010.713 2.573.711
Teminat Mektupları
0 487.945 1.095.048 1.582.993 562.998 912.647 1.475.645
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 487.945 1.095.048 1.582.993 562.998 912.647 1.475.645
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 18.763 18.763
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 18.763 18.763
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 1.590.814 1.590.814 0 1.079.303 1.079.303
Belgeli Akreditifler
0 0 1.590.814 1.590.814 0 1.079.303 1.079.303
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 1.204.053 2.621.343 3.825.396 2.302.694 3.908.771 6.211.465
Cayılamaz Taahhütler
0 967.278 358.418 1.325.696 1.896.825 327.095 2.223.920
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 29.356 67.684 97.040 40.933 58.218 99.151
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 400 97.405 97.805 0 78.890 78.890
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 937.522 193.329 1.130.851 1.855.892 189.987 2.045.879
Cayılabilir Taahhütler
0 236.775 2.262.925 2.499.700 405.869 3.581.676 3.987.545
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 236.775 2.262.925 2.499.700 405.869 3.581.676 3.987.545
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 8.798.919 49.739.729 58.538.648 5.679.263 34.675.416 40.354.679
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 18.028.129 18.028.129 0 10.582.050 10.582.050
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 18.028.129 18.028.129 0 10.582.050 10.582.050
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 8.798.919 31.711.600 40.510.519 5.679.263 24.093.366 29.772.629
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 1.819.934 1.981.015 3.800.949 981.505 3.844.600 4.826.105
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 974.149 964.311 1.938.460 485.006 1.928.162 2.413.168
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 845.785 1.016.704 1.862.489 496.499 1.916.438 2.412.937
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 4.415.005 27.012.656 31.427.661 2.378.082 17.843.640 20.221.722
Swap Para Alım İşlemleri
0 982.222 6.479.239 7.461.461 576.866 2.996.840 3.573.706
Swap Para Satım İşlemleri
0 3.432.783 3.821.411 7.254.194 1.766.440 1.667.336 3.433.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 8.356.003 8.356.003 17.388 6.589.732 6.607.120
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 8.356.003 8.356.003 17.388 6.589.732 6.607.120
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 2.563.980 2.704.528 5.268.508 2.319.676 2.332.296 4.651.972
Para Alım Opsiyonları
0 1.281.990 1.352.264 2.634.254 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Para Satım Opsiyonları
0 1.281.990 1.352.264 2.634.254 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 13.401 13.401 0 72.830 72.830
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 70.908.800 361.697.865 432.606.665 60.080.879 240.634.947 300.715.826
EMANET KIYMETLER
0 1.476.393 268.838 1.745.231 1.611.893 276.526 1.888.419
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 1.425.034 268.019 1.693.053 1.307.737 276.526 1.584.263
Tahsile Alınan Çekler
0 130 0 130 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 819 819 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 51.229 0 51.229 304.156 0 304.156
REHİNLİ KIYMETLER
0 50.395.754 208.822.385 259.218.139 44.623.191 137.020.793 181.643.984
Menkul Kıymetler
0 484.248 12.637.631 13.121.879 448.045 8.985.543 9.433.588
Teminat Senetleri
0 72.835 3.180.176 3.253.011 108.486 2.362.047 2.470.533
Emtia
0 0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 3.232.731 56.825.467 60.058.198 1.662.868 36.518.097 38.180.965
Diğer Rehinli Kıymetler
0 46.605.940 136.179.111 182.785.051 42.403.792 89.155.106 131.558.898
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 19.036.653 152.606.642 171.643.295 13.845.795 103.337.628 117.183.423
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
0 81.399.717 416.744.799 498.144.516 68.625.834 281.229.847 349.855.681


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
0 663.263 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -64.978 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 52.250 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 47.172 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -684 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 7.639 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.877 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -117.228 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 7.857 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -157.047 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -2.431 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 34.393 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 598.285 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 3.110.109
Kredilerden Alınan Faizler
0 2.133.352
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 10.258
Bankalardan Alınan Faizler
0 78.878
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 107.098
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 762.490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 1.514
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 358.776
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 402.200
Finansal Kiralama Gelirleri
0 6.060
Diğer Faiz Gelirleri
0 11.973
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -1.381.391
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -581.108
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -307.521
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -491.351
Diğer Faiz Giderleri
0 -1.411
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
0 1.728.718
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
0 51.398
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 63.929
Gayri Nakdi Kredilerden
0 20.932
Diğer
0 42.997
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
0 -12.531
Gayri Nakdi Kredilere
0 -2.876
Diğer
0 -9.655
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -133.604
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 5.525
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -329.200
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 2.202
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 -616.348
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
0 284.946
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 109.093
FAALİYET BRÜT KÂRI
0 1.431.930
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -532.649
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -76.340
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
0 822.941
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 90.705
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 913.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -250.383
Cari Vergi Karşılığı
0 -147.709
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -250.149
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 147.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 663.263
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 663.263
Grubun Karı (Zararı)
0 670.756
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 -7.493
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,24000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 5.329.706 3.356.329 8.686.035
Nakit ve Nakit Benzerleri
0 616.435 1.507.637 2.124.072
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 6.353 736.875 743.228
Bankalar
3 36.469 770.762 807.231
Para Piyasalarından Alacaklar
0 573.613 0 573.613
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 9.859 0 9.859
Devlet Borçlanma Senetleri
0 8 0 8
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 1 0 1
Diğer Finansal Varlıklar
0 9.850 0 9.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.212.499 1.207.814 3.420.313
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.008.419 1.165.034 3.173.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 52.251 41.778 94.029
Diğer Finansal Varlıklar
0 151.829 1.002 152.831
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.735.521 419.420 2.154.941
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.735.521 419.420 2.154.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 757.214 222.007 979.221
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 757.214 222.007 979.221
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 -1.822 -549 -2.371
KREDİLER (Net)
5 3.982.725 23.861.017 27.843.742
Krediler
0 4.042.513 23.586.256 27.628.769
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 4.042.513 23.295.596 27.338.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 290.660 290.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 133.929 133.929
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 151.102 151.102
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 -17.173 -17.173
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
0 40.821 556.389 597.210
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 -100.609 -415.557 -516.166
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
0 -19.333 -116.204 -135.537
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
0 -48.702 -162.438 -211.140
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
0 -32.574 -136.915 -169.489
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 1 0 1
Satış Amaçlı
0 1 0 1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 435.915 0 435.915
İştirakler (Net)
7 429.546 0 429.546
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 428.490 0 428.490
Konsolide Edilmeyenler
0 1.056 0 1.056
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 4.609 0 4.609
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 4.609 0 4.609
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 1.760 0 1.760
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 1.760 0 1.760
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 292.651 0 292.651
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 4.872 0 4.872
Şerefiye
0 1.005 0 1.005
Diğer
0 3.867 0 3.867
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 247.793 0 247.793
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 3.575 0 3.575
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 3.844 0 3.844
DİĞER AKTİFLER
17 99.968 651.044 751.012
VARLIKLAR TOPLAMI
0 10.401.050 27.868.390 38.269.440
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 127.007 23.692.663 23.819.670
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 264.820 137.458 402.278
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 6.949.189 6.949.189
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 6.949.189 6.949.189
FONLAR
0 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
0 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 442.290 350.050 792.340
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 442.290 350.050 792.340
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 250.984 10.292 261.276
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
0 15.054 0 15.054
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 235.930 10.292 246.222
CARİ VERGİ BORCU
8 94.104 0 94.104
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.549.774 1.549.774
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 1.549.774 1.549.774
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0 137.603 46.601 184.204
ÖZKAYNAKLAR
0 4.253.510 -69.434 4.184.076
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
0 890 0 890
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 516 0 516
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 278.614 5.756 284.370
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11 -64.373 -75.190 -139.563
Kar Yedekleri
0 529.059 0 529.059
Yasal Yedekler
0 272.773 0 272.773
Statü Yedekleri
0 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
0 177.725 0 177.725
Diğer Kar Yedekleri
0 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
0 670.698 0 670.698
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 -58 0 -58
Dönem Net Kâr veya Zararı
0 670.756 0 670.756
Azınlık Payları
0 38.622 0 38.622
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
0 5.572.726 32.696.714 38.269.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
0 1.679.473 0
Alınan Faizler
0 2.537.294 0
Ödenen Faizler
0 -1.342.871 0
Alınan Temettüler
0 5.525 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 63.929 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1 78.663 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 9.100 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
0 -155.153 0
Ödenen Vergiler
0 -104.310 0
Diğer
1 587.296 0
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
0 -1.723.950 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -1.541 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 1.204.032 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1 -392.290 0
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 -1.621.868 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1 -912.283 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
0 -44.477 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -328.661 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
2 -3.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
2 -4.924 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3 94 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -680.955 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 590.195 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -227.528 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer
2 -2.543 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 1.208.745 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.318.590 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0 0
Temettü Ödemeleri
0 -109.865 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0 0
Diğer
0 20 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1 45.970 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
0 881.577 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 504.248 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 1.385.825 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737391


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.