KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:23
KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 428 0 374 215.352 -30 16.798 0 7.847 -39.404 -13.879 0 441.740 629.396 0 3.658.622 52.719 3.711.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -34.116 0 -11.015 -54 -11.069
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -34.116 0 -11.015 -54 -11.069
Yeni Bakiye
2.400.000 428 0 374 215.352 -30 16.798 0 7.847 -39.404 9.222 0 441.740 595.280 0 3.647.607 52.665 3.700.272
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.380 0 14.188 -241.383 -6.050 0 0 0 425.905 194.040 -43.025 151.015
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -195.973 0 -109.505 0 -109.505
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -86.108 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 428 0 374 215.352 -30 18.178 0 22.035 -280.787 3.172 0 528.208 -693 425.905 3.732.142 9.640 3.741.782


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.613.896 66.467.433 77.081.329 8.544.955 40.594.900 49.139.855
GARANTİ VE KEFALETLER
1 469.771 3.478.410 3.948.181 562.998 2.010.713 2.573.711
Teminat Mektupları
469.771 1.429.348 1.899.119 562.998 912.647 1.475.645
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
469.771 1.429.348 1.899.119 562.998 912.647 1.475.645
Banka Kredileri
0 0 0 0 18.763 18.763
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 18.763 18.763
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.049.062 2.049.062 0 1.079.303 1.079.303
Belgeli Akreditifler
0 2.049.062 2.049.062 0 1.079.303 1.079.303
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 1.343.182 3.026.693 4.369.875 2.302.694 3.908.771 6.211.465
Cayılamaz Taahhütler
1.082.052 446.759 1.528.811 1.896.825 327.095 2.223.920
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
20.729 109.022 129.751 40.933 58.218 99.151
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 114.525 114.525 0 78.890 78.890
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.061.323 223.212 1.284.535 1.855.892 189.987 2.045.879
Cayılabilir Taahhütler
261.130 2.579.934 2.841.064 405.869 3.581.676 3.987.545
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
261.130 2.579.934 2.841.064 405.869 3.581.676 3.987.545
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 8.800.943 59.962.330 68.763.273 5.679.263 34.675.416 40.354.679
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 20.801.688 20.801.688 0 10.582.050 10.582.050
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 20.801.688 20.801.688 0 10.582.050 10.582.050
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.800.943 39.160.642 47.961.585 5.679.263 24.093.366 29.772.629
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.672.243 3.036.502 4.708.745 981.505 3.844.600 4.826.105
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
811.719 1.539.690 2.351.409 485.006 1.928.162 2.413.168
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
860.524 1.496.812 2.357.336 496.499 1.916.438 2.412.937
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.274.678 32.105.009 36.379.687 2.378.082 17.843.640 20.221.722
Swap Para Alım İşlemleri
1.130.751 7.365.287 8.496.038 576.866 2.996.840 3.573.706
Swap Para Satım İşlemleri
3.112.175 4.891.488 8.003.663 1.766.440 1.667.336 3.433.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
15.876 9.924.117 9.939.993 17.388 6.589.732 6.607.120
Swap Faiz Satım İşlemleri
15.876 9.924.117 9.939.993 17.388 6.589.732 6.607.120
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.848.992 3.945.534 6.794.526 2.319.676 2.332.296 4.651.972
Para Alım Opsiyonları
1.424.496 1.972.767 3.397.263 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Para Satım Opsiyonları
1.424.496 1.972.767 3.397.263 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
5.030 5.282 10.312 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
2.408 2.946 5.354 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.622 2.336 4.958 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 68.315 68.315 0 72.830 72.830
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
70.704.036 424.537.955 495.241.991 60.080.879 240.634.947 300.715.826
EMANET KIYMETLER
1.286.758 437.833 1.724.591 1.611.893 276.526 1.888.419
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.242.222 436.888 1.679.110 1.307.737 276.526 1.584.263
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 945 945 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
44.536 0 44.536 304.156 0 304.156
REHİNLİ KIYMETLER
50.368.904 244.717.481 295.086.385 44.623.191 137.020.793 181.643.984
Menkul Kıymetler
484.248 14.095.638 14.579.886 448.045 8.985.543 9.433.588
Teminat Senetleri
96.659 3.714.155 3.810.814 108.486 2.362.047 2.470.533
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.480.181 68.628.493 72.108.674 1.662.868 36.518.097 38.180.965
Diğer Rehinli Kıymetler
46.307.816 158.279.195 204.587.011 42.403.792 89.155.106 131.558.898
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.048.374 179.382.641 198.431.015 13.845.795 103.337.628 117.183.423
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
81.317.932 491.005.388 572.323.320 68.625.834 281.229.847 349.855.681


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
382.892
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-231.865 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.380 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-233.245 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.188
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-309.518
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-6.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.027 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 2.211.344 0 948.923
Kredilerden Alınan Faizler
1.632.483 704.988
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.045 2.659
Bankalardan Alınan Faizler
53.444 19.666
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
74.382 22.798
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
431.800 0 191.673
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.015 541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
253.418 100.017
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
177.367 91.115
Finansal Kiralama Gelirleri
4.601 2.068
Diğer Faiz Gelirleri
7.589 5.071
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -1.073.816 -473.311
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-439.004 -197.553
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-254.862 -107.690
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-378.951 -167.548
Diğer Faiz Giderleri
-999 -520
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.137.528 0 475.612
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
37.306 0 12.732
Alınan Ücret ve Komisyonlar
46.984 0 16.078
Gayri Nakdi Kredilerden
15.347 5.344
Diğer
31.637 10.734
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.678 0 -3.346
Gayri Nakdi Kredilere
-2.127 -638
Diğer
-7.551 -2.708
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -99.405 -33.309
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 5.062 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -250.704 0 -152.064
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.769 377
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
94.990 41.832
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-347.463 -194.273
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 159.909 2.667
FAALİYET BRÜT KÂRI
989.696 0 305.638
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -433.830 -190.591
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -50.922 -15.152
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
504.944 0 99.895
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
52.286 18.750
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
557.230 0 118.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -174.338 0 -45.087
Cari Vergi Karşılığı
-60.109 4.566
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -203.093 -112.382
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
88.864 62.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
382.892 0 73.558
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 382.892 0 73.558
Grubun Karı (Zararı)
425.905 102.410
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-43.013 -28.852
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,13700000 0,02600000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.373.346 3.763.644 9.136.990
Nakit ve Nakit Benzerleri
492.731 1.570.313 2.063.044
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 8.003 985.931 993.934
Bankalar
3 477.547 584.382 1.061.929
Para Piyasalarından Alacaklar
7.181 0 7.181
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.075 0 7.075
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2 0 2
Diğer Finansal Varlıklar
7.073 0 7.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.111.550 1.362.693 3.474.243
Devlet Borçlanma Senetleri
1.916.744 1.311.284 3.228.028
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
43.510 50.267 93.777
Diğer Finansal Varlıklar
151.296 1.142 152.438
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.523.403 482.652 2.006.055
Devlet Borçlanma Senetleri
1.523.403 482.652 2.006.055
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.240.438 348.678 1.589.116
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 1.240.438 348.678 1.589.116
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.851 -692 -2.543
KREDİLER (Net)
5 4.862.600 28.257.794 33.120.394
Krediler
4.938.783 27.953.671 32.892.454
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
4.938.783 27.953.671 32.892.454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 149.681 149.681
Finansal Kiralama Alacakları
0 170.957 170.957
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 -21.276 -21.276
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
53.603 629.380 682.983
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-129.786 -474.938 -604.724
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-15.330 -95.964 -111.294
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-60.987 -267.614 -328.601
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-53.469 -111.360 -164.829
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
393.780 0 393.780
İştirakler (Net)
7 390.411 0 390.411
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
389.355 0 389.355
Konsolide Edilmeyenler
1.056 0 1.056
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 1.609 0 1.609
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.609 0 1.609
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 1.760 0 1.760
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.760 0 1.760
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 243.230 0 243.230
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 3.347 0 3.347
Şerefiye
1.005 0 1.005
Diğer
2.342 0 2.342
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 243.151 0 243.151
CARİ VERGİ VARLIĞI
7.228 0 7.228
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 27.908 0 27.908
DİĞER AKTİFLER
17 96.643 1.131.219 1.227.862
VARLIKLAR TOPLAMI
11.251.233 33.152.657 44.403.890
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 139.957 28.109.748 28.249.705
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
565.285 210.150 775.435
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 8.004.141 8.004.141
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 8.004.141 8.004.141
FONLAR
3.453 10.387 13.840
Müstakrizlerin Fonları
3.453 10.387 13.840
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
776.662 607.441 1.384.103
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
776.662 607.441 1.384.103
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
7 155.640 8.179 163.819
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.315 0 13.315
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
142.325 8.179 150.504
CARİ VERGİ BORCU
8 13.046 0 13.046
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.777.500 1.777.500
Krediler
0 1.777.500 1.777.500
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
137.752 142.767 280.519
ÖZKAYNAKLAR
3.854.726 -112.944 3.741.782
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
802 0 802
Hisse Senedi İhraç Primleri
428 0 428
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
225.587 7.913 233.500
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11 -134.723 -120.857 -255.580
Kar Yedekleri
528.208 0 528.208
Yasal Yedekler
272.767 0 272.767
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
176.880 0 176.880
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
425.212 0 425.212
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-693 0 -693
Dönem Net Kâr veya Zararı
425.905 0 425.905
Azınlık Payları
9.640 0 9.640
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.646.521 38.757.369 44.403.890


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.567.392 0
Alınan Faizler
1.851.099 0
Ödenen Faizler
-1.030.761 0
Alınan Temettüler
5.062 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
46.984 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.955 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
7.872 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-107.814 0
Ödenen Vergiler
-104.756 0
Diğer
887.751 0
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.005.317 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.199 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
373.842 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.014.971 0
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.104.041 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-262.346 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-437.925 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-332.501 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.410 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-7 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-620.294 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
517.430 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-227.528 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-692 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.208.725 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.318.590 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-109.865 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
132.196 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
570.495 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
504.248 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.074.743 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716410


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.