KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.07.2018 - 18:16
KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 2.400.000 0 0 374 32.571 173 0 0 7.847 -32.745 98.301 0 432.528 595.668 0 3.534.717 0 3.534.717
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 119.680
Yeni Bakiye
0 2.400.000 0 0 374 32.571 173 0 0 7.847 -32.745 19.298 0 573.403 653.476 0 3.654.397 0 3.654.397
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.510 -145.767 -2.123 0 0 0 324.518 181.138 0 181.138
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.149 -22.149 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -195.668 0 -109.505 0 -109.505
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -85.803 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 2.800.000 0 0 374 32.571 173 0 0 12.357 -178.512 17.175 0 681.715 35.659 324.518 3.726.030 0 3.726.030


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 12.014.647 57.863.951 69.878.598 7.082.272 40.593.244 47.675.516
GARANTİ VE KEFALETLER
1 504.629 3.002.612 3.507.241 563.000 2.010.713 2.573.713
Teminat Mektupları
0 504.629 1.108.463 1.613.092 563.000 912.647 1.475.647
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 504.629 1.108.463 1.613.092 563.000 912.647 1.475.647
Banka Kredileri
0 0 10.596 10.596 0 18.763 18.763
İthalat Kabul Kredileri
0 0 10.596 10.596 0 18.763 18.763
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 1.883.553 1.883.553 0 1.079.303 1.079.303
Belgeli Akreditifler
0 0 1.883.553 1.883.553 0 1.079.303 1.079.303
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 979.817 4.431.875 5.411.692 840.009 3.907.115 4.747.124
Cayılamaz Taahhütler
0 388.022 666.248 1.054.270 434.140 325.439 759.579
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 114.544 347.684 462.228 40.933 58.218 99.151
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 90.593 90.593 0 78.890 78.890
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 273.478 227.971 897.725 6.321.404 7.219.129 576.866 2.996.840 3.573.706
Swap Para Satım İşlemleri
0 3.592.041 3.408.088 7.000.129 1.766.440 1.667.336 3.433.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 15.876 8.044.771 8.060.647 17.388 6.589.732 6.607.120
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 15.876 8.044.771 8.060.647 17.388 6.589.732 6.607.120
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 3.593.938 4.052.716 7.646.654 2.319.676 2.332.296 4.651.972
Para Alım Opsiyonları
0 1.796.969 2.026.358 3.823.327 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Para Satım Opsiyonları
0 1.796.969 2.026.358 3.823.327 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 65.038 65.038 0 72.830 72.830
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 62.235.316 311.682.045 373.917.361 58.811.358 240.601.901 299.413.259
EMANET KIYMETLER
0 171.683 309.332 481.015 345.091 243.801 588.892
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 65.886 308.368 374.254 40.935 243.801 284.736
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 964 964 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 105.797 0 105.797 304.156 0 304.156
REHİNLİ KIYMETLER
0 47.098.485 178.876.626 225.975.111 44.620.472 137.020.472 181.640.944
Menkul Kıymetler
0 484.245 10.810.101 11.294.346 448.045 8.985.543 9.433.588
Teminat Senetleri
0 100.136 2.876.062 2.976.198 108.232 2.361.726 2.469.958
Emtia
0 0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 347.088.775


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
0 324.518
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -143.380 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -143.380 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 4.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -186.676
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -2.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 40.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 181.138 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 1.234.933 667.586
Kredilerden Alınan Faizler
0 916.395 505.648
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 4.386 2.373
Bankalardan Alınan Faizler
0 18.231 6.436
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 51.601 25.043
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 239.673 125.253
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 20 12
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 153.401 81.906
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 86.252 43.335
Finansal Kiralama Gelirleri
0 2.533 1.491
Diğer Faiz Gelirleri
0 2.114 1.342
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -559.253 -304.605
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -232.444 -131.806
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -114.927 -56.529
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -211.403 -116.011
Diğer Faiz Giderleri
0 -479 -259
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
0 675.680 362.981
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
0 8.519 3.818
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 12.014 5.643
Gayri Nakdi Kredilerden
0 10.308 4.916
Diğer
0 1.706 727
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
0 -3.495 -1.825
Gayri Nakdi Kredilere
0 -476 -238
Diğer
0 -3.019 -1.587
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -53.348 -27.093
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 3.699 904
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -66.349 -48.282
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 1.333 244
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 87.038 83.269
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
0 -154.720 -131.795
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 151.638 70.669
FAALİYET BRÜT KÂRI
0 719.839 362.997
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -242.236 -148.434
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -27.859 -14.070
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
0 449.744 200.493
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 2.243 -6.266
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 451.987 194.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -127.469 -28.577
Cari Vergi Karşılığı
0 -63.511 -27.750
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -90.093 9.025
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 26.135 -9.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 324.518 165.650
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 324.518 165.650
Grubun Karı (Zararı)
0 324.518 165.650
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,11600000 0,05900000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 4.281.326 2.646.354 6.927.680
Nakit ve Nakit Benzerleri
0 103.267 1.103.885 1.207.152
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 37.839 974.302 1.012.141
Bankalar
3 65.428 129.583 195.011
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.212.418 1.060.587 3.273.005
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.027.547 1.024.029 3.051.576
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 17.666 35.669 53.335
Diğer Finansal Varlıklar
0 167.205 889 168.094
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.399.170 236.897 1.636.067
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.399.170 236.897 1.636.067
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2 567.966 245.483 813.449
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 567.966 245.483 813.449
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 -1.495 -498 -1.993
KREDİLER (Net)
5 4.891.053 21.938.763 26.829.816
Krediler
0 4.934.439 21.680.820 26.615.259
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 4.934.439 21.680.820 26.615.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 117.742 117.742
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 135.361 135.361
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 -17.619 -17.619
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
0 48.548 471.628 520.176
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 -91.934 -331.427 -423.361
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
0 -4.783 -57.174 -61.957
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
0 -38.603 -198.904 -237.507
Temerrüt (Üçüncü Aşam 0 1.379 0 1.379
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 49.678 0 49.678
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 1.749 0 1.749
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
0 1.749 0 1.749
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 49.067 0 49.067
DİĞER AKTİFLER
17 78.788 521.938 600.726
VARLIKLAR TOPLAMI
0 9.902.325 25.107.055 35.009.380
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 121.951 22.219.279 22.341.230
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 101.856 196.129 297.985
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 6.131.722 6.131.722
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 6.131.722 6.131.722
FONLAR
0 2.690 18.612 21.302
Müstakrizlerin Fonları
0 2.690 18.612 21.302
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 364.906 425.730 790.636
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 364.906 425.730 790.636
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 150.709 6.822 157.531
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
0 11.978 0 11.978
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 138.731 6.822 145.553
CARİ VERGİ BORCU
8 39.698 0 39.698
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.364.250 1.364.250
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 1.364.250 1.364.250
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0 119.600 19.396 138.996
ÖZKAYNAKLAR
0 3.792.295 -66.265 3.726.030
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
0 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılm 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
0 4.693.705 30.315.675 35.009.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
0 658.149 0
Alınan Faizler
0 803.037 0
Ödenen Faizler
0 -577.672 0
Alınan Temettüler
0 3.699 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 12.014 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 2.971 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
0 -51.392 0
Ödenen Vergiler
0 -80.121 0
Diğer
0 545.613 0
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
0 -1.483.520 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 -884.992 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -418.644 0
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 49.958 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 -229.842 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
0 -825.371 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -179.386 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -727 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -506.923 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 328.833 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer
0 -569 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 1.208.725 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.318.590 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0 0
Temettü Ödemeleri
0 -109.865 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0 0
Diğer
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 12.267 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
0 216.235 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0 20.176 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0 236.411 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698281


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,2955 Değişim: -0,38%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8228 Değişim: -0,26%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
529,04 Değişim: -0,14%
Düşük 528,70 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.