" />

KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:18
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 13.965 0 19.989 -91.503 31.809 0 0 0 526.133 500.393 0 500.393
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.253 -74.439 0 1.814 0 1.814
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 48.292 0 40.703 -63.495 55.277 0 2.222.240 0 526.133 5.669.350 0 5.669.350
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 9.639 0 -11.761 0 12.108 -96.495 -31.762 0 0 0 774.293 656.022 0 656.022
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 -73.283 0 -73.283
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 59.493 1.664 59.205 0 51.960 -21.567 79.132 0 2.882.741 0 774.293 6.687.295 0 6.687.295


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.266.179 66.179.474 72.445.653 6.358.023 60.441.052 66.799.075
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 421.244 5.330.162 5.751.406 356.059 4.582.781 4.938.840
Teminat Mektupları
278.858 1.821.281 2.100.139 356.059 1.730.105 2.086.164
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
278.858 1.821.281 2.100.139 356.059 1.730.105 2.086.164
Banka Kredileri
0 113.110 113.110 0 170.915 170.915
İthalat Kabul Kredileri
0 113.110 113.110 0 170.915 170.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
142.386 3.395.771 3.538.157 0 2.681.761 2.681.761
Belgeli Akreditifler
142.386 3.395.771 3.538.157 0 2.681.761 2.681.761
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 947.992 7.255.402 8.203.394 674.463 5.268.401 5.942.864
Cayılamaz Taahhütler
405.848 508.605 914.453 124.557 553.859 678.416
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
40.265 147.007 187.272 9.512 90.579 100.091
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 114.138 114.138 0 127.172 127.172
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
365.583 247.460 613.043 115.045 336.108 451.153
Cayılabilir Taahhütler
542.144 6.746.797 7.288.941 549.906 4.714.542 5.264.448
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
542.144 6.746.797 7.288.941 549.906 4.714.542 5.264.448
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.896.943 53.593.910 58.490.853 5.327.501 50.589.870 55.917.371
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 18.323.690 18.323.690 0 19.840.766 19.840.766
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 18.323.690 18.323.690 0 19.840.766 19.840.766
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.896.943 35.270.220 40.167.163 5.327.501 30.749.104 36.076.605
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
406.424 926.345 1.332.769 551.948 799.850 1.351.798
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
340.686 330.842 671.528 283.382 393.739 677.121
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
65.738 595.503 661.241 268.566 406.111 674.677
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.397.395 33.974.101 38.371.496 4.632.583 29.814.290 34.446.873
Swap Para Alım İşlemleri
321.245 8.171.533 8.492.778 264.164 6.861.632 7.125.796
Swap Para Satım İşlemleri
3.790.594 4.240.798 8.031.392 4.368.419 2.503.402 6.871.821
Swap Faiz Alım İşlemleri
142.778 10.780.885 10.923.663 0 10.224.628 10.224.628
Swap Faiz Satım İşlemleri
142.778 10.780.885 10.923.663 0 10.224.628 10.224.628
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
93.124 369.774 462.898 142.970 134.964 277.934
Para Alım Opsiyonları
46.562 184.887 231.449 71.485 67.482 138.967
Para Satım Opsiyonları
46.562 184.887 231.449 71.485 67.482 138.967
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
69.092.135 494.238.874 563.331.009 66.624.295 416.277.357 482.901.652
EMANET KIYMETLER
87.162 775.182 862.344 821.679 143.519 965.198
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
29.950 775.182 805.132 24.389 143.519 167.908
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
56.964 0 56.964 797.042 0 797.042
REHİNLİ KIYMETLER
61.513.481 388.195.770 449.709.251 59.072.459 327.909.328 386.981.787
Menkul Kıymetler
456.247 0 456.247 456.248 0 456.248
Teminat Senetleri
96.033 1.561.923 1.657.956 80.240 1.616.133 1.696.373
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.646.527 104.510.925 113.157.452 8.235.107 89.251.431 97.486.538
Diğer Rehinli Kıymetler
52.314.674 282.122.922 334.437.596 50.300.864 237.041.764 287.342.628
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.491.492 105.267.922 112.759.414 6.730.157 88.224.510 94.954.667
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
75.358.314 560.418.348 635.776.662 72.982.318 476.718.409 549.700.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.682.887 1.772.255
Alınan Faizler
2.525.981 2.207.376
Ödenen Faizler
-1.143.446 -923.783
Alınan Temettüler
9.055 7.433
Alınan Ücret ve Komisyonlar
57.370 44.163
Elde Edilen Diğer Kazançlar
39.722 6.211
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
111.680 28.745
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-134.837 -111.259
Ödenen Vergiler
-161.614 -261.318
Diğer
378.976 774.687
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
194.423 -555.499
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
617.898 752.678
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-47.992 -314.122
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
223.871 -1.336.043
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-599.354 341.988
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.877.310 1.216.756
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.036.841 -296.294
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-134.399 -185.542
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-466 -1.069
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
818 98
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.870.493 -973.027
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
806.544 971.231
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -108.212
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
162.446 1.577
Diğer
-1.291 -1.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
11.104 -88.827
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.558.789 2.345.479
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.460.308 -2.420.808
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-73.283 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-14.094 -13.498
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
154.494 22.941
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.006.067 854.576
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.641.385 599.585
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.647.452 1.454.161


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
774.293 526.133
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-118.271 -25.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.122 13.965
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.661 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-11.761 13.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.022 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-116.149 -39.705
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.108 19.989
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-121.073 -117.367
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-31.762 31.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.578 25.864
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
656.022 500.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.580.849 7.940.234 11.521.083 3.999.712 4.873.494 8.873.206
Nakit ve Nakit Benzerleri
571.729 3.430.265 4.001.994 1.480.897 1.190.161 2.671.058
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 26.561 1.334.263 1.360.824 2.244 1.021.382 1.023.626
Bankalar
(3) 55.375 2.096.814 2.152.189 55.795 169.352 225.147
Para Piyasalarından Alacaklar
489.844 0 489.844 1.422.996 0 1.422.996
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-51 -812 -863 -138 -573 -711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.422.592 3.731.882 6.154.474 1.906.122 2.696.730 4.602.852
Devlet Borçlanma Senetleri
2.053.195 3.608.458 5.661.653 1.695.394 2.619.578 4.314.972
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
49.368 123.424 172.792 62.062 77.152 139.214
Diğer Finansal Varlıklar
320.029 0 320.029 148.666 0 148.666
Türev Finansal Varlıklar
(2) 586.528 514.990 1.101.518 612.693 723.506 1.336.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
586.528 514.990 1.101.518 612.693 723.506 1.336.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.514.079 38.888.804 46.402.883 7.705.331 32.745.881 40.451.212
Krediler
(5) 5.354.159 39.969.169 45.323.328 5.514.640 33.400.020 38.914.660
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 227.747 227.747 0 205.726 205.726
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.742.749 422.718 3.165.467 2.719.902 363.157 3.083.059
Devlet Borçlanma Senetleri
2.742.749 422.718 3.165.467 2.719.902 363.157 3.083.059
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-582.829 -1.730.830 -2.313.659 -529.211 -1.223.022 -1.752.233
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.461.567 0 1.461.567 1.232.821 0 1.232.821
İştirakler (Net)
(7) 686.960 0 686.960 625.893 0 625.893
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
686.960 0 686.960 625.893 0 625.893
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 774.607 0 774.607 606.928 0 606.928
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
741.140 0 741.140 581.897 0 581.897
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
33.467 0 33.467 25.031 0 25.031
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 92.435 0 92.435 89.720 0 89.720
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 2.862 0 2.862 3.304 0 3.304
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.862 0 2.862 3.304 0 3.304
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 251.431 0 251.431 175.421 0 175.421
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 128.032 147.226 275.258 117.404 458.868 576.272
VARLIKLAR TOPLAMI
13.095.658 46.976.264 60.071.922 13.388.116 38.078.243 51.466.359
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 402.326 37.839.525 38.241.851 119.985 32.176.978 32.296.963
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
49.259 443.427 492.686 721.536 323.705 1.045.241
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 9.983.503 9.983.503 0 8.021.275 8.021.275
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 9.983.503 9.983.503 0 8.021.275 8.021.275
FONLAR
12.195 514.453 526.648 6.275 115.830 122.105
Müstakrizlerin Fonları
12.195 514.453 526.648 6.275 115.830 122.105
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 140.375 311.949 452.324 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
140.375 311.949 452.324 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 20.171 0 20.171 26.425 0 26.425
KARŞILIKLAR
(7) 422.651 37.744 460.395 240.684 29.593 270.277
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
18.372 0 18.372 17.096 0 17.096
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
404.279 37.744 442.023 223.588 29.593 253.181
CARİ VERGİ BORCU
(8) 155.402 0 155.402 147.991 0 147.991
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.686.742 2.686.742 0 2.299.503 2.299.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.686.742 2.686.742 0 2.299.503 2.299.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 134.789 230.116 364.905 141.233 115.810 257.043
ÖZKAYNAKLAR
6.657.488 29.807 6.687.295 5.981.463 123.093 6.104.556
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
116.618 3.744 120.362 124.204 -765 123.439
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
83.462 26.063 109.525 101.816 123.858 225.674
Kar Yedekleri
2.882.741 0 2.882.741 2.222.240 0 2.222.240
Yasal Yedekler
374.794 0 374.794 338.153 0 338.153
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
2.429.386 0 2.429.386 1.805.526 0 1.805.526
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
774.293 0 774.293 732.829 0 732.829
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
774.293 0 774.293 732.829 0 732.829
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.994.656 52.077.266 60.071.922 7.711.956 43.754.403 51.466.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.012.300 2.445.887 1.087.084 888.568
Kredilerden Alınan Faizler
2.025.993 1.776.469 701.244 637.707
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
696 32 325 32
Bankalardan Alınan Faizler
6.088 14.908 2.191 2.769
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
220.356 55.225 49.104 28.671
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
751.073 589.170 331.661 216.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 5 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
358.172 327.866 138.935 105.622
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
392.901 261.299 192.726 110.785
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
5.933 6.281 1.913 1.935
Diğer Faiz Gelirleri
2.161 3.802 646 1.047
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.086.489 -970.534 -344.518 -329.440
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-415.998 -456.263 -140.661 -151.527
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-33.155 -14.846 -7.456 -6.210
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-628.272 -492.349 -194.694 -169.955
Kiralama Faiz Giderleri
-4.609 -6.080 -1.351 -1.556
Diğer Faiz Giderleri
-4.455 -996 -356 -192
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.925.811 1.475.353 742.566 559.128
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
50.871 38.581 15.314 8.959
Alınan Ücret ve Komisyonlar
57.370 44.163 16.763 10.826
Gayri Nakdi Kredilerden
21.538 27.877 7.830 7.610
Diğer
35.832 16.286 8.933 3.216
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.499 -5.582 -1.449 -1.867
Gayri Nakdi Kredilere
-974 -852 -295 -138
Diğer
-5.525 -4.730 -1.154 -1.729
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.973 4.392 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -53.266 121.093 -57.387 96.428
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.801 3.609 2.147 2.187
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
477.459 440.468 -25.858 317.392
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-537.526 -322.984 -33.676 -223.151
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 46.622 2.993 14.157 989
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.973.011 1.642.412 714.650 665.504
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -714.678 -827.414 -161.097 -374.967
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -180.000 0 -115.000 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-128.768 -104.223 -42.200 -35.177
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -61.301 -55.244 -21.137 -14.871
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
888.264 655.531 375.216 240.489
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
131.972 17.975 42.468 16.618
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.020.236 673.506 417.684 257.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -245.943 -147.373 -122.143 -52.998
Cari Vergi Karşılığı
-298.397 -228.084 -145.125 -34.237
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-252.179 -349.727 -67.745 -149.707
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
304.633 430.438 90.727 130.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 774.293 526.133 295.541 204.109
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 774.293 526.133 295.541 204.109
Grubun Karı (Zararı)
774.293 526.133 295.541 204.109
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,27700000 0,18800000 0,10600000 0,07300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973526


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.035 Değişim: -0,50% Hacim : 39.136 Mio.TL Son veri saati : 12:27
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8687 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7777 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6598 Değişim: -0,07%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.550,48 Değişim: 0,21%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.