KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.08.2021 - 18:13
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 10.506 0 8.279 -15.173 11.880 0 0 0 322.757 338.249 -3.781 334.468
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.841 3.049 0 20.892 -1.378 19.514
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -705.819 0 -3.175 0 -3.175
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.175 0 -3.175 0 -3.175
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -702.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 532 0 374 310.599 -1.393 38.287 0 28.993 12.837 35.349 0 1.947.074 1.456 322.757 5.496.865 32.931 5.529.796
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 8.092 0 12.226 -65.681 -25.637 0 0 0 479.291 408.291 43 408.334
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32 580 0 541 2.830 3.371
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 662.573 -735.260 0 -73.642 0 -73.642
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.551 0 -73.551 0 -73.551
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 622.573 -621.709 0 -91 0 -91
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 769 0 374 341.470 1.392 54.067 0 52.078 9.333 85.258 0 2.609.618 -21.861 479.291 6.411.789 57.043 6.468.832


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.147.380 67.099.357 75.246.737 7.373.851 60.513.309 67.887.160
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 453.150 6.216.374 6.669.524 356.057 4.582.781 4.938.838
Teminat Mektupları
258.108 1.793.267 2.051.375 356.057 1.730.105 2.086.162
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
258.108 1.793.267 2.051.375 356.057 1.730.105 2.086.162
Banka Kredileri
0 120.922 120.922 0 170.915 170.915
İthalat Kabul Kredileri
0 120.922 120.922 0 170.915 170.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
195.042 4.302.185 4.497.227 0 2.681.761 2.681.761
Belgeli Akreditifler
195.042 4.302.185 4.497.227 0 2.681.761 2.681.761
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 1.706.909 6.542.619 8.249.528 1.600.166 5.267.924 6.868.090
Cayılamaz Taahhütler
1.205.122 656.531 1.861.653 1.050.260 553.382 1.603.642
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
37.145 264.412 301.557 9.028 90.102 99.130
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 135.391 135.391 0 127.172 127.172
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.167.977 256.728 1.424.705 1.041.232 336.108 1.377.340
Cayılabilir Taahhütler
501.787 5.886.088 6.387.875 549.906 4.714.542 5.264.448
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
501.787 5.886.088 6.387.875 549.906 4.714.542 5.264.448
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.987.321 54.340.364 60.327.685 5.417.628 50.662.604 56.080.232
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 18.104.867 18.104.867 0 19.840.766 19.840.766
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 18.104.867 18.104.867 0 19.840.766 19.840.766
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.987.321 36.235.497 42.222.818 5.417.628 30.821.838 36.239.466
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
551.104 584.205 1.135.309 551.948 799.850 1.351.798
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
292.039 278.206 570.245 283.382 393.739 677.121
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
259.065 305.999 565.064 268.566 406.111 674.677
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.334.853 35.277.102 40.611.955 4.710.136 29.887.024 34.597.160
Swap Para Alım İşlemleri
428.616 9.032.309 9.460.925 341.717 6.861.632 7.203.349
Swap Para Satım İşlemleri
4.591.349 4.377.927 8.969.276 4.368.419 2.576.136 6.944.555
Swap Faiz Alım İşlemleri
157.444 10.933.433 11.090.877 0 10.224.628 10.224.628
Swap Faiz Satım İşlemleri
157.444 10.933.433 11.090.877 0 10.224.628 10.224.628
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
101.364 374.190 475.554 142.970 134.964 277.934
Para Alım Opsiyonları
50.682 187.095 237.777 71.485 67.482 138.967
Para Satım Opsiyonları
50.682 187.095 237.777 71.485 67.482 138.967
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 12.574 0 12.574
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
70.996.256 493.766.507 564.762.763 68.853.512 416.411.119 485.264.631
EMANET KIYMETLER
2.435.163 824.813 3.259.976 3.048.106 276.873 3.324.979
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.133.809 824.813 2.958.622 2.250.816 276.873 2.527.689
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
301.106 0 301.106 797.042 0 797.042
REHİNLİ KIYMETLER
61.265.077 389.008.347 450.273.424 59.075.249 327.909.736 386.984.985
Menkul Kıymetler
456.247 0 456.247 456.248 0 456.248
Teminat Senetleri
85.269 1.564.072 1.649.341 80.666 1.616.541 1.697.207
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.613.072 108.733.267 117.346.339 8.235.352 89.251.431 97.486.783
Diğer Rehinli Kıymetler
52.110.489 278.711.008 330.821.497 50.302.983 237.041.764 287.344.747
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.296.016 103.933.347 111.229.363 6.730.157 88.224.510 94.954.667
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
79.143.636 560.865.864 640.009.500 76.227.363 476.924.428 553.151.791


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.840.424 1.234.106
Alınan Faizler
1.745.357 1.414.704
Ödenen Faizler
-688.935 -560.285
Alınan Temettüler
8.243 10.801
Alınan Ücret ve Komisyonlar
86.016 61.168
Elde Edilen Diğer Kazançlar
65.200 18.790
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
94.189 28.900
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-139.302 -113.557
Ödenen Vergiler
-120.264 -58.982
Diğer
789.920 432.567
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.487.502 762.223
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.096 -1.030
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.305.752 612.879
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-167.391 643.431
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
525.726 -767.037
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-545.181 273.980
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
352.922 1.996.329
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-117.646 -136.475
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -7.702
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
15.816 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.507 -1.870
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
119 260
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-915.716 -896.987
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
629.023 877.658
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -108.212
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
162.446 1.577
Diğer
-1.827 -1.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
191.221 -185.486
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.119.669 2.345.479
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.853.257 -2.529.470
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-73.551 -134
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.640 -1.361
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
24.060 55.552
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
450.557 1.729.920
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.864.624 779.802
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.315.181 2.509.722


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
479.334 318.976
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-71.000 15.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.092 10.506
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
8.092 10.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-79.092 4.986
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.226 8.279
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-82.624 -19.498
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-25.637 11.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.943 4.325
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
408.334 334.468


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.695.046 5.886.197 10.581.243 4.051.419 5.046.636 9.098.055
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.781.946 1.870.162 3.652.108 1.512.256 1.363.303 2.875.559
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 23.860 1.285.470 1.309.330 2.247 1.021.382 1.023.629
Bankalar
(3) 85.174 586.727 671.901 86.932 342.533 429.465
Para Piyasalarından Alacaklar
1.673.120 0 1.673.120 1.424.176 0 1.424.176
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-208 -2.035 -2.243 -1.099 -612 -1.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 11.688 263.097 274.785 16.754 263.097 279.851
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.066 0 1.066 4.152 0 4.152
Diğer Finansal Varlıklar
10.622 263.097 273.719 12.602 263.097 275.699
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.209.338 3.126.868 5.336.206 1.905.409 2.696.730 4.602.139
Devlet Borçlanma Senetleri
1.891.960 3.025.199 4.917.159 1.695.394 2.619.578 4.314.972
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
80.675 101.669 182.344 88.595 77.152 165.747
Diğer Finansal Varlıklar
236.703 0 236.703 121.420 0 121.420
Türev Finansal Varlıklar
(2) 692.074 626.070 1.318.144 617.000 723.506 1.340.506
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
692.074 626.070 1.318.144 617.000 723.506 1.340.506
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.829.601 39.715.515 47.545.116 8.056.807 32.645.563 40.702.370
Krediler
(5) 5.871.395 40.622.290 46.493.685 5.875.096 33.299.702 39.174.798
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 243.304 243.304 0 205.726 205.726
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.574.156 424.884 2.999.040 2.719.902 363.157 3.083.059
Devlet Borçlanma Senetleri
2.574.156 424.884 2.999.040 2.719.902 363.157 3.083.059
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-615.950 -1.574.963 -2.190.913 -538.191 -1.223.022 -1.761.213
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
691.952 0 691.952 651.842 0 651.842
İştirakler (Net)
(7) 659.090 0 659.090 625.893 0 625.893
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
659.090 0 659.090 625.893 0 625.893
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 32.199 0 32.199 25.352 0 25.352
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
32.199 0 32.199 25.352 0 25.352
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
663 0 663 597 0 597
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 597 0 597
Konsolide Edilmeyenler
663 0 663 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 380.804 0 380.804 380.662 0 380.662
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 4.937 0 4.937 5.066 0 5.066
Şerefiye
1.005 0 1.005 1.005 0 1.005
Diğer
3.932 0 3.932 4.061 0 4.061
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 280.367 0 280.367 279.523 0 279.523
CARİ VERGİ VARLIĞI
101 0 101 78 0 78
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 224.375 0 224.375 175.419 0 175.419
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 1.160.038 235.638 1.395.676 614.639 458.863 1.073.502
VARLIKLAR TOPLAMI
15.331.624 45.837.350 61.168.974 14.279.858 38.151.062 52.430.920
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 581.190 37.597.494 38.178.684 119.985 32.212.225 32.332.210
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
277.681 694.391 972.072 1.066.421 323.705 1.390.126
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 1.118.092 9.927.427 11.045.519 441.111 8.021.275 8.462.386
Bonolar
223.151 0 223.151 35.907 0 35.907
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
894.941 0 894.941 405.204 0 405.204
Tahviller
0 9.927.427 9.927.427 0 8.021.275 8.021.275
FONLAR
5.560 109.743 115.303 6.275 115.830 122.105
Müstakrizlerin Fonları
5.560 109.743 115.303 6.275 115.830 122.105
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 166.740 422.425 589.165 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
166.740 422.425 589.165 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 5.523 0 5.523 4.394 0 4.394
KARŞILIKLAR
(7) 318.634 36.988 355.622 245.185 29.593 274.778
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
22.740 0 22.740 21.141 0 21.141
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
295.894 36.988 332.882 224.044 29.593 253.637
CARİ VERGİ BORCU
(8) 180.222 0 180.222 155.129 0 155.129
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 1.508
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.695.593 2.695.593 0 2.299.503 2.299.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.695.593 2.695.593 0 2.299.503 2.299.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
142.892 419.547 562.439 175.204 207.828 383.032
ÖZKAYNAKLAR
6.396.916 71.916 6.468.832 6.007.676 123.093 6.130.769
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
1.143 0 1.143 1.150 0 1.150
Hisse Senedi İhraç Primleri
769 0 769 776 0 776
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
394.881 2.048 396.929 390.557 -765 389.792
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
76.801 69.868 146.669 101.903 123.858 225.761
Kar Yedekleri
2.609.618 0 2.609.618 1.947.077 0 1.947.077
Yasal Yedekler
381.427 0 381.427 342.716 0 342.716
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
2.149.630 0 2.149.630 1.525.800 0 1.525.800
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
457.430 0 457.430 712.819 0 712.819
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-21.861 0 -21.861 525 0 525
Dönem Net Kâr veya Zararı
479.291 0 479.291 712.294 0 712.294
Azınlık Payları
57.043 0 57.043 54.170 0 54.170
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.193.450 51.975.524 61.168.974 8.549.252 43.881.668 52.430.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.994.365 1.584.299 1.057.302 795.406
Kredilerden Alınan Faizler
1.380.870 1.160.076 736.961 589.426
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
371 0 272 0
Bankalardan Alınan Faizler
10.843 16.068 6.099 8.826
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
171.686 26.554 81.479 12.394
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
421.311 373.453 227.590 180.642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.899 797 1.124 275
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
219.237 222.142 116.291 110.346
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
200.175 150.514 110.175 70.021
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
4.020 4.346 2.169 2.262
Diğer Faiz Gelirleri
5.264 3.802 2.732 1.856
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -791.350 -661.063 -412.817 -321.860
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-278.218 -316.667 -146.570 -151.879
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-52.328 -19.162 -34.389 -11.522
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-456.383 -323.732 -231.368 -157.975
Kiralama Faiz Giderleri
-322 -110 -100 -14
Diğer Faiz Giderleri
-4.099 -1.392 -390 -470
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.203.015 923.236 644.485 473.546
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
76.658 58.644 41.452 22.241
Alınan Ücret ve Komisyonlar
86.016 61.168 45.797 21.462
Gayri Nakdi Kredilerden
13.708 20.126 6.928 6.664
Diğer
72.308 41.042 38.869 14.798
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.358 -2.524 -4.345 779
Gayri Nakdi Kredilere
-1.619 -1.586 -816 -763
Diğer
-7.739 -938 -3.529 1.542
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 8.243 10.801 4.020 4.857
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -3.428 -10.506 -32.452 188
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
434 1.475 729 1.983
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
517.719 134.528 -45.616 -28.783
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-521.581 -146.509 12.435 26.988
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 201.763 18.319 14.524 8.761
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.486.251 1.000.494 672.029 509.593
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -554.445 -454.068 -236.953 -230.116
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -65.000 0 -35.000 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-107.263 -85.435 -55.566 -44.085
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -205.837 -66.115 -34.344 -30.097
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
553.706 394.876 310.166 205.295
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
61.966 22.649 24.630 14.507
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
615.672 417.525 334.796 219.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -136.338 -98.549 -82.608 -51.155
Cari Vergi Karşılığı
-169.859 -197.957 -158.542 -195.823
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-180.395 -200.097 -66.845 -34.021
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
213.916 299.505 142.779 178.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 479.334 318.976 252.188 168.647
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 479.334 318.976 252.188 168.647
Grubun Karı (Zararı)
479.291 322.757 252.181 170.346
Azınlık Payları Karı (Zararı)
43 -3.781 7 -1.699
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17100000 0,11500000 0,09000000 0,06100000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954775


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: 0,18% Hacim : 8.765 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.517 28.10.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.519
9,5350 Değişim: 0,08%
Düşük 9,5193 29.10.2021 Yüksek 9,5532
Açılış: 9,5275
11,1533 Değişim: 0,05%
Düşük 11,1291 29.10.2021 Yüksek 11,1654
Açılış: 11,148
551,15 Değişim: 0,02%
Düşük 550,72 29.10.2021 Yüksek 552,44
Açılış: 551,02
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.