KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.02.2021 - 18:15
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 49.105 -827 4.339 0 5.010 190.068 16.678 0 0 0 730.504 994.877 5.637 1.000.514
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 555 0 702 -6.169 -5.467
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 -26.278 730.504 5.140.899 38.090 5.178.989
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 31.826 2.785 18.194 0 19.138 47.004 87.426 0 0 0 712.294 918.667 -2.821 915.846
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.844 -923 0 17.167 18.901 36.068
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -702.778 0 -134 0 -134
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -702.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 525 712.294 6.076.599 54.170 6.130.769


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.373.851 60.513.309 67.887.160 8.650.964 56.620.778 65.271.742
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 356.057 4.582.781 4.938.838 450.734 4.096.982 4.547.716
Teminat Mektupları
356.057 1.730.105 2.086.162 450.734 1.368.294 1.819.028
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
356.057 1.730.105 2.086.162 450.734 1.368.294 1.819.028
Banka Kredileri
0 170.915 170.915 0 190.447 190.447
İthalat Kabul Kredileri
0 170.915 170.915 0 190.447 190.447
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.681.761 2.681.761 0 2.538.241 2.538.241
Belgeli Akreditifler
0 2.681.761 2.681.761 0 2.538.241 2.538.241
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 1.600.166 5.267.924 6.868.090 1.313.799 3.181.266 4.495.065
Cayılamaz Taahhütler
1.050.260 553.382 1.603.642 968.090 336.269 1.304.359
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
9.028 90.102 99.130 4.506 16.898 21.404
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 127.172 127.172 0 96.782 96.782
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.041.232 336.108 1.377.340 963.584 222.589 1.186.173
Cayılabilir Taahhütler
549.906 4.714.542 5.264.448 345.709 2.844.997 3.190.706
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
549.906 4.714.542 5.264.448 345.709 2.844.997 3.190.706
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.417.628 50.662.604 56.080.232 6.886.431 49.342.530 56.228.961
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 19.840.766 19.840.766 0 16.520.430 16.520.430
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 19.840.766 19.840.766 0 16.520.430 16.520.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.417.628 30.821.838 36.239.466 6.886.431 32.822.100 39.708.531
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
551.948 799.850 1.351.798 2.715.295 2.672.415 5.387.710
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
283.382 393.739 677.121 1.359.615 1.335.965 2.695.580
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
268.566 406.111 674.677 1.355.680 1.336.450 2.692.130
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.710.136 29.887.024 34.597.160 3.283.114 29.261.907 32.545.021
Swap Para Alım İşlemleri
341.717 6.861.632 7.203.349 664.611 6.474.510 7.139.121
Swap Para Satım İşlemleri
4.368.419 2.576.136 6.944.555 2.618.503 4.090.143 6.708.646
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 10.224.628 10.224.628 0 9.348.627 9.348.627
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 10.224.628 10.224.628 0 9.348.627 9.348.627
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
142.970 134.964 277.934 888.022 887.778 1.775.800
Para Alım Opsiyonları
71.485 67.482 138.967 444.061 443.889 887.950
Para Satım Opsiyonları
71.485 67.482 138.967 443.961 443.889 887.850
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.574 0 12.574 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
68.853.512 416.411.119 485.264.631 75.378.722 466.258.507 541.637.229
EMANET KIYMETLER
3.048.106 276.873 3.324.979 2.730.641 688.583 3.419.224
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.250.816 276.873 2.527.689 2.136.470 688.583 2.825.053
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
797.042 0 797.042 593.923 0 593.923
REHİNLİ KIYMETLER
59.075.249 327.909.736 386.984.985 52.958.989 254.620.688 307.579.677
Menkul Kıymetler
456.248 0 456.248 471.248 13.784.545 14.255.793
Teminat Senetleri
80.666 1.616.541 1.697.207 95.499 3.691.702 3.787.201
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.235.352 89.251.431 97.486.783 3.805.808 63.849.083 67.654.891
Diğer Rehinli Kıymetler
50.302.983 237.041.764 287.344.747 48.586.434 173.295.358 221.881.792
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
6.730.157 88.224.510 94.954.667 19.689.092 210.949.236 230.638.328
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
76.227.363 476.924.428 553.151.791 84.029.686 522.879.285 606.908.971


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.892.269 1.125.037
Alınan Faizler
2.985.322 2.971.773
Ödenen Faizler
-1.224.002 -1.250.464
Alınan Temettüler
10.857 6.754
Alınan Ücret ve Komisyonlar
137.281 78.154
Elde Edilen Diğer Kazançlar
65.373 80.871
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
33.596 85.017
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-210.323 -182.369
Ödenen Vergiler
-284.929 -288.619
Diğer
379.094 -376.080
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-684.992 683.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.143 -5.157
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
428.298 310.064
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-315.826 120.049
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.518.465 -319.292
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
740.144 577.683
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.207.277 1.808.384
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.430 -521.520
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -990
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.965 -9.698
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
280 5.592
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-998.063 -1.048.151
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.142.753 772.368
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-149.670 -433.812
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.577 195.251
Diğer
-2.342 -2.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-130.338 -1.897.241
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.330.419 108.662
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.478.503 -2.004.016
İhraç Edilen Sermaye Araçları
20.534 0
Temettü Ödemeleri
-134 -134
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.654 -1.753
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
24.313 4.354
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.084.822 -606.023
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
779.802 1.385.825
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.864.624 779.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
709.473 736.141
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
206.373 264.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.805 52.617
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.407 49.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.507 -1.034
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
18.194 4.339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.303 207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
153.568 211.756
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.138 5.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
57.571 243.694
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
87.426 16.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.567 -53.626
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
915.846 1.000.514


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.051.419 5.046.636 9.098.055 3.417.606 3.597.087 7.014.693
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.512.256 1.363.303 2.875.559 539.386 1.047.785 1.587.171
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.247 1.021.382 1.023.629 513 803.528 804.041
Bankalar
(3) 86.932 342.533 429.465 12.973 244.719 257.692
Para Piyasalarından Alacaklar
1.424.176 0 1.424.176 526.286 0 526.286
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.099 -612 -1.711 -386 -462 -848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 16.754 263.097 279.851 15.821 263.097 278.918
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.152 0 4.152 1 0 1
Diğer Finansal Varlıklar
12.602 263.097 275.699 15.820 263.097 278.917
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 1.905.409 2.696.730 4.602.139 2.209.134 1.977.139 4.186.273
Devlet Borçlanma Senetleri
1.695.394 2.619.578 4.314.972 2.001.291 1.922.143 3.923.434
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
88.595 77.152 165.747 62.763 53.806 116.569
Diğer Finansal Varlıklar
121.420 0 121.420 145.080 1.190 146.270
Türev Finansal Varlıklar
(2) 617.000 723.506 1.340.506 653.265 309.066 962.331
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
617.000 723.506 1.340.506 653.265 309.066 962.331
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.056.807 32.645.563 40.702.370 6.757.111 26.586.973 33.344.084
Krediler
(5) 5.875.096 33.299.702 39.174.798 4.750.439 26.766.177 31.516.616
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 205.726 205.726 0 128.874 128.874
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.719.902 363.157 3.083.059 2.285.894 299.266 2.585.160
Devlet Borçlanma Senetleri
2.719.902 363.157 3.083.059 2.285.894 299.266 2.585.160
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-538.191 -1.223.022 -1.761.213 -279.222 -607.344 -886.566
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
651.842 0 651.842 473.335 0 473.335
İştirakler (Net)
(7) 625.893 0 625.893 465.976 0 465.976
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
625.893 0 625.893 464.920 0 464.920
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 1.056 0 1.056
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 25.352 0 25.352 5.109 0 5.109
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
25.352 0 25.352 5.109 0 5.109
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
597 0 597 2.250 0 2.250
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
597 0 597 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 2.250 0 2.250
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 380.662 0 380.662 347.206 0 347.206
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 5.066 0 5.066 5.074 0 5.074
Şerefiye
1.005 0 1.005 1.005 0 1.005
Diğer
4.061 0 4.061 4.069 0 4.069
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 279.523 0 279.523 273.918 0 273.918
CARİ VERGİ VARLIĞI
78 0 78 255 0 255
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 175.419 0 175.419 39.930 0 39.930
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 614.639 458.863 1.073.502 289.966 400.147 690.113
VARLIKLAR TOPLAMI
14.279.858 38.151.062 52.430.920 11.668.804 30.584.207 42.253.011
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 119.985 32.212.225 32.332.210 635.639 25.992.686 26.628.325
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.066.421 323.705 1.390.126 535.195 662.172 1.197.367
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 441.111 8.021.275 8.462.386 253.918 6.023.450 6.277.368
Bonolar
35.907 0 35.907 108.662 0 108.662
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
405.204 0 405.204 145.256 0 145.256
Tahviller
0 8.021.275 8.021.275 0 6.023.450 6.023.450
FONLAR
6.275 115.830 122.105 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
6.275 115.830 122.105 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 326.364 548.616 874.980 277.424 207.410 484.834
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
326.364 548.616 874.980 277.424 207.410 484.834
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 4.394 0 4.394 4.913 0 4.913
KARŞILIKLAR
(7) 245.185 29.593 274.778 242.096 22.070 264.166
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
21.141 0 21.141 18.095 0 18.095
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
224.044 29.593 253.637 224.001 22.070 246.071
CARİ VERGİ BORCU
(8) 155.129 0 155.129 83.358 0 83.358
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 1.508 0 1.508 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.299.503 2.299.503 0 1.830.045 1.830.045
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.299.503 2.299.503 0 1.830.045 1.830.045
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
175.204 207.828 383.032 158.620 86.076 244.696
ÖZKAYNAKLAR
6.007.676 123.093 6.130.769 5.182.346 -3.357 5.178.989
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
1.150 0 1.150 904 0 904
Hisse Senedi İhraç Primleri
776 0 776 530 0 530
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
(11) 390.557 -765 389.792 337.134 -147 336.987
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
101.903 123.858 225.761 75.403 -3.210 72.193
Kar Yedekleri
1.947.077 0 1.947.077 1.226.589 0 1.226.589
Yasal Yedekler
(11) 342.716 0 342.716 306.633 0 306.633
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
(11) 1.525.800 0 1.525.800 841.395 0 841.395
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
712.819 0 712.819 704.226 0 704.226
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
525 0 525 -26.278 0 -26.278
Dönem Net Kâr veya Zararı
712.294 0 712.294 730.504 0 730.504
Azınlık Payları
54.170 0 54.170 38.090 0 38.090
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.549.252 43.881.668 52.430.920 7.376.003 34.877.008 42.253.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.336.674 3.313.001
Kredilerden Alınan Faizler
2.422.360 2.260.048
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
72 7.101
Bankalardan Alınan Faizler
32.779 60.321
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
90.413 290.429
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
774.466 670.421
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.643 1.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
408.341 442.296
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
364.482 226.798
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
8.460 6.406
Diğer Faiz Gelirleri
8.124 18.275
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.314.289 -1.401.717
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-606.235 -669.318
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-56.029 -157.818
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-649.385 -565.831
Kiralama Faiz Giderleri
-192 -1.143
Diğer Faiz Giderleri
-2.448 -7.607
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.022.385 1.911.284
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
118.915 65.103
Alınan Ücret ve Komisyonlar
137.281 78.154
Gayri Nakdi Kredilerden
35.030 24.400
Diğer
102.251 53.754
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-18.366 -13.051
Gayri Nakdi Kredilere
-2.859 -2.916
Diğer
-15.507 -10.135
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 10.857 6.754
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -10.807 -419.123
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.119 3.737
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-61.198 -489.078
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
45.272 66.218
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 138.534 65.550
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.279.884 1.629.568
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.011.664 -460.631
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-178.506 -156.391
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -228.018 -99.017
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
861.696 913.529
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
74.651 19.944
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
936.347 933.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -226.874 -197.332
Cari Vergi Karşılığı
-372.725 -286.837
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-502.836 -193.394
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
648.687 282.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 709.473 736.141
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 709.473 736.141
Grubun Karı (Zararı)
712.294 730.504
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-2.821 5.637
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,25400000 0,26100000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906751


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: 3,81% Hacim : 25.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.492
7,2574 Değişim: -2,26%
Düşük 7,2183 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,7562 Değişim: -2,38%
Düşük 8,7048 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
405,71 Değişim: -1,60%
Düşük 403,26 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.