KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.08.2020 - 18:12
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -2.898 0 4.106 38.863 5.660 0 0 0 384.955 430.686 -2.100 428.586
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 436 0 526 -3.837 -3.311
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 524 0 374 261.494 -566 20.544 0 19.810 -123.195 12.451 0 1.226.538 -26.397 384.955 4.576.532 32.685 4.609.217
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 38.090 5.178.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi 0 0 -3.175 0 -3.175 0 -3.175
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 28.993 12.837 35.349 0 1.947.074 1.456 322.757 5.496.865 32.931 5.529.796


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.630.171 64.198.205 72.828.376 8.650.964 56.620.778 65.271.742
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 490.449 4.418.458 4.908.907 450.734 4.096.982 4.547.716
Teminat Mektupları
490.449 1.428.188 1.918.637 450.734 1.368.294 1.819.028
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
490.449 1.428.188 1.918.637 450.734 1.368.294 1.819.028
Banka Kredileri
0 159.842 159.842 0 190.447 190.447
İthalat Kabul Kredileri
0 159.842 159.842 0 190.447 190.447
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.830.428 2.830.428 0 2.538.241 2.538.241
Belgeli Akreditifler
0 2.830.428 2.830.428 0 2.538.241 2.538.241
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 1.243.842 5.076.841 6.320.683 1.313.799 3.181.266 4.495.065
Cayılamaz Taahhütler
741.064 1.061.878 1.802.942 968.090 336.269 1.304.359
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.726 689.194 694.920 4.506 16.898 21.404
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
689 111.633 112.322 0 96.782 96.782
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
734.649 261.051 995.700 963.584 222.589 1.186.173
Cayılabilir Taahhütler
502.778 4.014.963 4.517.741 345.709 2.844.997 3.190.706
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
502.778 4.014.963 4.517.741 345.709 2.844.997 3.190.706
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 6.895.880 54.702.906 61.598.786 6.886.431 49.342.530 56.228.961
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.895.880 36.413.160 43.309.040 6.886.431 32.822.100 39.708.531
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.886.710 5.381.895 7.268.605 2.715.295 2.672.415 5.387.710
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
952.358 2.684.684 3.637.042 1.359.615 1.335.965 2.695.580
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
934.352 2.697.211 3.631.563 1.355.680 1.336.450 2.692.130
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.510.074 30.485.546 34.995.620 3.283.114 29.261.907 32.545.021
Swap Para Alım İşlemleri
313.480 7.570.488 7.883.968 664.611 6.474.510 7.139.121
Swap Para Satım İşlemleri
4.196.594 3.305.828 7.502.422 2.618.503 4.090.143 6.708.646
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.804.615 9.804.615 0 9.348.627 9.348.627
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.804.615 9.804.615 0 9.348.627 9.348.627
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
489.550 542.298 1.031.848 888.022 887.778 1.775.800
Para Alım Opsiyonları
244.775 271.149 515.924 444.061 443.889 887.950
Para Satım Opsiyonları
244.775 271.149 515.924 443.961 443.889 887.850
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
3.485 3.421 6.906 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 3.421 3.421 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
3.485 0 3.485 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.061 0 6.061 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.629.725 588.489.234 675.118.959 75.378.722 466.258.507 541.637.229
EMANET KIYMETLER
3.196.308 246.940 3.443.248 2.730.641 688.583 3.419.224
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.737.219 246.940 2.984.159 2.136.470 688.583 2.825.053
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.097 0 4.097 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
454.744 0 454.744 593.923 0 593.923
REHİNLİ KIYMETLER
62.135.588 330.536.124 392.671.712 52.958.989 254.620.688 307.579.677
Menkul Kıymetler
456.248 29.789.899 30.246.147 471.248 13.784.545 14.255.793
Teminat Senetleri
57.979 1.755.625 1.813.604 95.499 3.691.702 3.787.201
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
4.816.721 78.701.290 83.518.011 3.805.808 63.849.083 67.654.891
Diğer Rehinli Kıymetler
56.804.640 220.289.310 277.093.950 48.586.434 173.295.358 221.881.792
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
21.297.829 257.706.170 279.003.999 19.689.092 210.949.236 230.638.328
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
95.259.896 652.687.439 747.947.335 84.029.686 522.879.285 606.908.971


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.234.106 723.572
Alınan Faizler
1.414.704 1.592.355
Ödenen Faizler
-560.285 -799.812
Alınan Temettüler
10.801 6.707
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.168 35.464
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.790 49.782
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
28.900 33.967
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-113.557 -102.473
Ödenen Vergiler
-58.982 -126.671
Diğer
432.567 34.253
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
762.223 -8.328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.030 -6.685
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
612.879 1.014.041
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
643.431 -190.000
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-767.037 -736.074
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
273.980 -89.610
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.996.329 715.244
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-136.475 -49.947
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-7.702 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.870 -13.443
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
260 2.184
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-896.987 -390.038
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
877.658 352.363
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-108.212 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.577 0
Diğer
-1.199 -1.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-185.486 96.903
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.345.479 98.405
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.529.470 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-134 -134
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.361 -1.368
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
55.552 12.354
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.729.920 774.554
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
779.802 1.385.825
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.509.722 2.160.379


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
318.976 382.855
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
15.492 45.731
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.506 -2.898
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10.506 -2.898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.986 48.629
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.279 4.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-19.498 49.583
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11.880 5.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.325 -10.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
334.468 428.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.437.179 4.426.158 8.863.337 3.417.606 3.597.087 7.014.693
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.723.936 1.000.030 2.723.966 539.386 1.047.785 1.587.171
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.590 215.683 217.273 513 803.528 804.041
Bankalar
(3) 362.685 784.520 1.147.205 12.973 244.719 257.692
Para Piyasalarından Alacaklar
1.360.524 0 1.360.524 526.286 0 24.550 5.109 0 5.109
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 255 0 255
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 143.663 0 143.663 39.930 (1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 465.768 29.258.855 29.724.623 635.639 25.992.686 26.628.325
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
883.531 253.307 1.136.838 535.195 662.172 1.197.367
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 325.355 7.529.034 7.854.389 253.918 6.023.450 6.277.368
Bonolar
0 0 0 108.662 0 108.662
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
325.355 0 325.355 145.256 0 145.256
Tahviller
0 7.529.034 7.529.034 0 6.023.450 6.023.450
FONLAR
5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 203.044 387.985 591.029 277.424 207.410 484.834
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
203.044 387.985 591.029 277.424 207.410 484.834
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 5.422 0 5.422 4.913 0 4.913
KARŞILIKLAR
(7) 246.397 25.747 272.144 242.096 22.070 264.166
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
21.449 0 21.449 18.095 0 18.095
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
224.948 25.747 250.695 224.001 22.070 246.071
CARİ VERGİ BORCU
(8) 215.670 0 215.670 83.358 0 83.358
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.152.755 2.152.755 0 1.830.045 1.830.045
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.152.755 2.152.755 0 1.830.045 1.830.045
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
195.792 299.529 495.321 158.620 86.076 244.696
ÖZKAYNAKLAR
5.572.871 -43.075 5.529.796 5.182.346 -3.357 5.178.989
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
906 0 906 904 0 904
Hisse Senedi İhraç Primleri
532 0 532 530 0 530
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
346.681 812 347.493 337.134 -147 336.987
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
121.066 -43.887 77.179 75.403 -3.210 72.193
Kar Yedekleri
1.947.074 0 1.947.074 1.226.589 0 1.226.589
Yasal Yedekler
342.716 0 342.716 306.633 0 306.633
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
1.525.797 0 1.525.797 841.395 0 841.395
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
324.213 0 324.213 704.226 0 704.226
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.456 0 1.456 -26.278 0 -26.278
Dönem Net Kâr veya Zararı
322.757 0 322.757 730.504 0 730.504
Azınlık Payları
32.931 0 32.931 38.090 0 38.090
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.119.270 39.907.056 48.026.326 7.376.003 34.877.008 42.253.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.584.299 1.800.417 795.406 918.544
Kredilerden Alınan Faizler
1.160.076 1.208.076 589.426 640.811
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 5.357 0 3.132
Bankalardan Alınan Faizler
16.068 31.288 8.826 17.772
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
26.554 197.603 12.394 84.391
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
373.453 348.452 180.642 168.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
797 953 275 317
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
222.142 219.740 110.346 112.427
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
150.514 127.759 70.021 56.052
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
4.346 3.377 2.262 1.612
Diğer Faiz Gelirleri
3.802 6.264 1.856 2.030
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -661.063 -793.708 -321.860 -406.515
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-316.667 -356.459 -151.879 -186.066
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-19.162 -140.655 -11.522 -66.403
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-323.732 -294.439 -157.975 -153.027
Kiralama Faiz Giderleri
-110 -43 -14 -43
Diğer Faiz Giderleri
-1.392 -2.112 -470 -976
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
923.236 1.006.709 473.546 512.029
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
58.644 27.642 22.241 11.872
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.168 35.012 21.462 15.968
Gayri Nakdi Kredilerden
20.126 11.140 6.664 5.634
Diğer
41.042 23.872 14.798 10.334
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.524 -7.370 779 -4.096
Gayri Nakdi Kredilere
-1.586 -1.702 -763 -787
Diğer
-938 -5.668 1.542 -3.309
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 10.801 6.707 4.857 2.505
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -10.506 -215.631 188 -136.312
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.475 978 1.983 488
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
134.528 -172.325 -28.783 -278.709
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-146.509 -44.284 26.988 141.909
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 18.319 31.258 8.761 7.061
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.000.494 856.685 509.593 397.155
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -454.068 -236.156 -230.116 -85.221
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) 0 -20.000 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-85.435 -78.080 -44.085 -40.543
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -66.115 -45.983 -30.097 -24.897
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
394.876 476.466 205.295 246.494
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
22.649 16.005 14.507 22.665
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
417.525 492.471 219.802 269.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -98.549 -109.616 -51.155 -55.486
Cari Vergi Karşılığı
-197.957 -136.554 -195.823 -92.003
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-200.097 -133.382 -34.021 -42.383
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
299.505 160.320 178.689 78.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 318.976 382.855 168.647 213.673
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 318.976 382.855 168.647 213.673
Grubun Karı (Zararı)
322.757 384.955 170.346 214.547
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-3.781 -2.100 -1.699 -874
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,11500000 0,13700000 0,06100000 0,07600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865036


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8725 Değişim: 0,63%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3742 Değişim: 0,54%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
496,04 Değişim: -0,03%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.