KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 - 18:21
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 9.763.998 6.253.356
Satışların Maliyeti
15 -4.377.575 -2.253.654
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.386.423 3.999.702
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.386.423 3.999.702
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.959.436 -1.728.214
Pazarlama Giderleri
17 -64.589 -40.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 452.793 409.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -178.865 -38.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.636.326 2.601.708
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 285.647 -14.292
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.921.973 2.587.416
Finansman Gelirleri
19 9.106 0
Finansman Giderleri
19 -12.068 -14.539.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.919.011 -11.952.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.919.011 -11.952.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.919.011 -11.952.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 3.919.011 -11.952.188
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.590.817 3.467.575
Dönem Karı (Zararı)
3.919.011 -11.952.188
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.919.011 -11.952.188
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-387.724 14.979.708
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 33.488 22.258
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
621.561 551.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 237.058 178.347
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4,16 384.503 373.017
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-433.600 14.382.080
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15,19 -445.668 -157.524
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 12.068 14.539.604
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -285.647 14.292
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-285.647 14.292
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-323.526 9.714
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
618.473 281.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.282.711 -506.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.282.711 -506.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.079.242 580.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-275.934 -124.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.355.176 705.062
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
821.942 207.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
659.111 168.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
162.831 38.605
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.149.760 3.309.350
Alınan Faiz
444.190 158.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -3.133 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-278.338 -534.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-278.338 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -278.338 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -534.644
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -4.777.950
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 9.761.654
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 9.761.654
Ödenen Faiz
0 -14.539.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.312.479 -1.845.019
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-18.147 -96.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.294.332 -1.941.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.032.693 8.333.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.327.025 6.392.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.270.810 7.996.612
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 2.942.765 2.022.945
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 114 468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.942.651 2.022.477
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.663.506 1.980.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.663.506 1.980.943
ARA TOPLAM
16.877.081 12.000.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.877.081 12.000.500
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 2.121.204 1.835.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 729.303.000 729.303.000
Maddi Duran Varlıklar
9 507.991 261.613
Taşıtlar
9 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
9 507.991 261.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 25.121 26.649
Bilgisayar Yazılımları
10 25.121 26.649
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
732.095.286 731.564.789
TOPLAM VARLIKLAR
748.972.367 743.565.289
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 3.302.106 2.222.864
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 506.209 782.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.795.897 1.440.721
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 28.864 Mio.TL Son veri saati : 17:14
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9494 Değişim: 0,30%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,7610 Değişim: 0,02%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
929,81 Değişim: 0,15%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.