" />

KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:21
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 21.389.042 16.680.825 8.600.279 5.954.410
Satışların Maliyeti
15 -7.832.635 -7.398.837 -2.667.279 -2.234.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.556.407 9.281.988 5.933.000 3.720.010
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
13.556.407 9.281.988 5.933.000 3.720.010
Genel Yönetim Gi -73.993.235 -7.037.236 -26.061.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -20.333.367 -69.766.619
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.450.220 76.295.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 68.019 76.811
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.463.910 1.818.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 264.318 250.972
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 756.565 1.157.407
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
443.027 410.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.580.885 73.483.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15,19 -2.080.597 -509.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 29.661.482 73.993.235
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-628.604 814.530
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -628.604 814.530
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-33.990 100.932
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-406.599 -8.003.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.162.558 -469.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.162.558 -469.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 134.972 442.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
715.959 -531.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-580.987 974.367
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
620.987 -7.976.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
687.183 -6.770.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.710.254 -1.474.995
Alınan Faiz
2.003.660 510.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -179.730 -5.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-885.852 -2.899.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
662 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.225 -34.549
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -41.235 -16.749
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -990 -17.800
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -844.289 -2.864.696
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
141.451.829 220.287.969
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.272.229 200.270.486
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.272.229 200.270.486
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 19.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 19.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.483.647 14.426.031
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.483.647 14.426.031
Ödenen Faiz
-6.336.753 -13.908.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.100.161 216.418.464
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-65.362 8.783.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.034.799 225.202.388
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.333.788 5.907.299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 158.368.587 231.109.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 157.649.316 8.294.145
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 1.354.295 634.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 2.237 170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.352.058 634.594
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.295.287 2.883.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.295.287 2.883.120
ARA TOPLAM
161.298.898 11.812.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.298.898 11.812.029
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 1.225.942 597.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 591.071.789 590.227.500
Maddi Duran Varlıklar
9 223.016 246.340
Taşıtlar
9 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
9 223.016 246.340
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 25.342 28.475
Bilgisayar Yazılımları
10 25.342 28.475
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
592.684.059 591.237.623
TOPLAM VARLIKLAR
753.982.957 603.049.652
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 156.405.950 100.239.645
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,22 156.405.950 100.239.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 8.413.116
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,22 0 8.413.116
Banka Kredileri
0 8.413.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 1.685.811 1.550.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 90.738 671.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.595.073 879.115
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
416.249 323.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 392.205 299.202
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 24.044 24.045
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 236.189 320.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
236.189 320.192
ARA TOPLAM
158.744.199 110.847.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.744.199 110.847.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 26.912.108
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 0 26.912.108
Banka Kredileri
0 26.912.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 391.734 380.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 ler
13 269.448 271.372
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
661.182 27.563.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
500.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.135.855 863.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -61.120 -61.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -61.120 -61.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -61.120 -61.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-36.316.462 9.464.761
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.333.367 -45.781.223
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
594.577.576 464.638.714
TOPLAM KAYNAKLAR
753.982.957 603.049.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.113.273 -52.113.273 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -69.766.619 -69.766.619 -69.766.619
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.766.619 -69.766.619 -69.766.619
Sermaye Arttırımı
200.000.000 270.486 200.270.486 200.270.486
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 500.000.000 863.626 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -69.766.619 440.610.535 440.610.535
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.333.367 -20.333.367 -20.333.367
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.333.367 -20.333.367 -20.333.367
Sermaye Arttırımı
150.000.000 272.229 150.272.229 150.272.229
Dönem Sonu Bakiyeler
14 650.000.000 1.135.855 -61.120 -61.120 152.670 -36.316.462 20.333.367 594.577.576 594.577.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972949


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.176 Değişim: 0,18% Hacim : 104.815 Mio.TL Son veri saati : 17:52
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8950 Değişim: -0,44%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8460 Değişim: -0,26%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.528,27 Değişim: -0,89%
Düşük 2.523,27 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.