KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 19:16
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 10.726.415 13.853.246 4.611.732 7.041.367
Satışların Maliyeti
15 -5.164.437 -5.362.897 -2.515.660 -3.005.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.561.978 8.490.349 2.096.072 4.036.142
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.561.978 8.490.349 2.096.072 4.036.142
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.447.436 -2.403.052 -1.118.553 -942.946
Pazarlama Giderleri
17 -230.085 -309.785 -87.765 -274.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 516.139 631.003 102.500 78.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -25.195 -86.768 -2.753 -33.699
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.375.401 6.321.747 989.501 2.863.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -599.850 -147.215 -380.820 -32.201
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.775.551 6.174.532 608.681 2.831.566
Finansman Gelirleri
19 5.809 20.426 0 20.426
Finansman Giderleri
19 -47.932.210 -27.898.559 -22.095.363 -12.079.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909
DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.422.653 8.125.512
Dönem Karı (Zararı)
-45.150.850 -21.703.601
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-45.150.850 -21.703.601
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.362.619 27.578.697
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 51.962 58.412
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
649.084 767.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 219.468 167.082
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-25.191 42.897
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 454.807 557.670
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.879.460 26.605.169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.750 -1.293.390
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 47.932.210 27.898.559
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
599.850 147.215
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
599.850 147.215
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
182.263 252
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.162.224 1.012.416
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-338.539 -854.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-338.539 -854.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 728.874 468.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-524.056 -197.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.252.930 665.807
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
771.889 1.398.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.149.784 1.294.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-377.895 104.471
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.373.993 6.887.512
Alınan Faiz
53.943 1.305.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.283 -67.717
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.348.773 -274.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.299 -69.051
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -14.499 -69.051
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -17.800 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.316.474 -205.535
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.565.698 -10.798.233
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
5.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.262.139 -3.484.983
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.262.139 -3.484.983
Ödenen Faiz
-8.303.559 -7.313.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.491.818 -2.947.307
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.956 15.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.466.862 -2.931.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.907.299 14.629.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.440.437 11.697.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.433.190 5.876.054
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 378.880 495.148
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 2.180 46.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 376.700 448.464
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.808.906 4.165.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.808.906 4.165.910
ARA TOPLAM
4.620.976 10.537.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.620.976 10.537.112
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 913.414 1.513.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 564.013.974 562.697.500
Maddi Duran Varlıklar
9 262.701 295.997
Taşıtlar
9 2.672 8.014
Mobilya ve Demirbaşlar
9 260.029 287.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 31.976 18.343
Bilgisayar Yazılımları
10 31.976 18.343
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
565.360.035 564.663.074
TOPLAM VARLIKLAR
569.981.011 575.200.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.650.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.650.000 0
Banka Kredileri
6 4.650.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 36.860.967 17.138.738
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,22 8.022.125 7.143.103
Banka Kredileri
8.022.125 7.143.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 28.838.842 9.995.635
Banka Kredileri
6 28.838.842 9.995.635
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 3.002.496 2.273.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 1.734.954 482.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.267.542 1.791.598
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
275.743 272.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 254.951 251.794
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 20.792 20.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 449.943 627.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
449.943 627.118
ARA TOPLAM
45.239.149 20.312.064
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.239.149 20.312.064
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 259.140.786 244.146.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 28.668.818 28.000.618
Banka Kredileri
28.668.818 28.000.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 230.471.968 216.145.886
Banka Kredileri
230.471.968 216.145.886
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 344.481 288.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 344.481 288.170
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 300.777 346.780
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 300.777 346.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.786.044 244.781.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
305.025.193 265.093.518
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
264.955.818 310.106.668
Ödenmiş Sermaye
14 300.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 593.140 593.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -103.903 -103.903
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -103.903 -103.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -103.903 -103.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.464.761 -42.648.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-45.150.850 52.113.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
264.955.818 310.106.668
TOPLAM KAYNAKLAR
569.981.011 575.200.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-61.888.537 61.888.537 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -21.703.601 -21.703.601 -21.703.601
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -21.703.601 -21.703.601 -21.703.601
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 -42.648.512 -21.703.601 236.384.037 236.384.037
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668
Transferler
52.113.273 -52.113.273 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.150.850 -45.150.850 -45.150.850
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.150.850 -45.150.850 -45.150.850
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -45.150.850 264.955.818 264.955.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-45.150.850 -21.703.601 -21.486.682 -9.227.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.502 Değişim: 1,29% Hacim : 8.447 Mio.TL Son veri saati : 11:31
Düşük 1.495 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,1884 Değişim: 0,26%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2123
Açılış: 7,1695
8,7758 Değişim: 0,57%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8056
Açılış: 8,7262
413,61 Değişim: -0,49%
Düşük 413,10 25.02.2021 Yüksek 416,33
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.