KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2018 - 21:27
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 11.714.435 9.764.546 5.749.976 4.681.218
Satışların Maliyeti
15 -3.975.519 -3.485.015 -2.234.108 -1.857.862
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.738.916 6.279.531 3.515.868 2.823.356
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.738.916 6.279.531 3.515.868 2.823.356
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.069.059 -1.961.482 -930.212 -694.879
Pazarlama Giderleri
17 -115.260 -99.630 -60.675 -54.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 807.147 739.308 99.285 109.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -24.517 -16.799 -23.297 -107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.337.227 4.940.928 2.600.969 2.183.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-239.881 -537.038 91.476 -211.440
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.097.346 4.403.890 2.692.445 1.972.508
Finansman Gelirleri
19 30.091 20.767 21.611 4.610
Finansman Giderleri
19 -57.996.003 -22.094.748 -33.510.589 -7.142.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-51.868.566 -17.670.091 -30.796.533 -5.165.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.868.566 -17.670.091 -30.796.533 -5.165.777
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.868.566 -17.670.091 -30.796.533 -5.165.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -51.868.566 -17.670.091 -30.796.533 -5.165.777
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 593.140 -12.211 -12.211 152.670 68.811.003 -26.645.070 192.899.532 192.899.532
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-26.645.070 26.645.070 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -17.670.091 -17.670.091 -17.670.091
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -17.670.091 -17.670.091 -17.670.091
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 593.140 -12.211 -12.211 152.670 42.165.933 -17.670.091 175.229.441 175.229.441
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 42.165.933 -22.672.732 170.243.177 170.243.177
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-22.672.732 22.672.732 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -51.868.566 -51.868.566 -51.868.566
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -51.868.566 -51.868.566 -51.868.566
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 19.493.201 -51.868.566 118.374.611 118.374.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.959.389 6.160.691
Dönem Karı (Zararı)
-51.868.566 -17.670.091
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-51.868.566 -17.670.091
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.655.915 23.109.399
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 46.070 41.680
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
732.569 735.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 142.520 128.599
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 590.049 606.541
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57.639.306 21.853.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-356.697 -241.353
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 57.996.003 22.094.748
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
239.881 537.038
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
239.881 537.038
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.911 -57.854
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
49.727 662.878
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-673.119 -325.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-673.119 -325.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -263.190 -296.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-239.514 -152.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.676 -144.022
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
986.036 1.284.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.095.705 1.317.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-109.669 -32.888
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.837.076 6.102.186
Alınan Faiz
282.146 241.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-159.833 -182.954
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.870 -494.828
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.270 -20.971
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -18.270 -11.787
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -9.184
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.600 -473.857
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.777.736 -10.565.303
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
3.500.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.205.302 -4.484.735
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.205.302 -4.484.735
Ödenen Faiz
-8.072.434 -6.080.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.842.217 -4.899.440
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.255 8.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.808.962 -4.890.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.187.840 8.971.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.378.878 4.080.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.868.566 -17.670.091 -30.796.533 -5.165.777
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.868.566 -17.670.091 -30.796.533 -5.165.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -51.868.566 -17.670.091 -30.796.533 -5.165.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.453.811 12.188.223
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 809.600 726.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 77 6.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 809.523 719.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 4.425.554 4.051.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 4.425.554 4.051.447
ARA TOPLAM
14.688.965 16.966.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.688.965 16.966.200
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 445.020.600 445.015.000
Maddi Duran Varlıklar
9 351.301 374.165
Taşıtlar
9 24.040 24.041
Mobilya ve Demirbaşlar
9 327.261 350.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 19.923 24.859
Bilgisayar Yazılımları
10 19.923 24.859
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 2.682.557 4.183.711
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 2.682.557 4.183.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
448.074.381 449.597.735
TOPLAM VARLIKLAR
462.763.346 466.563.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 115.992.315 94.896.338
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 115.992.315 94.896.338
Banka Kredileri
6 115.992.315 94.896.338
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 20.616.212 22.319.425
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.616.212 22.319.425
Banka Kredileri
6.447.734 5.982.448
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 14.168.478 16.336.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 652.553 915.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 158.699 398.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 493.854 517.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
230.728 247.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 192.436 216.386
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 38.292 31.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 248.445 318.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
248.445 318.755
ARA TOPLAM
137.740.253 118.697.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.740.253 118.697.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 201.456.338 172.642.634
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.664.000 25.681.924
Banka Kredileri
28.664.000 25.681.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
172.792.338 146.960.710
Banka Kredileri
172.792.338 146.960.710
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 105.607 99.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 105.607 99.137
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 5.086.537 4.881.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 5.086.537 4.881.325
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.648.482 177.623.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
344.388.735 296.320.758
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.374.611 170.243.177
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 150.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
593.140 593.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 4.166 4.166
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 4.166 4.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 4.166 4.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.493.201 42.165.933
Net Dönem Karı veya Zararı
-51.868.566 -22.672.732
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
118.374.611 170.243.177
TOPLAM KAYNAKLAR
462.763.346 466.563.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697985


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.